logoImpact EST nr. 893 - 02.12.2021

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” şi alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 29 04 2020, orele 1300, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Galaţi, din strada Domnească, nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ”Punerea în valoare a monumentului istoric Poarta Han SF. SEC. XVIII-INC. SEC. XIX”;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ”Modernizare Parc Carol (fost Parc CFR)”;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ”Reabilitarea şi eficientizarea energetică a Şcolii Gimnaziale Nr. 29;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ”Reabilitarea şi eficientizarea energetică – Colegiul Naţional Mihail Kogălniceanu – Corp C1+C3”;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparaţii capitale capela Cimitir Sf. Lazăr”;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea şi eficientizarea energetică a Colegiului Naţional Alexandru Ioan Cuza”;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „PUNEREA ÎN VALOARE A SITULUI ARHEOLOGIC CAVOUL ROMAN”;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea şi eficientizarea energetică a Grădiniţei cu Program Prelungit Motanul Încălţat”;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Reabilitarea şi eficientizarea energetică a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 30”;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul „Reabilitarea şi eficientizarea energetică a Liceului cu Program sportiv”;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul „Reabilitarea şi eficientizarea energetică imobile/clădiri Traian, nr. 254”;
12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la desfăşurarea procesului pilot de bugetare participativă la nivelul Municipiului Galaţi;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitarea şi eficientizarea energetică a Grădiniţei cu Program Prelungit Codruţa Galaţi;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitarea şi eficientizarea energetică a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 9 Corp A + Corp B, Galaţi;
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea C.L. nr. 258/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Construire corp nou Şcoala Gimnazială Dan Barbilian;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitarea şi eficientizarea energetică a Şcolii Gimnaziale nr. 25;
17. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, în suprafaţă de 967 mp, situat pe Aurel Vlaicu, nr. 19 C, proprietate publică a municipiului Galaţi;
18. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local al Municipiului Galaţi a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic „Paul Dimo” – Galaţi în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru facilitarea programelor de învăţare la locul de muncă pentru elevi în calificări relevante CNC şi SNCDI_Calificat”;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Galaţi, pe anul 2020 – trimestrul I;
20. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 553/12.12.2019 privind aprobarea programului minimal care va fi organizat şi susţinut de Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galaţi, în anul 2020;
21. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 570/12.12.2019 privind aprobarea Planului acţiunilor socio – culturale, sportive şi civice pentru anul 2020;
22. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, în suprafaţă de 47961 mp, situat pe str. Cetăţianu Ioan, nr. 27, proprietate privată a municipiului Galaţi;
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a copiilor înscrişi în cadrul Centrului Financiar Creşe – Galaţi prin unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară Creşa nr. 1 Galaţi şi Creşa nr. 36 Galaţi;
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Urgenţă Pentru Copii „Sf.Ioan” Galaţi;
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Financiar – Creşe Galaţi;
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea şi eficientizarea energetică a Spitalului clinic de Obstetrică – Ginecologie Buna Vestire”;
27. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 558/12.12.2019 privind aprobarea nivelului minim al tarifelor şi taxelor practicate pentru toate activităţile şi prestaţiile pe care le efectuează Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Galaţi”;
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea şi eficientizarea energetică a Şcolii gimnaziale «Miron Costin» Corp C1, C2 str. Alba Iulia nr. 1”;
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea şi eficientizarea energetică a Şcolii gimnaziale «Miron Costin» Corp C1 Alba Iulia nr. 2”;
30. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice desfăşurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare;
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a grilei de salarii pentru Serviciul Public Ecosal Galaţi;
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii TRANSURB SA Galaţi pentru anul 2020;
33. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea, concesionarea şi vânzarea terenurilor proprietatea municipiului Galaţi;
34. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL 492/31.10.2019 privind organizarea şi stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică din municipiul Galaţi;
35. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafaţă de 23 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galaţi, situat pe str. Traian, nr. 58;
36. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafaţă de 57,18 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galaţi, situat în cartier Aurel Vlaicu, str. Tecuci, nr. 189, bl. N4, sc. 1, parter;
37. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galaţi;
38. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul privat al municipiului Galaţi;
39. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societăţii Calorgal S.A. Galaţi în administrarea Consiliului Local Galaţi a unor spaţii cu altă destinaţie, precum şi a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare;
40. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat pe strada Traian nr. 254, Lot 2, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Galaţi;
41. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Municipiului Galaţi pe anul 2020;
42. Interpelări, intervenţii, cereri;
43. Diverse”

(R.I.) 1 - mai - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Primarul şi cei 15

Aceşti izmenari stau toată ziua cu stufu-n gură şi calcă ...

HARTA COLINDELOR ROM

HARTA COLINDELOR ROMANESTI  

Andrea Chiş candide

Judecătoarea Andrea Chiş, plecată în CSM de la Curtea de ...

Gabriela Baltag, can

• „Mi-aş dori să redau CSM transparenţa de odată. Trebuie ...

Informare contribuab

INFO-Solicitarea certificatelor de rezidenta din SPV de catre PF