logoImpact EST nr. 860 - 02.03.2021
Fostele sere Hortigal de la intrarea in Hanu Conachi

Fostele sere Hortigal de la intrarea in Hanu Conachi

Tun imobiliar de 11,5 hectare (VI)

Printr-o inginerie financiară, o fentă de chiloţi de cea mai joasă speţă, dar îmbrăcată într-o aparentă legalitate de către autorităţile publice locale, numite sau alese, până la rang de Prefect, jegurile umane din faţa şi din spatele Makinvest Com SA Galaţi au devenit proprietari ai 11,5 hectare de teren situat în intravilanul municipiului Galaţi. Conform documentului care a stat la baza acestui lung serial de presă (ajuns la a şase ediţie), Grupul Infracţional Hortigal (GIH) a croşetat acest tun imobiliar încă din anul 2002, folosindu-se de un ACT DE ADJUDECARE care A FOST ANULAT DE INSTANŢA DE JUDECATĂ, DECI LIPSIT DE EFECTE JURIDICE. Da, dar când ai bani, proveniţi din acapararea întregii industrii alimentare a unui judeţ, cu tot cu mijloacele de producţie şi desfacere, când politrucii de stânga – dreapta îţi ciugulesc din palmă, când controlezi prin jeguri ca tine Poliţia, Justiţia, Finanţele Publice, Cadastrul, Prefectura, Primăriile etc., nelegalitatea devine legalitate, iar furtul prin documente falsificate este legiferat şi numai bun de produs zeci şi sute de milioane de euro. Încheiem acest serial odată cu ediţia de faţă. Ultima ediţie va apărea joi, 30 iulie. În perioada 6-20 august (date inclusive), Impact-est îşi suspendă apariţia urmând să ne vedem-citim de joi, 27 august.

Atunci vom intra şi mai adânc în culisele acestui furt imobiliar, cu speranţa că DNA-ST Galaţi, care are încă din 2007-2008 toate aceste documente, va acţiona, în sfârşit, aşa cum îi este menirea.

Hora Prefecţilor Brânzan şi Păun cu cei din Grupul Infracţional Hortigal

Din iunie 2013, ADS – RT Galaţi fusese sesizată că statul nu mai este proprietarul a 11,459 ha de teren situat în intravilanul municipiului Galaţi, sesizarea fiind argumentată şi de extrase din cartea funciară din care rezultă că noul proprietar este GIH din fruntea Makinvest Com SA. Preşedintele ADS România de la acea vreme a dispus ca, virgulă, Corpul de Control şi Antifraudă să ancheteze situaţia de la Galaţi. Abia în martie 2015, noua echipă de control a noului preşedinte al ADS descoperă că Serviciul de Control şi Antifraudă întocmise un dosar de control care conţinea 67 de file. Dacă ar vrea, DNA-ST Galaţi ar putea afla cine şi de ce a dispus blătuirea acestui dosar şi acoperirea lui cu multe rânduri de saltele, axact atâta timp cât GIH, prin tot felul de MANOPERE şi cu concursul prefecţilor Brânzan şi Păun, cu al primarului Nicolae şi al Primarului de Băneasa, cu cel al directorului Oficiului de Cadastru, să poată intabula în folosul lor cele 11,5 hectare de terenuri, care au produs deja pentru buzunarele lor câteva milioane de euro.

Consecinţă: radierea statului ca proprietar, din Cartea Funciară

”COSECINŢELE invocării dreptului de proprietate asupra construcţiilor constând în clădiri aflate pe terenul ADS, de către SC MAKINVEST COM SA, au condus la radierea de la cartea funciară a dreptului de proprietate al statului român prin ADS a suprafeţei de 114.591 mp (114.591 ha) şi transferul dreptului de proprietate în favoarea SC MAKINVEST COM SA.

Aceasta a realizat acest lucru prin încheierea de acte şi acorduri prevalându-se

de actul de adjudecare anulat irevocabil şi lipsit de efecte juridice, cu sprijinul unor autorităţi locale ca OCPI GALAŢI, COMISIA JUDEŢEANĂ DE FOND FUNCIAR, INSTITUŢIA PREFECTULUI, COMISIILE LOCALE DE FOND FUNCIAR DE PE RAZA LOCALITAŢILOR BĂNEASA DIN JUDEŢUL GALAŢI, a reprezentanţilor PRIMĂRIEI MUNCIPIULUl Galaţi, a reprezentanţilor ADS RT GALAŢI, salariaţi ai ADS la data care au semnat Procesele Verbale de Delimitare din 23.07.2010 şi din 16.09.2010 prevalându-se de împuternicirea/mandatul dat de Preşedintele ADS de reprezentare în Comisia Judeteană de Fond Funciar, precum şi al Lichidatorilor Judiciari ai SC HORTIGAL SA GALAŢI care nu au procedat la readucerea imobilelor clădiri în patrimoniul SC HORTIGAL SA, şi înregistrarea în contabilitatea societăţii conform legii contabilităţii 82/1991, aşa după cum reiese din extrasele de CF care au stat la baza radierii dreptului de proprietate a STATULUI ROMÂN prin ADS A SUPRAFEŢEI DE TEREN de 114.591 mp (11.4591 ha) ŞI INTABULAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ÎN FAVOAREA SC MAKINVEST COM SA, după cum am arătat anterior, consecinţa firescă fiind lipsirea STATULUI ROMÂN DE O SUPRAFAŢA DE 114.591 mp (11,4591 ha), TEREN DE LA SC HORTIGAL SA, INTRAVILAN ÎN MUN. GALAŢI ŞI TRANSFERUL UNOR CONSTRUCŢII AFLATE PE ACESTE TERENURI DIN PATRIMONIUL SC HORTICOLA SA GALAŢI (ACŢIONAR STATUL ROMAN CU 87 % ) ÎN PATRIMONIUL SC MAKINVEST COM SA, JUD. GALAŢI, ÎN MOD ILEGAL!

În aceste condiţii, se confirmă, practic, sesizarea formulată de către PAPATRAIAN GHEORGHE în calitate de Preşedinte al Asociaţiei Salariaţilor de la SC HORTIGAL SA GALAŢI, cu privire la faptul că terenul curţi construcţii de la SC HORTIGAL SA GALAŢI în suprafaţă de 114.591 mp (11.4591 ha) intravilan nu mai este proprietatea statului român reprezentat de ADS, dreptul de proprietate asupra acestui teren fiind transferat prin manopere şi confecţionare de acte către SC MAKINVEST COM SA.”

PROPUNERI beton, dar ce judiciarişti şi procurori au timp, când juisează doar la delaţiuni?

Tot în ediţiile de după 27 august, când vom reveni în forţă, vom inventaria şi câte dintre cele 13 propuneri asumate de către Serviciul de Control al preşedintelui ADS au şi fost puse în aplicare de către cei vizaţi în documentul citat. Desigur, vom face toate demersurile legale pentru a vă putea informa corect câte dintre cele 13 propuneri au produs consecinţe şi dacă totul a fost repus în situaţia iniţială, în ce priveşte patrimoniu al Statului Roman, prin Hortigal SA. Dar, să dăm un ultim citat:

“PROPUNERI:

1) Demersuri urgente de numire a administratorului special la SC HORTICOLA SA de către ADS în calitate de acţionar majoritari (Direcţia Adrninistrare Patrimoniu);

2) Demersuri de reîntregire a patrimoniului SC HORTIGAL SA ca urmare a respingerii încuviinţării de executare silită a SC HORTIGAL SA (Direcţia Juridică);

3) Strămutare dosar faliment de la Tribunalul Galaţi (Direcţia Juridică);

4) Schimbare Lichidator Judiciar al SC HORTIGAL SA GALAŢI (Direcţia Juridică)

5) Verificare la ANRP cu privire la constituire dosar de despăgubire pentru persoanele care au încheiat acorduri cu SC MAKINVEST COM SA prin mandatar IANCU CONSTANTIN (Direcţia Administrare Patrimoniu);

6) Măsuri de denunţare a PROCESULUI VERBAL DE DELIMITARE încheiat la data de 16.09.2010, precum şi a celui întocmit în data de 23.07.2010 având în vedere că aceste categorii de terenuri nu sunt supuse procedurilor legale de retrocedare şi înştiinţarea OCPI Galaţi despre denunţare precum şi îndreptarea APS împotriva celor care au semnat acest document (Direcţia Juridică şi Direcţia Administrare Patrimoniu);

7) Identificare unei modalităţi de anulare a HCJ nr. 778 şi 781/30.06.2009, precum şi a actului de confirmare nr. 4032/26.05.2011 emis de Prefectul Judeţului Galaţi (Direcţia Juridică şi Direcţia Administrare Patrimoniu).

8) Solicitarea de urgenţă (termen 1 zi de la primirea prezentului raport) de la OCPI Galaţi a încheierilor date şi a documentelor care au stat la baza acestor încheieri ÎN COPIE CONFORM CU ORIGINALUL, prin care a fost transferat dreptul de proprietate de la statul român la SC MAKINVEST COM SA, ulterior primirii acestor documente, formularea de plângeri/reexaminare în 15 zile de la primirea încheierilor, având în vedere că acestea nu au fost comunicate ADS nici până în prezent. (Direcţia Juridică şi Direcţia Administrare şi patrimoniu);

9) Solicitarea de urgenţă de la CJFF Galaţi a proceselor verbale care au stat la baza emiterii HCJFF nr. 778 şi 781/30.06.2009 pentru a se vedea felul în care a votat reprezentantul ADS în acestă comisie şi în funcţie de rezultat, ADS se va îndrepta împotriva acestei persoane. ( Direcţia Administrare Patrimoniu)

10) Să se formuleze răspuns la sesizarea formulată de către PAPATRAIAN GHEORGHE în calitate de Preşedinte al Asociaţiei Salariaţilor de la SC HORTIGAL SA GALAŢI, către acesta şi către Cancelaria Primului Ministru al României conform adresei 15D/1014/11.02.2014 înregistrată la Cabinet Preşedinte ADS sub nr. 575/17.02.2015; ( Direcţia Administrare Patrimoniu)

11) Să se facă cercetări privind demersurile făcute de către Serviciul Control şi Antifraudă ca urmare a sesizării formulate prin adresa nr.20/03.06.2013 înregistrată sub nr. 2468/05.06.2013 la Cabinet Preşedinte şi sub nr. 170820/07.06.2013 la Serviciul Control şi Antifraudă de către domnul PAPATRAiAN GHEORGHE – Preşedinte al Asociaţiei Acţionarilor la SC HORTIGAL SA GALAŢI, de la data primirii sesizării şi până la data prezentei note de informare şi decizie. (Serviciul Control şi Antifraudă)

12) Formularea URGENTA de plângeri penale împotriva tuturor celor care se fac vinovaţi privind transferul dreptului de proprietate al Statului Român prin ADS a suprafeţei de 114.591 mp curţi constructii teren de la SC HORTIGAL SA către SC MAKINVEST COM SA, precum şi a celor care au procedat la înstrăinarea activelor aflate pe terenul mai sus menţionat şi împotriva celor care nu au luat măsuri de întoarcere a executării silite şi readucerea în patrimoniul SC HORTIGAL SA a acestor construcţii având în vedere că la SC HORTIGAL SA este acţionar STATUL ROMÂN prin ADS cu 87 %.

13) Transmiterea de urgentă a Prezentei note la organele de cercetare penală competente. (Serviciul Control si Antifraudă)”

A consemnat, Gelu CIORICI 24 - iulie - 2015

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Stângă este un acc

Încet, încet, lumea lui Stângă şi a camarilei juvenile care ...

Comat SA Galaţi, ve

Suspansul privind sentinţa ce se va pronunţa de Tribunalul Galaţi ...

Un alt avocat gălă

Avocatul Deleanu Mihai face parte din Baroul Galaţi de prin ...