http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXII – 2022, nr. 922 - 02.10.2022

Curtea de Apel Galaţi a dispus încetarea de îndată a interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice şi ştergerea şi distrugerea celor existente. Dar unde e procesul verbal de distrugere, dle procuror şef al DNA-ST Galaţi?

«La ordine fiind soluţionarea cererii formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie- Serviciul Teritorial Galaţi, prin care solicită confirmarea ordonanţei motivate din data de 04.02.2009 ora 15, prin care s-a dispus interceptarea şi înregistrarea cu titlu provizoriu, pentru o perioadă de 48 ore, a convorbirilor telefonice efectuate în perioada 04.02.2009 ora 16-06.02.2009 ora 16 de la /la telefonul mobil al judecătorului Croitoru Săndina Mariana – ……, de la/la telefonul mobil al avocatului Bălan Emil Alexandru – ……, de la/la telefonul mobil al avocatului Bălan Anne Marie – ……, de la/la telefonul mobil al numitei Păun Lucica – ……, de la/la telefonul mobil al numitului Bogdan Vasile – ……, de la/la telefonul numitei Topor Anişoara – ……, precum şi prelungirea autorizării interceptărilor şi înregistrărilor convorbilor telefonice, pe o perioadă de 28 zile efectuate de: Crotoru Sandina Mariana-de la/la postul telefonic…… , Bălan Emil Alexandru- de la/la postul telefonic nr…….., Bălan Anne Marie – de la/la postul telefonic nr……. , Păun Lucica- de la/la postul telefonic nr……. , Bogdan Vasile – de la/la postul telefonic nr……, Topor Anişoara- de la/la postul telefonic nr…… şi autorizarea interceptării şi interceptării convorbirilor şi comunicărilor efectuate telefonic, pe o perioadă 30 zile efectuate de către Croituru Săndina Marian de la/la postul telefonic nr……
S-a făcut referatul cauzei în sensul că s-a luat în examinare cererea, fără a se dispune efectuarea altor acte de procedură.
Reprezentantul Ministerului Public depune la dosar procesele verbale de redare a convorbirilor şi respectiv suportul tehnic în original. Solicită admiterea cererea în sensul formulat.

CURTEA
Asupra cauzei penale de faţă.
Examinând actele şi lucrările dosarului constată următoarele:
Pe data de 6 februarie 2009, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Galaţi a solicitat confirmarea ordonanţei motivată din data de 04.02.2009 ora 15, prin care s-a dispus interceptarea şi înregistrarea cu titlu provizoriu, pentru o perioadă de 48 de ore, a convorbirilor telefonice efectuate în perioada 04.02.2009 ora 16-06.02.2009 ora 16 de la/la telefonul mobil al judecătorului Croitoru Săndina Mariana…., de la/la telefonul mobil al avocatului Bălan Emil Alexandru…., de la/la telefonul mobil al avocatului Bălan Anne Marie…. , de la/la telefonul mobil al numitei Păun Lucica…, de la/la telefonul mobil al numitului Bogdan Vasile …. , de la/la telefonul mobil al numitei Topor Anişoara…., precum şi prelungirea autorizării interceptărilor si înregistrărilor convorbilor telefonice pe o perioadă 28 zile efectuate de: Croituru Săndina Mariana- de la/la postul telefonic……, Bălan Emil Alexandru – de la/ la postul telefonic nr…….., Bălan Anne Marie – de la/la postul telefonic nr…., Păun Lucica- de la/la postul telefonic nr…….., Bogdan Vasile- de la/la postul telefonic nr…….., Topor Anişoara de la/la postul telefonic nr……… şi autorizarea interceptării convorbirilor şi comunicărilor efectuate telefonic pe o perioadă de 30 zile efectuate de către Croitoru Săndina Mariana de la/la postul telefonic nr……..
Prin ordonanţa numărul 1/2009 din 04.02.2009 ora 15, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie- Direcţia Naţională Anticorupţie- Serviciul Teritorial Galaţi s-a dispus:
.- interceptarea şi înregistrarea cu titlu provizoriu pentru o perioadă de 48 ore a convorbirilor telefonice efectuate în perioada 04.02.2009 ora 16- 06.02.2009 ora 16 de la/la telefonul mobil al judecătorului Croitoru Săndina Mariana…….
– interceptarea şi înregistrarea cu titlu provizoriu pentru o perioadă de 48 ore a convorbirilor telefonice efectuate în perioada 04.02.2009 ora 16- 06.02.2009 ora 16 de la/la telefonul mobil al avocatului Bălan Emil Alexandru ….
– interceptarea şi înregistrarea cu titlu provizoriu pentru o perioadă de 48 ore a convorbirilor telefonice efectuate în perioada 04.02.2009 ora 16- 06.02.2009 ora 16 de la/la telefonul mobil al avocatului Bălan Anne Marie
– interceptarea şi înregistrarea cu titlu provizoriu pentru o perioadă de 48 ore a convorbirilor telefonice efectuate în perioada 04.02.2009 ora 16- 06.02.2009 ora 16 de la/la telefonul mobil al numitei Păun Lucica….
– interceptarea şi înregistrarea cu titlu provizoriu pentru o perioadă de 48 ore a convorbirilor telefonice efectuate în perioada 04.02.2009 ora 16- 06.02.2009 ora 16 de la/la telefonul mobil al numitului Bogdan Vasile….
– interceptarea şi înregistrarea cu titlu provizoriu pentru o perioadă de 48 ore a convorbirilor telefonice efectuate în perioada 04.02.2009 ora 16- 06.02.2009 ora 16 de la/la telefonul mobil al numitei Topor Anişoara telefon…., apreciindu-se că sunt indicii pentru săvârşirea prev. de art. 254 , art 255 , art 257 cod penal

Sesizare din oficiu greşită a DNA-ST Galaţi

Din conţinutul ordonanţei rezultă că la data de 4 martie 2009 orele 13 în temeiul art 221 alin. 1 din Codul de procedură penală, Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Galaţi s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea unor fapte de corupţie de către persoane ce au atribuţii regale în judecarea dosarului penal număr 4685/91/2008, aflat pe rolul TribunaluluiVrancea.
Biroul Teritorial Vrancea din cadrul DIICOT a efectuat urmărirea penală în dosarul nr 58/D/P/2007 faţă de inculpaţii Ţimbău Valerică, Chemuleţ Cornel Constantin şi Joulani Yousef, Tribunalul Vrancea fiind sesizat prin Rechizitoriu la data de 18.12.2008. Dosarul a fost repartizat aleatoriu completului format din judecător Croitoru Săndina Mariana.
Doamna judecător Croitoru Săndina Mariana a fost contactată în mai multe rânduri de către doamna judecător Topor Anişoara şi numitul Bogdan Vasile, administrator al unei societăţi comerciale din Focşani, fiind rugată să-l ajute pe inculpatul Ţimbău Valerică . Atât Bogdan Vasile cât şi doamna judecător Topor Anişoara sunt din comuna Tulnici judeţul Vrancea, de unde este şi inculpatul Ţimbou Valerică.
În cuprinsul ordonanţei s-a arătat că în ceea ce priveşte conduita judecătorului Croitoru Săndina Mariana, de la momentul sesizării instanţei şi până în prezent, confirmă indiciile privind săvârşirea unor fapte de coruptie.
S-a mai arătat că la data de 22.12.2008, prin încheiere de şedinţă, doamna judecător Croitoru Săndina Mariana a dispus, fără temei, înlocuirea măsurii arestării preventive faţă de inculpaţii Ţimbou Valerică, Ghemuleţ Cornel Constantin şi Joulani Yousef cu măsura obligării de a nu părăsi ţara. Deşi instanţa fusese sesizată din data de 18.12.2008 iar măsura arestării inculpaţilor urma să expire în data de 23.12.2008, judecătorul Croitoru Săndina Mariana a tergiversat în mod nejustificat soluţionarea cauzei, împiedicând instanţa de control judiciar să-şi exercite rolul activ, soluţionând dosarul la data de 22.12.2000. Aceste aspecte au fost reţinute şi de către Curtea de Apel Galaţi care, în urma recursului declarat de către DIICOT-Biroul Teritoriul Vrancea, prin decizia penală nr 794/R din 23.12.2008 a casat încheierea de şedinţă din 22.12.2008 a Tribunalului Vrancea şi a menţinut starea de arest a inculpaţilor. În aceeaşi decizie, instanţa de recurs a mai reţinut că între motivarea şi dispozitivul încheierii exista contradicţii şi că starea de sănătate a inculpatului Ţimbău Valerică nu justifică înlocuirea măsurii arestarii preventive.
La data de 16.01.2009 judecătorul Croitoru Săndina Ma-riana a judecat atât fondul cauzei cât şi cererea inculpatului Ţimbău Valerică privind revocarea măsurii arestării preventive, pronunţând două încheieri. Deşi instanţa de recurs dispusese antrior menţinerea stării de arest preventiv a acestui inculpat, prin încheierea din16.01.2009 acelaşi judecător a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea.
Prin cea dea doua încheiere pronunţată în data de 16.01.2009, cea privind fondul cauzei a amânat judecarea, stabilind un nou termen pentru data de 06.02.2009 ora 10.30. Totodată a dispus efectuarea unei constatări medicolegale de către Serviciul de Medicină Legală Vrancea pentru a stabili dacă inculpatul Ţimbău Valerică suferă de afecţiuni care pot fi tratate în reţeaua Administraţiei Naţionale ale Peninteciarelor.
Direcţia Naşională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Galaţi a reţinut prin ordonanţă că în cauză există indicii că au fost săvârşite şi că urmează să fie săvârşite infracţiuni de corupţie prevăzute de Legea nr 78/2000 de către Croitoru Săndina Mariana, Ţimbău Valerică, Topor Anişoara şi Bogdan Vasile, Păun Lucica, Bălan Alexandru şi Bălan Anne Marie şi că în vederea stabilirii activităşii infracţionale şi obţinerii mijloacelor de probă se impune interceptarea şi înregistrarea convorbirilor telefonice efectuate de la/la telefoanele mobile alea acestora.
S-a apreciat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie- Serviciul Teritrial Galaţi că există o stare de urgenţă determinată de faptul că la data de 06.02.2009 judecătorul Croitoru Săndina Mariana urmăreşte achitarea inculpatului Ţimbou Valerică, la influenţele exercitate de către numiţii Topor Anişoara şi Bogdan Vasile, prin intermediul persoanelor de legatură ale inculpatului cu cei menţionaţi, respectiv concubina acestuia Păun Lucica şi doi dintre avocatii săi Bălan Emil Alexandru şi Bălan Anne Marie.

Cererea DNA-ST Galaţi a fost declarată ca NEFONDATĂ

Analizând cererea formulată, Curtea apreciază că aceasta este nefondată pentru următoarele considerente:
Din conţinutul procesului verbal din 6.02.2009 întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia Naţională Anticorupţie- Serviciul Tehnic număr 106/P/II-1/6.02.2009 coroborat cu conţinutul materialului audio, imprimat pe Cdul anexat şi audiat, analizat şi coroborat de către instanţă nu rezultă că sunt date ori indicii temeinice privind pregpătirea sau săvârşirea uneia dintre infracţiunile menţionate în Ordonanţa din 04.02.2009 dată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia Naţională Anticorupţie- Serviciul Teritorial Galaţi în consonanţă cu disp. Art. 91 indice 1 Cod procedură penală.
Astfel, deşi s-a dispus prin ordonanţă interceptarea şi înregistratrea cu titlu provizoriu pe o durată de 48 ore a convorbirilor telefonice efectuate în perioada 04.02.2009 ora 16 – 06.02.2009 ora 16, efectuate de la/la telefonul mobil al judecătorului Croitoru Săndina Mariana…. motivându-se că doamna judecător Croitoru Săndina Mariana a fost contactată în mai multe rânduri de doamna judecător Topor Anişoara şi numitul Bogdan Vasile, administrator al unei societăţi comerciale din Focşani, fiind rugată să-l ajute pe inculpatul Ţimbău Valerică, acest aspect nu rezultă, nu se conturează din materialul audio şi nici procesul verbal rezumativ al interceptărilor provizorii înaintate şi puse la dispoziţia instanţei. De altfel, din discuţiile telefonice dintre persoanele menţionate nu rezultă că judecător Croitoru Săndina Mariana ar fi fost contactată de judecător Topor Anişoara sau de către o altă persoană în contextul învederat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie- Serviciul Teritorial Galaţi. De altfel, înregistratrea audio nu conţine nici-un contact telefonic între persoanele menţionate şi judecător Croitoru Săndina Mariana. O singură referire se face în convorbirea telefonică dintre Bogdan Vasile şi Topor Anişoara, acesta întrebând-o pe judecător Topor Anişoara „ce face doamna?” Acest aspect nu conduce automat la ideea că „doamna” este judecător Croitoru Săndina Mariana, în lipsa altor elemente de conexitate.
Susţinerea din considerentele Ordonanţei DNA-Serviciul Teritorial Galaţi potrivit căreua conduita judecătorului Croitoru Săndina Mariana de la momentul sesizării instanţei si până la data emiterii Ordonanţei ar confirma indiciile privind săvârşirea faptelor de corupţie pentru care se efectuează cercetări în cauză (art 254, art 255, art 257 cod penal ) nu este sprijinită de procesul verbal de redare rezumativă a convorbirilor telefonice interceptate în perioada sus arătată şi nici de materialul audio analizat in cauză.

Instanţa respinge cererea de înregistrare timp de 30 de zile a judecătoarei Croitoru

Din verificările efectuate de confirmă faptul că prin repartizare aleatorie, dosarul numărul 4685/91/2008 privind pe inculpaţii Timbău Valerică, Ghemuleţ Ccornel Constantin şi Joulani Yousef este instrumentat de judecător Croitoru Săndina Mariana, însă soluţiile pronunţate în cauză, până la acest moment, au fost verificate sub aspectul legalităţii şi temelnicii de către instanţa de control judiciar. În raport de cele sus arătate, la acest moment, bazat exclusiv pe materialul probator înaintat instanţei în susţinerea cererii formulate, instanţa constată că nu sunt date sau indicii temeinice, că în cauză se pregăteşte ori se săvârşeşte o infracţiune pentru care urmărirea penală se efectuează din oficiu în ceea ce o priveşte pe judecător Croitoru Săndina Mariana.
Pentru aceste considerente, va respinge cererea de confirmare a interceptării şi înregistrării cu titlu provizoriu pe o durată de 48 ore a convorbirilor telefonice efectuate în peroada 04.02.2009 ora 16-06.02.2009 ora 16, precu şi cererea de prelungire a autorizării interceptărilor şi înregistrărilor telefonice pe o perioadă de 28 zile efectuate de aceasta de la/la acelaşi post telefonic.
Totodată va respinge cererea de autorizare a interceptării şi înregistrării convorbirilor şi comunicărilor efectuate telefonic pe o durată 30 zile, efectuate de către Croitoru Săndina Mariana de la/la postul telefonic nr………
În ceea ce priveşte cererea de confirmare a Ordonanţei de interceptare şi înregistrare cu titlu provizoriu p o perioadă de 48 ore a convorbirilor telefonice efectuate în perioada 04.02.2009 ora 16-06.02.2009 ora 16, pentru avocaţii Bălan Emil Alexandru- …… şi Bălan Anne Marie-……, aceasta este neîntemeiată întrucât din procesul verbal rezumativ privind audierea convorbirilor telefonice dar şi din ascultarea efectivă a suportului CD a acestor convorbiri singura referire făcută la aceştia este aceea prin care numita Păun Lucica consultându-l pe numitul „Vic” despre posibila angajare ca avocat în cauză „la fond” a numitului Codruţ Balaş pentru că ar vrea să renunţe la „copiii lui Bălan” întrucât acestia nu ar studia suficient dosarul cauzei . În convorbirea interceptată cu referire la acest aspect, nu se indică nici un număr de dosar şi nici numele vreunui inculpat.

Copiii avocatului Bălan nu au legătură cu pregătirea infracţiunii

De asemenea, nu rezultă date ori indicii temeinice că numiţii Bălan Emil Alexandru şi Bălan Anne Marie ar avea legătură cu pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni pentru care urmărirea penală se efectuează din oficiu.
Este adevărat că din conţinutul convorbirii numitei Păun Lucica cu numitul „Vic” aceasta îi cere părerea cu privire la serviciile unui alt avocat „în cauza mea”, „însă nu se precizează numele avocatului respectiv ci doar faptul că acesta este „ pretenţios financiar”.
Referitor la convorbirile telefonice purtate între Topor Anişoara şi Elena pe de o parte şi între Păun Lucica şi numitul „Vic” pe de altă parte, instanţa apreciază că elementul de legătură între discuţiile purtate, în cadrul convorbirilor respective, este doar „Loredana”, care îl apelează pe „Vic” (aceasta fiind de Păun Lucica)
Totodată existenţa unei convorbiri telefonice dintre Păun Lucica şi Elena denotă existenţa unei legături între Păun Lucica alias Loredana şi Topor Anişoara, însă conţinutul discuţiilor celor doua convorbiri nu evidenţiază date ori elemente care să conducă la ideea că între aceştia ar exista o legătură cu privire la o presupusă infracţiune dintre cele menţionate în ordonanţa din 04.02.2009.
De asemenea, conţinutul convorbirii telefonice purtată la data de 6 februarie 2009 între Bogdan Vasile şi Topor Anişoara evidenţiază faptul că Bogdan Vasile este o persoană apropiată mediului numitei Topor Anişoara însă aceste aspecte nu pot fi calificate drept date ori indicii temeinice în sensul cerut de dispoziţiile art 91 indice 1 alin 1 cod procedură penală.
Chiar dacă pe parcursul tuturor convorbirilor se face referire la „dosarul în fond”, la persoane apropiate numite Topor Anişoara, la avocaţii Codruţ Balaş, „copiii lui Bălan” , instanţa că nu se poate stabili o legătură de cauzalitate care să evidenţieze date ori indicii temeinice că în cauză se pregăteşte ori sunt indicii ale săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art 254, art 255, art 257 cod penal.
Câtă vreme din conţinutul înregistrărilor convorbirilor telefonice efectuate in cauză nu rezultă date cu privire la un anume dosar aflat pe rolul Tribunalului Vrancea, la numele vreunui inculpat de dus judecăţii, la numele vreunui judecător care să aibă legătură cu vreo una din cauzele aflate pe rolul acestei instanţe, nu se poate concluziona că sunt date privind pregătirea sau săvârşirea infracţiunilor despre care se face vorbire în Ordonanţa din 04.02.2009.
Raportat la dispoziţiile legale sus menţionate, precum şi la datele prezentate se apreciază că identificarea sau localizarea eventualilor participanţi la săvârşirea vreunei infracţiuni de natura aceleia pentru care urmărirea penală se efectuează din oficiu poate fi făcută si prin alte mijloace de probă reglementate de dreptul procesual penal.
Cum la acest moment, din toate convorbirile înregistrate nu rezultă indicii temeinice ori date care să conducă la convingerea instanţei că se pregăteşte ori se săvârşeşte o infracţiune dintre acelea precizate în obiectul cererii DNA- Serviciul Teritorial Galaţi, urmează a respinge cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie- Serviciul Teritorial Galaţi.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE:
În baza art 91 indice 2 alin 3 teza II cod procedură penală, respingere ca nefondată cererea de confirmare a ordonanţei motivate din data de 04.02.2009 ora 15 emisă de Parchetul de pe langă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie- Serviciul Teritorial Galaţi, în dosarul numărul 20/P/2009, privind interceptarea si înregistratrea cu titlu provizoriu pe o durată de 48 ore a convorbirilor telefonice efectuate în perioada 04.02.2009 ora 16- 06.02.2009 ora 16 , efectuate de la/la telefonul mobil al judecătorului Croitoru Săndina Mariana ……… de la/la telefonul mobil al avocatului Bălan Emil Alexandru …….., de la/la telefonul mobil al avocatului Bălan Anne Marie……….., de la/la telefonul mobil al numitei Păun Lucica………… de la/la telefonul mobil al numitului Bogdan Vasile………….. de la/la telefonul mobil al numitei Topor Anişoara…………..
Respinge cererea de prelungire a autorizării interceptărilor si inregistrărilor convorbirilor telefonice pe o perioadă de 28 zile efectuate de: Croitoru Săndina Mariana – de la/la postul telefonic……, Bălan Emil Alexandru de la/la postul telefonic nr……. ,Bălan Anne Marie de la/la postul tefonic nr……, Păun Lucica de la/la postul telefonic nr……., Bogdan Vasile- de la/la postul telefonic nr…….,Topor Anişoara – de la/la postul telefonic nr…….
Respinge cererea de autorizare a interceptării şi interceptării convorbirilor şi comunicărilor efectuate telefonicpe o perioadă 30 zile efectuate de către Croitoru Săndina Mariana de la/la postul telefonic…..
Conform disp. art 91 indice 2 alin 3 teza ultimă Cod procedură penală, dispune încetarea de îndată a interceptărilor şi înregistrărilor telefonice de la/la numerele de telefon menţionate în dispozitivul prezentei încheieri pentru persoanele menţionate în dispozitivul aceleaşi încheieri, iar cele efectuate vor fi şterse , distruse de către procuror încheindu-se proces verbal în acest sens, care va fi comunicat Curţii de Apel Galaţi.
Dată în camera de Consiliu astăzi 7 februarie 2009 ora 15.50.»
NR. Din motive de protecţie a dreptului la intimitate a persoanei, în locul numerelor de telefon ale persoanelor la care se referă prezenta ÎNCHEIERE pe care am citat-o integral, am pus puncte de suspensie.
Titlul şi intertitlurile aparţin redacţiei Impact-est.

(R.I.) 31 - iulie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

We will never forget

Am urmărit funeraliile Reginei de la început, până la sfârşit, ...

Gorbaciov

Democraţia îşi are virusările ei. Este, printre altele, dreptul păduchilor ...

Avocatul spune şi c

“- Notificăm în scris furnizorul de energie şi contestăm întinderea ...