logoImpact EST nr. 889 - 17.10.2021

 • În campania din 2012 am promis gălăţenilor următoarele 3 lucruri
  • galerii comerciale tip mall: deja finalizat
  • un sediu nou pentru Primărie: va fi finalizat până la sfârşitul anului
  • modernizarea stadionului Oţelul: am iniţiat trecerea stadionului în patrimoniul Primăriei; propunerea se află în curs de evaluare la nivelul Consiliului Local
 • în cei 4 ani de mandat am realizat
  • 106 proiecte de investiţii finalizate
  • 25 de proiecte în curs de finalizare
  • 21 de proiecte cu studii de fezabilitate aprobate
 • total km străzi reabilitate: 21,8 km
 • total km reţea apă reabilitată: 19,5 km
 • total km reţea canalizare reabilitată: 13,5 km
 • ponderea acoperirii reţelei la preluarea mandatului: aproximativ 60%
 • ponderea acoperirii reţelei la încheierea mandatului: circa 90%
 • total suprafeţe spaţii verzi amenajate, modernizate: 000 mp
 • total locuri de joacă noi pentru copii: 28
 • proiecte fonduri europene, inclusiv BERD: 31 de proiecte, în valoare de 226 milioane lei
 • proiecte fonduri europene în evaluare: 2 proiecte, în valoare de aproape 1 milion lei
 • proiecte fonduri europene câştigate şi în derulare: 5 proiecte, în valoare de 41,8 milioane lei
 • proiecte fonduri europene finalizate: 17 proiecte, în valoare de 104 milioane lei
 • proiecte fonduri  europene  finalizate/în  derulare:  17  proiecte,  în  valoare  de  146 milioane lei
 • modernizare artere de circulaţie
  • realizate
   • bulevardul Oţelarilor
   • străzi (1): Tineretului (2 şi 3); Stadionului, Frunzei, Gh Asachi; Aleea Trandafirilor; Ana Ipătescu; Unirii; Rizer, Clăbucet
   • străzi (2): Săliştei, Ghecet, Daciei, Elicei; Sulinei; Sculpturii, Canalului, Gloriei, Vidra (Valea Oraşului)
 • străzi (3): Cetăţeanu Ion; Brateş, Bourului, Lozoveni, Bucureştii Noi, Gării; Livezeni; tronson Anghel Saligny; străzi acces Drum trecere Bac; amenajare alei acces Micro 19, Nămoloasa, Predeal, Caraiman
 • în derulare
  • Traian
  • Tecuci, tronson Anghel Saligny; tronsoane Traian; Mihai Bravu; Pictor Iser; Cetăţeanu Ion (etapa a II-a); modernizare străzi Micro 17 (etapa a II-a) şi Valea Oraşului (etapa a V-a); arteră de legătură între bulevardele Dunărea şi Marii Unirii
  • toate acestea nu au mai fost reabilitate în ultimii 40 ani şi vor degreva circulaţia din centru, oferind conducătorilor auto posibilitatea reducerii traseelor şi a timpului în călătoria prin oraş
 • proiecte cu studii de fezabilitate aprobate, pe care doresc să le finalizez în următorul mandat
  • reparaţii capitale asfalt Dornei
 • parcări
  • Micro 19 (234 locuri), în locul garajelor insalubre şi  maneliste; drumul  de centură; stadion Gloria

 apă şi canalizare

  • realizate
   • Sulfinei, Răchitei, Graurului, Căprioarei, Privighetorii, Zambilelor, Tufănelelor, Dropiei (Cartier Traian); Aleea 13, Arcaşilor; Democraţiei, Crizantemelor, Kogălniceanu; Stadionului, Săvineşti – Micro 21, bd Dunărea – Micro 20 (reabilitare conductă distribuţie apă potabilă); Valea Țiglinei – Piata Siderurgiştilor (reabilitare drenuri); str. Traian (tronson Parc Rizer – str. Tecuci – canalizare); cartier Siret (reţea provizorie canalizare şi ape pluviale zona 1.1.C)
  • în derulare
   • inel Partizanilor (conductă de apă); Stadionului, V. Vîlcovici, bd. Dunărea (reabilitare conductă apă); tronson Romană (canalizare)
 • infrastructură pentru sănătate
  • susţinerea financiară a SMURD local, achiziţie ambulanţe şi alte echipamente
  • achiziţie echipamente medicale pentru spitale şi alte unităţi sanitare aflate în patrimoniul municipalităţii
  • modernizare Spital de pediatrie
 • consolidarea pavilioanelor 1 si 2 ale Spitalului de Psihiatrie
 • consolidare dispensar Pneumoftiziologie
 • relaţia cu asociaţiile de proprietari
  • furnizare gratuită de gazon, garduri, alte materiale
  • consultarea preşedinţilor asociaţiilor de proprietari
  • rezolvarea problemelor curente ale asociaţiilor de proprietari
 • obiective de interes public
  • realizate, modernizate
   • Centrul multifuncţional de recuperare pentru copiii cu deficienţe motorii Kids
   • Cantina Socială
   • Centrul multifuncţional     de   servicii    socio-medicale     pentru    persoane vârstnice
   • amenajare adăpost câini fără stăpân
   • Biblioteca Municipală 1 Costache Negri din prelungirea Orăşelului Copiilor
   • consolidare Monumentul Eroilor
   • iluminat public  cartier  Dimitrie  Cantemir  (zona  1.C);  eficientizare „Evidenţa populaţiei”
 • consolidări imobile
 • dotări poliţia locală: staţii, uniforme, maşini, echipamente, armament
 • în derulare
  • construcţia noului sediu al primăriei Galaţi; noul Centru de servicii sociale; alimentarea cu energie electrică a locuinţelor din cartier Micro 17; consolidare versant Al. I. Cuza nr. 62
 • proiecte cu studii de fezabilitate aprobate, pe care doresc să le finalizez în următorul mandat
  • ansamblu intermodal port; modernizare şi extindere Teatrul Muzical Nae Leonard; amenajări peisagistice şi sistematizări verticale cartier Micro 16
 • locuinţe
  • construire locuinţe sociale în Micro 17: 28 unităţi locative in 11 blocuri
  • reabilitare blocuri de locuinţe din cartierele Țiglina I, Țiglina III, Dunărea; anveloparea unitară a 11 blocuri (fonduri proprii ale Primăriei Galaţi) (11 imobile);
  • consolidări imobile
 • infrastructură pentru sport
  • realizate
   • modernizare patinoar Dunărea şi transformare în Sală Polivalentă
    • în doar câteva zeci de ore, fără să se mai topească gheaţa, arena de hochei poate fi convertită în teren de handbal, baschet, alte discipline, organizare evenimente, concerte şi invers
   • stadion Dunărea (etapa a II-a), stadion Gloria (etapa I)
   • încheierea lucrărilor la Sala Sporturilor
   • vechea Baie Comunală, abandonată, a devenit bazin de înot modern
  • proiecte cu studii de fezabilitate aprobate, pe care doresc să le finalizez în următorul mandat
   • bazin de înot Liceul Teoretic Mircea Eliade

  infrastructură pentru învăţământ

  • reabilitare, modernizare, consolidare, alte lucrări
   • 80 de şcoli din totalul de 105 ale municipiului Galaţi
   • 40 de grădiniţe
   • colegiul naţional (CN) Alecsandri (reparaţii capitale); CN C. Negri (consolidare sală festivităţi); colegiul economic Virgil Madgearu (reabilitare); colegiul tehnic (CT) Traian Vuia (reabilitare şi modernizare reţele termice); CT Traian (coş fum), colegiul C. Negri (reparaţii capitale punct termic); CT Radu Negru (centrală termică), liceul teoretic Dunărea (centrală termică), Seminarul Teologic Sf. Andrei (canalizare-apă),
   • şcoala 9 Calistrat Hogaş (modernizare şi reabilitare); şcolile gimnaziale 13 şi 28 (centrală termică), grădiniţele 41, 58 şi 60 (scări exterioare), grădiniţa 26 (centrală termică), grădiniţa cu program prelungit 51 Motanul Încălţat (platformă betonată)
 • şarpante la CN Negri, CT Traian Vuia, cămin CT de Alimentaţie şi Turism Moţoc, liceele teoretice Emil Racoviţă şi Dunărea, liceul tehnologic Saligny, liceul cu program sportiv; şcolile gimnaziale 3, 17, 22, 31, 40, Sf. Grigore Teologul, Petre Țuţea; grădiniţa 28
 • reparaţii curente  la  toate  cele  105  unităţi  de  învăţământ  pe  raza municipiului
 • în derulare
  • înlocuire conductă de apă caldă şi încălzire CT Traian Vuia
 • proiecte cu studii de fezabilitate aprobate, pe care doresc să le finalizez în următorul mandat
 • modernizare şi reabilitare CN Negri; reabilitare şi modernizare Liceul cu Program Sportiv; bazin de înot liceul teoretic Mircea Eliade; reparaţii capitale instalaţii electrice grădiniţa 52
 • locuri de joacă pentru copii
  • realizate: 28 de amplasamente distincte
   • parc Viva, Micro 19 (bl. P1-I1-I2), Aurel Vlaicu (bl. S9, J3, L1A-P5), Țiglina I (bl. I7-B4, B2-D2), Micro 38 (bl.N12-K3-N11-O3), Siderurgiştilor Vest (bl.7 A-7D), Micro 20 (bl. E1-D1-J3, E1-D1-A6)
  • în derulare
   • parc Micro 18
  • proiecte cu studii de fezabilitate aprobate, pe care doresc să le finalizez în următorul mandat
   • parc Cloşca, parc CFR
 • modernizări de parcuri
  • realizate
   • Grădina Publică, parc Rizer, parc Viva (construit de la zero); Micro 39C; Micro 19
 • în derulare
  • parc Micro 18
 • proiecte cu studii de fezabilitate aprobate, pe care doresc să le finalizez în următorul mandat
  • reabilitare parc Cloşca; modernizare Parc CFR; modernizare Faleza Dunării
 • transport public
  • susţinerea Transub prin subvenţii din bugetul primăriei, fără de care societate nu şi-ar mai putea continua activitatea
  • achiziţionarea a 17 troleibuze noi, un mijloc ecologic de transport
  • reabilitare cale de rulare pentru tramvaie
 • curăţenie
  • de la o dată pe săptămână, gunoiul se ridică zilnic
  • achiziţia de utilaje de salubrizare moderne
 • locuri de muncă, sprijinirea mediului de afaceri
  • Parcul Industrial Zonă Liberă: investiţie din bugetul local de 18,6 milioane lei
 • facilitate prin prelungirea termenului de plată a impozitului pe terenuri şi clădiri pentru firme
 • strategia de dezvoltare 2015-2020
  • rodul conlucrării cu numeroşi experţi, consultanţi, cadre universitare, specialişti recunoscuţi din institute de cercetare-inovare, Universitatea Dunărea de Jos, institute naţionale de dezvoltare şi amenajarea teritoriului
  • strategia este expresia sintetică a unei munci uriaşe, aflată la dispoziţia comunităţii pentru renaşterea oraşului nostru
  • avantajul enorm al unei strategii îl reprezintă viziunea coerentă, unitară şi integratoare a dezvoltării Galaţiului în context regional, naţional şi european, în dauna unei evoluţii haotice, la voia întâmplării sau la dispoziţia bunului plac al unor posibili investitori care tot întârzie să apară
(R.I.) 6 - martie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg