logoImpact EST nr. 880 - 30.07.2021

Poze H. coanda nr.26_resSau aşa pare a rezulta din documentele oficiale şi validate, încă, pe care petenţii ni le-au pus la dispoziţie. Pare de necrezut ce se întâmplă în Justiţia aflată la distanţă de centrul de putere, control şi sancţiune (CSM), dar avem din nou de-a face cu un caz made în Colonia Galaţi. Incompatibilitatea a lasat-o expusă pe doamna magistrat Oancea, tentaţia firească de a-şi proteja soţul poliţist implicat în anchetarea unor fapte legate de speţa judecată de soţie, putând să-i atragă răspunderea în faţa legii. Lăsăm cel de-al doilea episod  să curgă aşa cum l-au formulat petenţii Impact-est şi precizăm din nou că spaţiul redacţional este deschis pentru judecătorul sindic DM Oancea. Aşteptăm de la domnia-sa să îşi motiveze situaţia de incompatibilitate în care s-a expus, poziţie pe care o vom publica imediat. Poate odata cu cel de-al treilea episod al acestui nou caz care erodează temelia Justiţiei din această parte de Republică. Documentele care susţin acest episode le puteţi consulta doar pe ediţia on line. (R.I.)

 

Viteze şi superficialitate, iar în loc de teze, interese personale

“Judecătorul sindic, d-na Diana – Mihaela Oancea, a luat doar act de cererea de renunţare la mandat a lui MG Expert SPRL Galaţi şi nu a făcut nici o analiză asupra modului şi a corectitudinii îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de legea insolvenţei pe perioada în care lichidator judiciar a funcţionat în falimentul debitoarei SC Hortigal SA Galaţi.

Mai mult, în mod cu totul neprofesionist nu a ţinut cont că lichidatorul MG Expert SPRL Galaţi nu şi-a asumat actele îndeplinite de el în procedura de faliment a SC Hortigal SA Galaţi şi în mod neprocedural, îl descarcă de obligaţii şi de gestiune şi, pe deasupra, în mod nelegal, îi acordă drepturile materiale pentru perioada în care a activat în falimentul pe care nu şi-l asumă.

Doamna judecător sindic Diana – Mihaela Oancea ignoră consecinţele şi continuă procedura numind un alt lichidator judiciar, iar după un an, fără nici o dezbatere, revine şi, în mod nelegal, respinge solicitarea de desfiinţare a actelor emise de către MG Expert SPRL Galaţi. Oare de ce i-a trebuit aşa de mult timp?

Explicaţia este foarte simplă, judecătorul sindic are un interes în finalizarea acestei cause.

Primarie - H. Coanda Rap H. Coanda 1 Rap H. Coanda 2 Rap H. Coanda 3În acest sens arătăm că lichidatorul judiciar MG Expert SPRL Galaţi a formulat plângeri la Poliţie, prin adresa nr.1065/23.12.2011 şi ulterior prin adresa înregistrată la Poliţie sub nr. 487538/02.03.2012, aduse şi la cunoştinţa judecătorului sindic, prin care a reclamat că personae neidentificate execută lucrări de demolare a clădirilor proprietatea SC Hortigal SA Galaţi situate în Galaţi str. H. Coandă nr.26, plângeri ce au constituit dosarul penal nr.8152/P/2012, privind demolarea ilegală a imobilelor proprietatea SC Hortigal SA Galaţi, infracţiuni prevăzute şi pedepsite de art.217 şi 220 Cod penal, dosar cercetat de comisarul de poliţie Oancea Vasile Leonard, soţul Doamnei judecător sindic Diana Mihaela Oancea.

Cele reclamate erau clare întrucât atât judecătorul sindic precum şi Primăria Galaţi cât şi Poliţia Galaţi, cât şi lichidatorul judiciar ştiau cine şi din ce motive a dispus demolarea clădirilor ce aparţineau debitoarei SC Hortigal SA Galaţi.(vezi facsimilele de pe ediţia on line)

Prin demersuri dubioase, reprezentantul MG Expert SPRL a convocat tot felul de adunări acceptate de judecătorul-sindic şi după mai multe deplasări la poliţie şi-a schimbat atitudinea, mai ales după ce creditorii interesaţi de închiderea procedurii şi-au onorat obligaţiile asumate faţă de el, ce au constat în achitarea onorariului, anunţând că renunţă la mandat şi că nu-şi asumă nici un demers întreprins pe perioada în care a fucţionat ca reprezentant al debitoarei!

 

Intră în scena goală soţul – comisar

 

După renunţarea lichidatorului la mandate, şi comisarul de poliţie Oancea Vasile Leonard a închis dosarul ce-l avea în lucru, prin NUP, cu toate că probele erau clare şi evidente, fapte foarte grave, cu valori mari, ce nu l-au convins. Curat murdar.

Ca afacerea de familie să meargă unsă, şi judecătorului sindic, la rândul său, prin sentinţa civilă nr.509/22.06.2015, ce se referă la aceleaşi imobile, Fabrica de băuturi răcoritoare şi de CO2, a susţinut nişte enormităţi formulate cu scopul de a-şi proteja soţul ce a făcut cercetări în dosarul penal nr.8152/P/2012, privind demolarea ilegală a imobilelor proprietatea SC Hortigal SA Galaţi, situate în Galaţi str.H Coandă nr.26, fapte reclamate de lichidatorul judiciar MG Expert SPRL.

Este clar că se impune auto-sesizarea organelor în drept, privind incompatibilitatea judecătorului-sindic Diana-Mihaela Oancea în judecarea falimentului SC Hortigal SA Galaţi, ţinând cont de faptul că soţul ei este anchetat în dosarul penal nr.11819/233/2015, aflat pe rolul Judecătoriei Galaţi, plângere penală promovată ca urmare a raportului întocmit de acesta pe baza  sesizării făcute de lichidatorul judiciar al SC Hortigal SA, în perioada în care Domnia Sa judeca falimentul debitoarei.

Se vede limpede că D-na Diana – Mihaela Oncea este interesată în muşamalizarea unui abuz şi susţine în mod neadevărat că imobilele (Fabrica de băuturi răcoritoare şi de CO2) au fost abandonate şi din acest motiv s-au degradat, demers condamnabil pentru că ar fi trebuit să renunţe la judecarea acestui dosar, dar nu a renunţat pentru a-şi salva soţul, arătând ca datele din dosarul commercial, falimentul SC Hortigal SA Galaţi sunt în concordanţă cu raportul mincinos al soţului prin care acesta a propus NUP faţă de făptuitorii cunoscuţi.

 

O valoare de 800.000 de lei noi nu reprezintă nimic în faţa interesului matrimonial!

 

Pentru a demantela aceast demers de familie vă prezentăm, în faximil, doar în ediţia on line, ce va fi postată pe site vineri după ora 13.00, probe indubitabile, fotografiile imobilelor, făcute după preluarea bunurilor ca urmare a sentinţei nr.446/18.03.2011, fotografii din care rezultă, fără putinţă de tăgadă, că imobilele proprietatea SC Hortigal SA Galaţi, în suprafată de peste 3.800 mp au fost îngrijite, având o valoare contabilă de peste 800.000 Ron, sumă ce trebuia să se regăsească în masa credală a debitoarei.

Dacă imobilele au fost abandonate şi distruse aşa cum susţine judecătorul sindic în sentinţa de închidere a procedurii, cei vinovaţi trebuiau traşi la răspundere conform legii şi valoarea recuperată, iar judecătorul sindic trebuia să dispună măsuri în consecinţă, aspect peste care judecătorul sindic fiind interesat a trecut cu uşurinţă, împrejurare reală ce trebuie luată în considerare analizată şi reclamată organelor în drept.

Şi susţinerile cu privire la terenul aferent acestor imobile sunt tot invenţii, pentru că terenul din str.H Coandă nr.26 nu este în proprietatea Statului Român, ci a intrat în posesia lui SC Makinvest, care l-a şi înstrăinat, aşa cum reiese din Raportul corpului de control al ADS Bucureşti, documentaţie ce se află la dosar şi pe care judecătorul sindic o are la dispoziţie.

Acţiunea conjugată de muşamalizare a acestei mizerii, în care sunt implicate şi alte persoane, îi pune pe soţii Oancea în stare de incompatibilitate, motiv pentru care credem că inspecţia judiciară a CSM şi organele de cercetare penală se vor autosesiza, mai ales că judecătorul sindic a încuviinţat în mod nelegal şi un raport de expertiză, al noului lichidator judiciar, cu privire la creanţa SC Galmopan SA, rezultată ca urmare a sentinţei comerciale nr.446/18.03.2011, întrucât în dosar există un document oficial, Raportul comisiei de cenzori al SC Hortigal SA Galaţi, în care este calculată suma exactă, confirmată şi de comitetul creditorilor, în cuantum de 4.689.635.111 lei ROL.

Cuantumul valorii acceptat de judecătorul sindic este cu mult inferior valorii reale calculată de comisia de cenzori, prejudiciindu-se astfel masa credală cu diferenţa dintre cele două sume, diferenţă ce trebuie recuperată de la cei vinovaţi.”

Va urma.

11 - septembrie - 2015

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Util pentru contribu

INFO - formulare facilitati fiscale

Viorica Sandu, deput

PSD respinge vaccinarea obligatorie a medicilor și a profesorilor! Statul ...

Diminuarea risipei a

Material de opinie de Camelia Malahov, Director Taxe Directe, Deloitte ...

Directorul Magearu s

Jupân Pucheanu se încăpăţânează să termine în ultimul său mandat ...