logoImpact EST nr. 893 - 03.12.2021

                În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3),       lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 28 10 2021, ora 1400, în sistem online,  având următorul proiect al ordinii de zi:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 5, T55/1, P 12, Lot 3;
 2. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Strada Orhideelor” unui drum de exploatare;
 3. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a unui teren, proprietate publică a Municipiului Galați, situat în Grădina Publică, latura de nord – zona străzii ELENA DOAMNA;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare imobil Strada Saturn, Nr. 6A – Creșă copii”;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 406 din 27.08.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de lider și Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Galați, în calitate de partener 2, pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: mobilitate urbană și regenerare urbană”, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 402/29.07.2021 privind aderarea Municipiului Galați la Asociația cimitirelor semnificative din Europa;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 45, str. Dogăriei, nr. 118;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 44, str. Alexandru Moruzzi, nr. 62;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 154/29.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul «Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit „Codruța” Galați»;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 149/29.04.2020 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit «Motanul Încălțat»”;
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 190/24.04.2019 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Poliția Locală Galați;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a structurii organizatorice pentru Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune privind Energia Durabilă și Climă pentru municipiul Galați, perioada 2021-2030;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 22, Drumul Viilor, nr. 18A;
 15. Proiect de hotărâre privind alipirea unui imobilul – teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe Aleea Română nr. 12 C, cu un  imobil – teren  – proprietate privată situat pe Aleea Română, nr. 12 C;
 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Ionel Fernic nr. 22A S1, Lot 2;
 2. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Aleea Melodiei nr. 14 E2;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 315/27.05.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați;
 5. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Giuseppe Garibaldi, nr. 5C;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor unitare aferente contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Galați;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 109/24.02.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Galați în consiliile de administrație a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați;
 8. Proiect de hotărâre privind desființarea serviciului social fără personalitate juridică „Centrul de Îngrijire și Asistență Medico-Socială” din cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați;
 9. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social fără personalitate juridică „Centrul rezidențial de îngrijire și asistență persoane dependente” în cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați;
 10. Proiect de hotărâre privind desființarea serviciului social fără personalitate juridică „Centrul Alzheimer” din cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați;
 11. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social fără personalitate juridică „Căminul pentru Persoane Vârstnice „Centrul Alzheimer” în cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați;
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 465 din 25.08.2021 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru serviciul social „Centrul de zi pentru persoane vârstnice” și serviciul social „Compartiment Îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice” din cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați;
 14. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați” domnului Tâmpeanu Mihai-Cristian;
 15. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Galați” doamnei Zaharia Florina;
 16. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare post mortem al municipiului Galați” domnului Tămășanu Ionel;
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concurs, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management la Teatrul Național de Operă și Operetă ”Nae Leonard” Galați ;
 2. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate publică a municipiului Galați, situat pe B-dul George Coșbuc, nr. 259A;
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, pentru anul 2021;
 4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 465/11.11.2020 privind numirea și aprobarea mandatului reprezentantului Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Piețelor Agroalimentare S.A., cu modificările și completările ulterioare;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune destinat gestionării zgomotului și a efectelor acestuia în municipiului Galați;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 13, Războieni, nr. 157;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 25, str. Movilei, nr. 69;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 44, str. Alexandru Moruzzi, nr. 18A;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 47, str. Locomobilei, nr. 30;
 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Basarabiei nr. 55, bl. A16, sc 3, spațiul 4, parter;
 12. Proiect de hotărâre privind vânzarea unei construcții, proprietate privată a Municipiului Galați, situată pe str. Brăilei, nr. 18A;
 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Ghecet, nr. 2
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 155/29.04.2020 privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetica a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 9 Corp A+Corp B” Galați;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2021 – trimestrul III;
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 214/15.04.2021 privind aprobarea contractării unor finanțări rambursabile interne, cu modificările și completările ulterioare;
 17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2021;
 18. Interpelări, intervenții, cereri;
 19. Diverse

 

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galaţi 28 - octombrie - 2021

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Primarul şi cei 15

Aceşti izmenari stau toată ziua cu stufu-n gură şi calcă ...

HARTA COLINDELOR ROM

HARTA COLINDELOR ROMANESTI  

Andrea Chiş candide

Judecătoarea Andrea Chiş, plecată în CSM de la Curtea de ...

Gabriela Baltag, can

• „Mi-aş dori să redau CSM transparenţa de odată. Trebuie ...

Informare contribuab

INFO-Solicitarea certificatelor de rezidenta din SPV de catre PF