logoImpact EST nr. 870 - 08.05.2021

Medierea ca modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă prin intermediul unui terţ – mediatorul, autorizat potrivit legii nr. 192/2006 privind medierea şi exercitarea profesiei de mediator, îşi găseşte foarte bine aplicabilitatea pentru rezolvarea litigiilor dintre proprietari sau dintre aceştia şi asociaţia ori furnizorii de utilităţi. Această categorie de litigii este de drept civil, este prevăzută în lege că pot fi soluţionată prin mediere, iar noile reglementări impuse de noul Cod de procedură civilă instituie posibilitatea apelării la mediere înaintea deschiderii unui proces civil, de regulă pentru recuperarea restanţelor la plata obligaţiilor comune şi/sau individuale ale unor proprietari rău- platnici din diverse motive.

În contextul actualei crize economico-financiare, care a determinat reducerea substanţială a veniturilor populaţiei şi va impune eliminarea subvenţiilor pentru încălzirea locuinţelor, se întrevede o creştere masivă a restanţierilor la plata întreţinerii la bloc în toamna şi iarna acestui an. Întrucât asociaţiile nu au decât un fond de rulment pentru reparaţii, întârzierea sau neplata cheltuielilor la asociaţie duce la calcularea unor penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, după trecerea celor 15 zile de la afişarea listei de plată la avizier, în cazul existenţei mai multor restanţieri asociaţia nu mai poate plăti furnizorii de utilităţi, care la rândul lor calculează penalităţi de întârziere. Astfel, mai întâi individual, apoi cu asociaţia, proprietarii din imobilele tip condominiu (bloc, vilă, cămin, etc.) devin debitori, care pot fi acţionaţi în judecată în baza legii nr. 230/2007, iar în cazul pierderii procesului vor fi obligaţi la plata debitului către asociaţie şi a cheltuielilor judiciare, iar în caz de neîndeplinire nici atunci a obligaţiilor, vor fi puşi în faţa executării silite a sentinţei, care poate duce la vânzarea apartamentului prin licitaţie.
Înainte de a ajunge la această fază a executării silite, asociaţia de proprietari invită datornicii la discuţii şi încearcă să obţină plata datoriilor, din care la rândul ei să-şi plătească furnizorii, cheltuielile administratibve şi salariile personalului angajat. Dacă nu se ajunge la o înţelegere, atât asociaţia de proprietari cât şi proprietarul datornic pot apela la mediere pentru rezolvarea litigiului, căutând un mediator autorizat de pe Tabloul mediatorilor publicat în Monitorul Oficial, pe site-ul Consiliului de mediere  www.cmediere.ro sau al Asociaţiei Mediatorilor Galaţi, afişat la instanţe şi alte autorităţi ale statului.
Mediatorul va invita părţile la discuţii preliminare şi dacă acestea acceptă medierea, are loc semnarea unui contract de mediere. Dacă negocierea sprijinită / asistată de mediator are succes, părţile vor semna un acord de mediere, care poate fi întărit ca valoare juridică la un notar public sau la instanţă, dacă între părţi era în derulare un proces referitor la acest litigiu. Acordul încuviinţat de instanţă devine titlu executoriu. De regulă, în acord asociaţia stabileşte împreună cu proprietarul datornic clauze privind reeşalonarea sau rescadenţarea plăţilor către asociaţie până la stingerea debitului. Acelaşi lucru se poate efectua şi în litigiile dintre asociaţie şi furnizorii de servicii de utilitate publică (apă, canal, energie electrică, termică, ecologizare, etc.) sau între aceştia din urmă şi proprietarii debranşaţi de la instalaţiile comune şi care au contracte individuale de furnizare.  Este important ca reprezentantii asociaţiei şi furnizorului să fie anume desemnaţi în baza unui mandat, care să aibe definite şi întinderea capacităţii de decizie pe timpul şi la încheierea medierii. Acest lucru este necesar, pentru că în aceste situaţii deosebite sunt nişte limite de negociere, care legal nu se pot depăşi, altfel s-ar ajunge la nerecunoaşterea acordului, contestaţii, care ar fi câştigate de partea care reclamă în virtutea unor drepturi generale ale oricărui proprietar, asociaţie, furnizor. Nu în ultimul rând, şi conflictele casnice între proprietari (pentru distrugeri, ocuparea proprietăţii, plângeri prealabile la poliţie pentru alte motive penale) pot fi soluţionate pe calea medierii. Nota actuală: în condiţiile în care furnizorul local de căldură şi apă caldă se află în lichidare judiciară, peste 500 de dosare cu datornici persoane fizice au ajuns să fie trimise în instanţă, din care peste 200 au fost soluţionate pe cale amiabilă prin mediere, ducând la încheierea proceselor şi recuperarea eşalonată a datoriilor.
Un pas înainte pentru facilitarea rezolvării unor litigii vechi între asociaţii şi proprietari, datorate debitelor mari şi istorice între aceştia sau faţă de furnizori este noul act normativ iniţiat de deputatul gălăţean Bogdan Ciucă, respectiv Legea nr. 175/16.07. 2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 502, din 20 iulie 2010.
Scăparea de penalităţile care de multe ori depăşeau cheltuielile de întreţinere restante prin aplicarea acestei legi şi a medierii, uşurează refacerea climatului social şi locativ normal în România, pe fondul actualei crize economice şi o constituie o scăpare de ajungerea la executarea silită a datornicilor.

Mediator Constantin Asofronie 25 - ianuarie - 2013

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Moldo-gălăţeanca

Investitoarea misterioasă Se poate spune că această investitoare este una deosebită ...

Legumele de la sport

Da, chiar aşa, nebunii noştri de la Primăria Galaţi au ...

Doi bugetari au pus

Prin târgul nostru se zvoneşte că o vânzare de imobil, ...