logoImpact EST nr. 875 - 15.06.2021
Din motive judiciare, suspendam aparitia tiparita a Impact-est, incepand de saptamana viitoare (joi, 17 iunie). Cand va fi posibila reluarea acesteia, va vom anunta pe site-ul https://www.impact-est.ro (Redactor-sef Gelu CIORICI)

România îşi aliniază legislaţia la tendiţele europene în domeniu, propunând un nou cadru legal în materia medierii începând cu  data de 1 februarie 2013, cadru modern şi perfect adaptat nevoilor părţilor şi sistemului juridic. Interesul presei faţă de mediere este în continuă creştere, cetăţenii fiind interesaţi de ce se v-a întâmpla în concret din luna februarie. Pentru o înţelegere corectă a noilor măsuri, câteva clarificări sunt necesare. Medierea este o şansă pentru cei care vor să evite calvarul petrecerii unui număr considerabil de ani prin instanţe în căutarea hotărârii judecătoreşti izbăvitoare, care poate să vină târziu sau niciodată. Este, nu în ultimul rând, o afirmare a responsabilităţii şi asumării voluntare a unor decizii care pot să ne simplifice sau complice viaţa, să ne îmbunătăţească sau deterioreze relaţiile cu cei din jurul nostru. Medierea presupune respect de sine şi respect pentru cei din preajma noastră.

 

Nu vor mai putea fi deschise procese, dacă nu se trece pe la mediator

De la începutul lunii viitoare,  persoanele fizice şi persoane juridice sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, anterior deschiderii unui proces, în vederea soluţionării pe această cale a conflictelor în anumite materii. Dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii se va face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Dacă una dintre părţi refuză în scris participarea la şedinţa de informare, nu răspunde invitaţiei ori nu se prezintă la data fixată pentru şedinţa de informare, se întocmeşte un proces-verbal, care se depune la dosarul instanţei. Instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop, pentru litigiile vizate de lege. Părţile acordului de mediere  (dacă se ajunge la o înţelegere materializată într-un acord de mediere, după parcurgerea procedurii medierii) se pot înfăţişa la instanţa judecătorească pentru a cere, îndeplinind procedurile legale, să se dea o hotărâre care să consfinţească înţelegerea lor.

Competenţa aparţine fie judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul oricăreia dintre părţi, fie judecătoriei în a cărei circumscripţie se află locul unde a fost încheiat acordul de mediere. Hotărârea prin care instanţa încuviinţează înţelegerea părţilor se dă în camera de consiliu şi constituie titlu executoriu în condiţiile legii.

Litigiile care fac obiectul medierii

Procedura de informare, incluzând şi formalităţile pentru convocarea părţilor, nu poate depăşi 15 zile calendaristice. În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinta de informare cu privire la avantajele medierii, în următoarele materii:

a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu, ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcarii altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;

b) în materia dreptului familiei, în neînţelegerile dintre soţi privitoare la: – continuarea căsătoriei; -partajul de bunuri comune: -exerciţiul drepturilor părinteşti; -stabilirea domiciliului copiilor; -contribuţia părtilor la întreţinerea copiilor; -orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturile de care ei pot dispune potrivit legii.”

c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;

d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;

f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la registrul comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedura prevăzută la art. 1.013-1.024 sau la cea prevăzută la art. 1.025-1.032 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) în cazul infracţiunilor pentru care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală (infracţiuni de o gravitate redusă în accepţiunea legii penale)  după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, iar victima îşi exprimă consimţământul de a participa la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul; dacă victima refuză să participe împreună cu făptuitorul, şedinţa de informare se desfăşoară separat. De menţionat că, în cazul unor infracţiuni de o gravitate ridicată (viol, omor, tâlhărie etc) procedura informării NU este obligatorie, nefiind obligatorie nici urmarea procedurii medierii, acesta rămânând  doar o obţiune care poate fi asumată voluntar.

Dispoziţiile prezentate  referitoare la sancţiunea inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată se aplică numai proceselor începute după data de 1 februarie 2013. Conform celor mai recente statistici europene în domeniu, medierea duce la diminuarea costurilor cu 95% pentru cei care nu vor mai apela la un proces în instanţă şi işi vor soluţiona disputele prin mediere. Iar în acestă perioadă de austeritate globală, medierea nu este doar una dintre soluţii ci este chiar soluţia pentru părţi!

Zeno Şuştak, vicepreşedinte al Consiliului de mediere 25 - ianuarie - 2013

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Important

Din motive judiciare, suspendăm apariţia tipărită a Impact-est, începând de ...

Fotbalul – „Oţe

Tot am stat şi ne-am gândit, să scriem, să nu ...

Fostul BJATM, actual

După aproape doi ani de judecare cu firmele administrate de ...