logoImpact EST nr. 893 - 05.12.2021

Se făcea că se schimbase administrația locală în urma unor alegeri locale bine manipulate şi la putere venise regimul lui Marius Stan, primar de extracție liberală. Mai bine zis PeNeLe. Şi odată cu schimbarea regimului lui Moş Mitică Nicolae, se schimbară şi mizeriile făcute celor care vroiau să aibă acces la informațiile publice, de o prea scârboasă şi mizerabilă purtătoare de vorbe duplicitare, numită Nicoleta Manole. Uraaa! Pe naiba! Se schimbară cu alte mizerii. Făcute de noul purtător de vorbe unsuroase şi suspicioase, emanate de clona cu pantaloni a Nicoletei Manole, adică logoreicul Mihai Costache. Logoreic şi scorțos, dar de ce şi scârbos? Inexplicabil, dar veritabil, Mihai Costache o întrece la multe capitole pe Nicoleta Manole în a vorbi, fără a spune ceva. Sau în a spune mult prea multe, despre nimic. Sau în a fi atât de riguros în a cenzura libertățile explicite, scrise foarte clar în Legea 544 a liberului acces la informațiile de interes public, încât devine când ridicol, când penibil. Dar mai ales inutil ranchiunos. Nu vi se pare că seamănă cu Moş Nicolae? Bleah!
Către Consiliul local Galaţi, Compartimentul  pentru informaţii publice al Primăriei Galaţi
subsemnatul Silviu Vasilache, domiciliat în Galaţi, str. Ghe…, vă solicit ca în baza Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, să îmi comunicaţi următoarele informaţii: cine este proprietarul imobilului din str Dogăriei nr 70 şi cine este proprietarul imobilului din str Farului nr 1 şi să precizați de la ce adrese (contract de închiriere) au fost evacuați urmărorii chiriaşi ai Primăriei: Silică Aurora, Silică Dinu, Silică Viorel, Marcu Salomeea Paulina şi Falcă Ioana?; ce persoane din aparatul Primăriei au dispus să se refacă documentația pentru trecerea unei suprafețe de teren de 136 mp de sub regimul de concesiune, în domeniul public, teren situat în str. Traian nr 318A, solicitat spre cumpărare de către Petrică Alexa, care sunt motivele juridice, cine a trimis documentația la Prefectură?; care este starea juridică actuala a terenurilor din jurul Hotelului Faleza, revendicate de familiile Timofte, Jora şi Niculescu?. 10 octombrie  2012, vă mulţumesc pentru solicitudine! Asta a fost solicitarea ordinară de informații publice. Au urmat înştiințări ordinare de prelungire a termenelor de elaborare a răspunsurilor, că e treabă grea documentarea asta, apoi prelungiri extraordinare de termen de prelucrare a răspunsurilor şi, într-un târziu, excepțional, la o lună şi jumătate după, soseşte răspunsul:
 Urmare a solicitarii  dvs nr. 40801/10.10.2012  formulată în baza Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informații vă comunicăm: 1. Potrivit art.11  din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, nu aveți calitatea de a beneficia de informațiile solicitate, respectiv cine este proprietarul imobilului din str. Farului nr.1. Vă dați seama ce avem aici ? Recordul mondial al unei autorități în scotocirea prin hârțoage, după un răspuns de două rânduri şi jumătate. Uraaa ! Să continuăm!  Aceste informații pot fi transmise numai autorităților publice, fiscale sau judiciare. Numiții Silica Viorel, Marcu Salomeea şi Falcă Ioana au deținut contracte de închiriere pentru imobilul situat in str. Dogariei nr.70. Iac-aşa! Profund, abisal, fatal, carevasăzică, domn Costache, via serviciile juridice Togan, n-are chef de lege şi legalitate. Tradus pe limba lor, nu vezi nici un răspuns de la mandea, bă barbugiule, bă bulangiule şi gagiule! Că aşa vrea su…a mea! Dar să revenim la lege şi legal, şi la brânciul imoral dat libertăților împuțite pe care un fost ziarist le refuză unui pârlit de ziarist, ce are dreptul la iluzii, dar nu şi la amnezii. Carevasăzică, facem pe deştepții gratuit şi abuziv, cu prevederi fără dubii ale Codului fiscal, interpretate şmechereşte în scrisorica lui de Costache.
Uite aici, domn Costache , ce scrie la articolul 11
„Secretul fiscal (1) Functionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai dețin această calitate, sunt obligați, în condițiile legii, să păstreze secretul asupra informațiilor pe care le dețin ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu. (2) Informațiile referitoare la impozite, taxe, contribuții si alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise numai: a) autorităților publice, în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege; b) autorităților fiscale ale altor țări, în condiții de reciprocitate în baza unor convenții; c) autorităților judiciare competente, potrivit legii; d) în alte cazuri prevăzute de lege. (3) Autoritatea care primeste informații fiscale este obligată să păstreze secretul asupra informațiilor primite.(…) (4) Este permisă transmiterea de informații cu caracter fiscal în alte situații decât cele prevăzute la alin. (2), in condițiile în care se asigură că din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice.
Cam asta e. Vasăzică, funcționarul public de la organul fiscal trebuie să păstreze secretul asupra informațiilor, nu că nu are voie ziaristul să ştie cine a pus laba pe o casă de pe Farului 1 (precis în condiții dubioase, dacă s-a pomenit numele de Budescu). Informațiile referitoare la impozite, taxe, contribuții si alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise numai autorităților publice, nu şi idiotului de ziarist.

Dar cine ți-a cerut să dai detalii despre impozite, taxe şi contribuții?
Noi vrem să ştim cum a ajuns casa din Farului 1 pe mâna fiului preotului Pelin (prin donație) şi de ce a fost donată mai departe celui care îi dă afară acum pe chiriaşii Primăriei, ce stau în corturi de plastic pe Dogăriei 70. Ce drăguț că ne-ai trimis la Cod! Uite şi alte coduri de bună purtare şi de inteligentă conduită, când eşti şef la Relația cu Presa: Art. 19    (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea. Nu e cazul. Art. 16    Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să desemneze un purtător de cuvânt, de regulă din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice. A desemnat, dar degeaba.     Art. 17    (1) Autorităţile publice au obligaţia să organizeze periodic, de regulă o dată pe lună, conferinţe de presă pentru aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public. (2) În cadrul conferinţelor de presă, autorităţile publice sunt obligate să răspundă cu privire la orice informaţii de interes public.
Deocamdată, atât cu culturalizarea şi informarea despre cum mege şeful cu Relațiile Publice din Primărie pe lângă informațiile de interes public. E de revenit. Prima revenire va fi cu o reclamație administrativă. A doua revenire va fi în ediția viitoare, cu următoarele vrăjitorii şi schimonoseli juridice despre plesneli cu Legea accesului la informațiile publice, via Costache, via Togan. A treia, dar nu ultima, la stupidul recurs formulat de juriştii serviciului Togan la procesul pe care, evident, îl vor pierde, opunându-se din toate resursele unei evidențe : e libertate, e presă liberă, au trecut 23 de ani de democrație, legile sunt sâcâitoare, dar populimea de cetățeni europeni speră şi are drepturi.

Silviu VASILACHE 30 - noiembrie - 2012

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Primarul şi cei 15

Aceşti izmenari stau toată ziua cu stufu-n gură şi calcă ...

HARTA COLINDELOR ROM

HARTA COLINDELOR ROMANESTI  

Andrea Chiş candide

Judecătoarea Andrea Chiş, plecată în CSM de la Curtea de ...

Gabriela Baltag, can

• „Mi-aş dori să redau CSM transparenţa de odată. Trebuie ...

Informare contribuab

INFO-Solicitarea certificatelor de rezidenta din SPV de catre PF