logoImpact EST nr. 900 - 28.01.2022

El s-a ascuns ca un cocalar de Comisia de Disciplină a MFP, îmbolnăvindu-se de concediu medicinal!

Costică Onica, cel ce s-a înregimentat ca mebru în UNPR pentru a fugi de lege şi pentru a-şi păstra bănoasa meserie de director executiv al DGFP Galaţi, este mai pe făraş ca niciodată. El s-a ascuns după un concediu medicinal de trei zile, ca ultimul şcolar-cocalar.  În acest mod el crede că a fentat Comisia de Disciplină a MFP-ANAF, unde a fost invitat pentru a fi audiat în legătură cu încălcarea grosolană a legii, când, prin propria-i semnătură unică a scos de sub sechestru un activ reprezentând un grajd de circa 800 mp, bun care a şi fost vândut imediat de către o firmă din Bârlad, cu un milion de euro. Onica va da cu subsemnatul despre acest parandarăt în Comisia de Disciplină care-l va da şi pe mâna DNA.

După această golănie, iată că acum DGFP-Onica este chemată în judecată de către firma care avea în proprietate acel imobil mânărit prin pixul lui Onica, despăgubirile pretinse în instanţă cifrându-se la circa un milion de euro. Citiţi şi vă cruciţi!

 

Obligaţi pârâta DGFP să ne dea 4.000.000 de lei!

Aşadar, ceea ce a făcut ilegal Onica, semnând unilateral o adresă către Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Lieşti, pe raza căruia se află grajdul discordiei, şi, culmea, semnând în locul şefului AFP Galaţi, a atras nu doar samcţionarea sa şi deferirea în justiţie, dar şi o chemare în judecată prin Tribunalul Galaţi, Secţia Civilă, instanţă căreia i s-a adresat SC Romnef SRL Galaţi. Dar, în arhiva electronică a Impact-est puteţi citi ediţia nr. 461, din 13-19 septembrie, în care am publicat integral acuzaţiile pe care MFP-ANAF, prin Comisia de Disciplină, i le aduce lui Onica.

Acum vom cita prima parte a cererii de chemare în judecată a Romnef, DGFP putând fi obligată la despăgubiri de circa un milion de euro, iar Onica urmând să fie chemat de instanţă la interogatoriu, finalul carierei lui de mare şef al Palatului de Finanţe fiind, iată, unul întunecat.

 

În fapt, în data de 31.03.2003, DGFP Galaţi, prin executor bugetar Postelnicu Dănuţ, a procedat la sechestrarea bunurilor SC ROMNEF SRL, conform procesului verbal de sechestru pentru bunuri mobile încheiat în data de 31.03.2003, înregistrat sub nr. 2590/01.04.2003.

Pentru stingerea creanţelor bugetului de stat s-a procedat la sechestrarea următorului bun imobil:

-clădire în suprafaţă de 807 mp, compusă din GRAJD  (56), construită din structură beton armat în stare fizică satisfăcătoare situată în localitatea Lieşti, jud. Galaţi, – Ferma 18 Şerbăneşti, deţinută în baza procesului verbal de licitaţie din data de 07.06.2001, evaluate la suma de 1.590.623.060 lei.

În luna martie a anului 2012, subscrisa SC ROMNEF SRL Galaţi a solicitat Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară-BCPI Lieşti un extras de carte funciară pentru informare nr. 1259/12.03.2012 pentru imobilul Grajd 56 Ferma Şerbăneşti, moment în care am luat la cunoştinţă că imobilul nu se afla în patrimoniul societăţii, acesta fiind înstrăinat către o persoană juridică, în speţa SC REDA RUSH SRL.

Din acel moment am depus toate diligenţele pentru edificarea situaţiei, însă ne-am lovit doar de dezinteresul celor de la DGFP Galaţi.

În cele ce urmează vă vom prezenta corespondenţa purtată între SC ROMNEF SRL şi pârâta DGFP Galaţi pentru a evidenţia răspunderea delictuală a acesteia şi intenţia directă de a crea un prejudiciu cert societăţii noastre.

În data de 10.04.2012, SC ROMNEF SRL Galaţi prin adresa nr. 14/10.04.2012, înregistrată sub nr. 19389 la DGFP Galaţi a adus la cunoştinţă următoarele: „ în raport cu debitul societăţii noastre înregistrat la data de 31.03.2003, în data de 01.04.2003 serviciul de executare silită al DGFP Galaţi, a procedat la punerea sub sechestru a grajdului nr. 56, în suprafaţă de 807 mp, din cadrul fermei de creştere a bovinelor Şerbăneşti, proprietate a SC ROMNEF SRL . Vă rugăm să ne specificaţi situaţia juridică actuală a imobilului mai sus-menţionat cât şi situaţia debitului nostru faţă de DGFP Galaţi”

Având în vedere faptul că am primit un răspuns mai mult decât evaziv, lipsit de logică şi nesusţinut de vreun temei legal, respectiv „urmare a adresei dvs. înregistrată sub nr. 19389/10.04.2012, vă aducem la cunoştinţă faptul că sarcinile înscrise asupra bunului imobil reprezentând grajd 56 din cadrul Fermei Şerbăneşti, au fost radiate din evidenţele OCPI Lieşti în baza adresei AMAVS nr. 36108/21.07.2011. Menţionăm faptul că au fost organizate 3 sesiuni de licitaţie în urma cărora bunul nu a putut fi valorificat, am revenit cu adresa nr. 37/19.07.2012, înregistrată sub nr. 36325/20.07.2012 la DGFP Galaţi, prin care am solicitat să soluţioneze în regim de urgenţă următoarele aspecte:

–         Să ne comunice preţul de transfer al dreptului de proprietate pentru Grajdul 56-grajd taurine A1.5, cu suprafaţa de 807 mp din cadrul fermei de animale Şerbăneşti, loc. Lieşti, jud. Galaţi;

–         Să se comunice suma de valorificare a bunului şi actul de punere în posesie înaintat către SC REDA RUSH SRL, pentru a opera în evidenţele noastre contabile, vânzarea, valorificarea, înstrăinarea acestui bun;

–          Să ne comunice noul sold (precum şi componenţa acestuia) cu care SC ROMNEF SRL  figurează în evidenţele DGFP Galaţi.”.

Va urma

(Gelu CIORICI) 28 - septembrie - 2012

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Gelu Ţăranu, adic

Gelu Radu a pus un picior ca un stabilopod în ...

Deficit de 18 judec

O fi ea extrem de grea, sau aproape imposibilă admiterea ...

Jupân Pucheanu taxe

De când e primar,don Pucheanu a dublat taxa de habitat ...