logoImpact EST nr. 876 - 19.06.2021

Cu tot cu 800 de hectare de teren!

harta tg bujorVremea trece, vremea vine, revendicările de terenuri au depăşit suprafaţa României, dar sunt încă destui revendicatori şi urmaşi ai marilor latifundiari, care, hocus-pocus, ies la bătaia tribunalului şi a plesnelilor avocăţeşti şi notarăreşti când nu se mai aşteaptă nimeni. Aşteaptă-te cetăţene, căci poa să se termine România de trei ori, revendicări au fost şi vin până la sfârşitul lumii şi la plesneala cea mare a anticorupţilor şi mafioţilor de terenuri.

Ce mi-e 291 ha, ce mi-e 755 ha pentru Didel Bujeniţă? Un fleac, i-a ciuruit!

Nu că ar fi adevărat, dar orişicât, Didel Bujeniţă are apetit major pentru cauzele mari şi grase. Deşi n-am mai scris de mult , Didel Bujeniţă a rezolvat imploziv-extensiv conflictul pe curtea din str. Domnească nr 64 cu familia Hurjui, prin mutarea familiei Hurjui la altă adresă. A terminat şi alimentarea cu gaze şi magaziile familiei Donose, din aceeaşi curte, adică a demolat şi terorizat tot. A pierdut sclipitor o comasare de ternuri pe Faleză, dar a reuşit să vândă genial un teren teleportat de dincolo de Dunăre, pe care se va construi un bilding cu multe etaje chiar pe Faleza care se pregăteşte să alunece în Dunăre. Şi nu în ultimul rând, este fericitul beneficiar al scurgerii de bani publici (15. 000 de euro lunar) de la bugetul municipal, pentru ca Primăria Stan să-şi demonstreze incompetenţa şi corupţia şi prostia administrativă până la capăt, în Grand Hotel de Vechiul Galaţi cu felinar roşu. Astea se petreceau în timp ce pregătea o lovitură măiastră la Agenţia Domeniilor Statului, în urma căreia era cât pe ce ca tot oraşul Tg. Bujor şi alte câteva sute de hectare din fosta moşie Golăşei a boierului Dumitru Pastia să se numească Moşia Dudău-Bujeniţă. Şi încă nu e târziu să se întâmple şi asta. Din câte au reuşit să afle serviciile de interceptări de informaţii pentru interesul public, au fost două linii de atac la moşiile de la Tg. Bujor ale latifundiarilor de altădată, amândouă prin procuristul avocat Didel Bujeniţă şi prin biroul notarial Claudiu Marina. Singurele diferenţe între cele două acţiuni în revendicare sunt numărul de hectare la care se dădea lovitura. Acţiunea 95/121/2011 cerea de la Oraşul Tg. Bujor, Agenţia Domeniilor Statului şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Galaţi 291 de ha, iar acţiunea 8210/121/2011 cerea 755 ha. În rest, reţeta pare să fie trasă la un indigo de proastă calitate(dacă mai există indigo).

Revendicărie „procuristului” Didel sunt acţiunea proprietarului neposesor contra posesorului neproprietar

Aţi înţeles cum se defineşte speţa? Aşa a clarificat-o judecătorul Florin Liviu Neculiţă, care a respins toate excepţiile invocate în caz şi a reţinut esenţa: din totalul de 805 ha al moşiei, 50 ha au fost retrocedate. Au rămas 755 de ha, pentru care s-a solicitat revendicarea. Cele 705 ha rămase în bătaia revendicărilor încrucişate sunt în posesia şi nu în proprietatea Agrogal. Pentru a decide, instanţa a deliberat şi a rămas în pronunţare de mai multe ori: 17. 01. 2014 şi 23. 01. 2014. Se constată următoarele: la 3. 08. 2011, Kurzeluk Alexandru Bogdan şi Kurzeluk Daniel Kazimir au chemat în judecată pârâţii Consiliul Local şi Primăria Tg Bujor, pentru preluarea proprietăţii pe 755 ha. Cică ei ar fi fost urmaşii latifundiarului boier Ventura Alexandru-Ioan. Dudău Bogdan Teodor cumpără drepturile litigioase prin BNP Raluca Elena Ciubotaru şi plusează: să fie responsabile pentru teren în compensare Agenţia Domeniilor Statului şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Galaţi. Instanţa admite cererea de intervenţie a Agrogal, considerându-se că are dreptul de a-şi apăra drepturile reieşite din regimul de concesiune asupra terenului. Respinge tot felul de excepţii de la calitatea procesuală activă-pasivă, respinge prematuritatea acţiunii, inadmisibilitatea acţiunii şi autorităţii de lucru judecat dar respinge şi solicitarea reclamantului Dudău Teodor, ca neîntemeiată. Cu alte cuvinte, lovitura de tarla a grupului de revendicatori, reprezentaţi de procuristul Didel Bujeniţă a eşuat. Deocamdată. A urmat apelul (31. 07. 2014), care vorbeşte despre soluţie nelegală, despre vocaţie condiţionată, despre admitere ocolită a excepţiei inadmisibilităţii, fractură logico-juridică a hotărârii, titluri exhibate, restitutio in integrum, tertium non datur, verus dominus, usus, jus fruendi si jus abutendi etc. Concluzia? Exproprierea moşiei s-a realizat cu încălcarea constituţiei şi a legilor proprietăţii de la momentul naţionalizării, fapt ce conduce la concluzia că preluarea terenului agricol s-a realizat fără titlu.

Dacă nu sunt 755 ha, să fie măcar 291 ha?

Suntem în faţa unor năuceli de documentare, la care părţile implicate nu prea au chef de lămuriri. Când îl întrebi pe Didel Bujeniţă de pretenţiile asupra moşiei Golăşei, mormăie nişte îngăimări, cum că el nu se judecă cu oraşul Tg. Bujor, că pământul e prin altă parte, că are treabă doar cu ADS etc. Nici Primarul de Tg. Bujor nu ştie mai multe, el nefiind Primar la momentul apariţiei revendicării. Ştie însă că revendicarea s-a împotmolit, din cauză de revendicator fals. Cum adică fals? Să fi fost un urmaş de boier omorât în timp ce trăia? Glumim, desigur, dar pretenţiile revendicatorilor au bătaie lungă şi lată, şi se judecă de suficienţi ani, încât ar fi cazul să ştie ce vrea Didel procuristu de la Laurenţiu primaru, nu? Până vor fi cu informaţiile la zi, să mai perplexăm cititoru curios cu încă nişte suplimente de revendicări. Extragem dintr-o hârtie rătăcită pe holurile Tribunalului câteva chestii socoteli despre alte hectare de terenuri, cerute însă tot de dubleta Dudău-Bujeniţă şi tot de la tripleta Oraşul Tg Bujor, ADS şi Comisia de Fond Funciar. În 14. 11. 2011, Dudău Teodor, prin avocat Didel Bujeniţă, cere obligarea pârâtului Oraşul Tg. Bujor să lase în proprietatea reclamantului cesionar Dudău Teodor 291 ha teren arabil, din moşia boierului Dumitru A. Pastia. De data asta, la introducere a fost reclamant Mihai Florin Stamatiu, care a vândut drepturile sale către vânătorul de drepturi litigioase Teodor Dudău, la BNP Cornel Marina. Vasăzică, moştenitorul a vândut drepturile de suscesiune lui Dudău, cu titlu oneros, adică cu obligaţia de a băga groaza în proprietarii neposesori. De data asta, erau îngroziţi toţi locuitorii oraşului Tg. Bujor, care aveau şansa să fie primul oraş care intra la grămadă pe moşia „boierului” avocat Bujeniţă. Dacă revendicarea reuşea, orăşenii deveneau pălmaşi fără voie pe moşia „Umbrăreşti”, de 291 ha, naţionalizată de statul comunist, prin legi şi decrete din 1945 şi 1959, de la defunctele Zoe Stamatiu, Ecaterina Mitran şi Alexandra Mitran. Cererea de revendicare menţiona că dacă statul„uzurpator” a înstrăinat moşia la terţi, să intre în funcţiune despăgubirea în compensare. Valoarea terenului solicitat spre compensare a fost şi ea precizată: 500. 000 lei.

Silviu VASILACHE 13 - februarie - 2015

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Încă o ultimă or

Din Galaţi, oraşul cu cea mai multă apă, pentru profit ...

Ultima oră: Ploi to

Formarea ciclonului din Marea Neagră a fost filmată din satelit. ...

Susanul lui Rodeanu

Avem o ştire de... penultima oră, doamnelor şi domnilor! Ea ...

Ghetoul de la Viaduc

Documentarea care stă la baza acestui reportaj a fost realizată ...