logoImpact EST nr. 893 - 03.12.2021

Trei hotărâri de Guvern, emise de Executiv, în vara acestui an, pentru prelungirea stării de alertă, au fost anulate de către Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, printr-o motivare fără precedent de la debutul acestei pandemii. Judecătorii le-au predat celor de la Guvern un întreg curs de drept constituţional, inclusiv cu privire la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, dar şi la statutul de fiinţă vie, demnă, liberă şi egală în drepturi cu a celorlalţi indivizi. Întinsă pe 67 de pagini, această hotărâre judecătorească arată că, prin actele guvernamentale, statul român a preluat, în mod abuziv, de la toţi cetăţenii drepturi şi libertăţi fundamentale „dobândite prin naştere”, redându-le, apoi, condiţionat, doar categoriilor de populaţie care s-au conformat unor anumite condiţii. Este vorba, în special, de aşa-zisele drepturi pe care persoanele vaccinate împotriva Sars-Cov-2, a celor trecute prin boală sau a celor care prezintă teste negative RT-PCR sau antigen, care, prin acte administrative, primesc mai multe libertăţi decât ceilalţi. Prin această operaţiune, instanţa arată că Guvernul neagă însăşi existenţa unor drepturi fundamentale ale persoanelor care nu îndeplinesc aceste condiţii, aducând, astfel, atingere „statutului ontologic al omului”.
Acţiunea de la Curtea de Apel Bucureşti a fost depusă de către avocata Elena Radu şi de Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept, care au chemat în judecată Guvernul României, prin premierul Florin Cîţu, Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Juridică.
Scopul acestei acţiuni a fost anularea Hotărârilor de Guvern 636 din 9 iunie 2021, 678 din 24 iunie 2021 şi 720 din 8 iulie 2021, toate privind prelungirea stării de alertă la nivel naţional, şi care, în anexele lor, vizau îngrădirea sau interzicerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale persoanelor nevaccinate sau a celor care nu prezintă un test valabil negativ.
În data de 21 octombrie 2021, Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal de la Curtea de Apel Bucureşti a emis Sentinţa Civilă nr. 1465/2021, în dosarul 4764/2/2021, anulând toate cele trei hotărâri de guvern. Iar argumentele pentru care judecătorii au decis astfel sunt de o gravitate fără precedent.

Autorităţile, atenţionate cu privire la tratatele internaţionale

Curtea de Apel Bucureşti precizează că, în notele de fundamentare ale celor trei hotărâri de guvern nu se face absolut nicio referire la posibilităţile de prevenţie, pe calea medicaţiei la care populaţia ar putea apela în mod direct, spre exemplu în scopul întăririi imunităţii, nefiind analizate posibilele scheme de prevenţie şi tratament şi modalităţile de informare cu privire la acestea.
În ceea ce priveşte interdicţia exercitării unor drepturi şi libertăţi fundamentale pentru anumite categorii de persoane (se referă aici strict la persoanele nevaccinate), instanţa arată că Constituţia României permite, în anumite condiţii expres şi limitative, numai restrângerea unor drepturi şi libertăţi, fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii. Instanţa pune, prin încheierea redactată, la dispoziţia Guvernului, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, din care citează că „toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi drepturi”. „Rezultă cu claritate concluzia că drepturile şi libertăţile fundamentale sunt consecinţa automată a calităţii de persoană/ membru al familiei umane/ cetăţean, adică de om”. Potrivit Curţii de Apel Bucureşţi, „aceste drepturi nu sunt conferite persoanei, nu îi sunt transferate acesteia de către vreo structură statală, ci sunt dobândite direct, încă din momentul naşterii sau, în privinţa altor drepturi, chiar din momentul concepţiei”.

Omul se naşte cu drepturi, nu le primeşte de la stat

Judecătorii arată că, în consecinţă, sintagme din conţinutul hotărârilor de guvern desfiinţate, de tipul „statul nu restrânge drepturile şi libertăţile fundamentale ale anumitor categorii de persoane, ci doar conferă drepturi şi libertăţi altor categorii de persoane” constituie „sofisme, deoarece pleacă, în mod evident, de la premisa eronată că statul ar putea fi cel care conferă indivizilor drepturi şi libertăţi fundamentale şi, deci, aceştia din urmă ar trebui să-şi procure probe în sensul că îndeplinesc respectivele condiţii”. „O astfel de abordare este contrară atributului fundamental al persoanei, respectiv demnitatea acesteia, individual fiind pus, astfel, în situaţia de a-şi dovedi vocaţia, aptitudinea de a dobândi libertăţi fundamentale; altfel spus că «merită» să fie inclus între «membrii familiei umane». Aceste drepturi şi libertăţi nu aparţin societăţii în general, ci fiecărui individ în parte, astfel încât restrângerea/ negarea unui drept sau a unei libertăţi trebuie analizată în raport cu fiecare persoană/ categorie de persoane vizate în parte şi nu în raport cu întreaga societate”, se subliniază în această motivare.
Concret, arată instanţa, „nu se va putea susţine că dacă o anumită categorie de persoane este exclusă de la exercitarea unui drept, în timp ce restul categoriilor îl pot exercita, atunci, la nivelul ansamblului societăţii ar fi operat doar o restrângere a dreptului. Ceea ce a operat în realitate este negarea drepturilor pentru anumite persoane/ categorii de persoane”. Citând, din nou, din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, judecătorii arată că „toate persoanele îşi pot exercita, în acelaşi timp şi necondiţionat, aceste drepturi şi libertăţi, având, deci, o vocaţie egală în a se bucura de ele, de îndată ce au fost «dobândite», adică de îndată ce persoana fiinţează, fiind exclusă de plano posibilitatea instituirii vreunei condiţii suplimentare pentru acest exerciţiu”.

Concluzia instanţei: Se încearcă transformarea omului dintr-o fiinţă socială într-o fiinţă izolată

În concluzie, din acest punct de vedere, Curtea de Apel Bucureşti a stabilit că exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale „nu poate fi condiţionată de absolut nimic, individul netrebuind să dovedească nimic pentru a se putea bucura de acest exerciţiu, în timp ce restrângerea exerciţiului este condiţionată de îndeplinirea anumitor criterii obiective de către stat”.
„Faptul de a impune fie şi o singură condiţie, indiferent cât de justificată ar putea părea aceasta, pentru exercitarea unui drept fundamental constituie în realitate o negare a acestuia, deoarece presupune, în prealabil, o impropriere a acestui drept de către stat. Astfel, se autosituează în poziţia de titular originar al acestuia, de entitate îndreptăţită să îl atribuie indivizilor, negând, astfel, sursa reală a dreptului, care este reprezentată de faptul material al vieţii. Într-o astfel de situaţie are loc, de fapt, o preluare forţată a dreptului de la titularul său originar – individul, la stat, urmată de reatribuirea lui doar către indivizii care îndeplinesc condiţiile, fie ele cât de rezonabile, impuse de stat”, este paragraful zdrobitor scris de un judecător la adresa modului în care Guvernul a impus restricţii de drepturi şi libertăţi, în baza HG-urilor de prelungire a stării de alertă.

Motivare: Vaccinul nu este gratuit. El este plătit de toţi cetăţenii

Iar instanţa nu se opreşte aici. În aceeaşi încheiere, se subliniază că „o astfel de operaţiune de însuşire abuzivă a unor competenţe inexistente modifică înseşi bazele pe care sunt clădire relaţiile interumane, iar acceptarea impunerii şi a unei singure condiţii deschide calea acceptării, în viitor, şi a altor condiţii, din ce în ce mai complexe şi, în cele din urmă, la schimbarea paradigmei în care este gândit statutul ontologic al omului, acesta transformându-se, dintr-o fiinţă socială, într-o fiinţă izolată”.
„Plecând de la această premisă, rezultă că ar trebui să se constate că cele trei hotărâri de guvern contestate, în special prin Anexele 2 şi 3 (cele care conţin listele de restricţii – n.red.), neagă pentru anumite persoane (exemplu – persoanele nevaccinate, persoanele care nu îndeplinesc condiţia de a fi trecut prin boală într-o anumită perioadă sau persoanele care nu îndeplinesc condiţia efectuării unui test RT-PCR sau a unui test antigen certificate cu un rezultat negativ) o serie de drepturi şi libertăţi fundamentale”, se mai notează în această hotărâre judecătorească fără precedent.
De asemenea, instanţa de judecată mai constată faptul că „statul român a stabilit ca sarcina acestor mijloace de probă să revină individului, care urmează să suporte din propriul buget, cheltuielile aferente, cu excepţia certificatului de vaccinare pentru care, în mod aparent, s-a oferit o gratuitate, în realitate, costurile achiziţionării centralizate a vaccinurilor fiind suportate tot de cetăţenii români”.

Text preluat 1 - noiembrie - 2021

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Primarul şi cei 15

Aceşti izmenari stau toată ziua cu stufu-n gură şi calcă ...

HARTA COLINDELOR ROM

HARTA COLINDELOR ROMANESTI  

Andrea Chiş candide

Judecătoarea Andrea Chiş, plecată în CSM de la Curtea de ...

Gabriela Baltag, can

• „Mi-aş dori să redau CSM transparenţa de odată. Trebuie ...

Informare contribuab

INFO-Solicitarea certificatelor de rezidenta din SPV de catre PF