http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXII – 2022, nr. 918 - 09.08.2022

Potrivit estimărilor Comisiei Europene, produsul intern brut al UE (PIB) a scăzut cu aproximativ 15 % în cel de-al doilea trimestru al anului 2020, din cauza epidemiei de SARS-Cov 2, în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut. În total, se estimează că economia UE va scădea cu peste 7 % în 2020. Cu toate acestea, în scenariul cel mai pesimist al unui al doilea val şi al prelungirii măsurilor de izolare, s-ar ajunge peste tot la o scădere de 16 % din PIB în acest an.
Conform Cartei Albe a IMM-urilor, ediţia 2020, întreprinzătorii au indicat că în perioada actuală se confruntă cu următoarele dificultăţi: incertitudinile evoluţiilor viitoare (semnalată în 55,69% din IMM-uri), scăderea cererii interne (52,42%), suspendarea temporară a activităţii datorată situaţiei Covid-19 (49,03%), pregătirea şi menţinerea personalului (47,09%), birocraţia (43,70%).

Ce ne propunem:
• sistemul economic să rămână funcţional şi performant în perioada de criză declanşată de pandemia Covid-19 şi după aceasta.
• IMM-urile din România trebuie să crească mai mult şi mai repede, prin susţinerea primită din partea programelor cu finanţare din fonduri europene în special şi în domenii care se regăsesc în economia viitorului.
• finanţarea întreprinderilor, în special microîntreprinderile şi întreprinderile mici, care doresc să îşi schimbe obiectul de activitate sau să îşi dezvolte activităţile prezente şi în mod deosebit prin digitalizarea afacerilor.
• susţinerea angajaţilor pentru recalificare în domeniile economiei digitale şi ale profesiilor bazate pe folosirea tehnologiei informaţiei.

Viziunea mediului de afaceri se bazează pe 4 piloni:
1. Crearea unui ecosistem de afaceri capabil să facă faţă provocărilor viitorului: digitalizarea, tranziţia către o economie verde, concurenţa pe pieţele internaţionale.
2. Resurse umane calificate şi cu competenţe în tehnologia informaţiei;
3. Susţinerea iniţiativelor antreprenoriale;
4. Digitalizarea relaţiei mediul privat – administraţia publică.

Obiectivele strategice ale mediului de afaceri:
1. Asigurarea unei guvernări eficiente, este necesar să existe o structură modernă şi funcţională a Guvernului României, doi dintre membrii cabinetului să aibă funcţia de viceprim-ministru pentru domeniile economic şi social, având în coordonare ministerele cu competenţe în domeniile respective,
2. Stabilitate si predictibilitate,
3. Simplificarea legislaţiei,
4. Creşterea investiţiilor în IMM-uri,
5. Măsuri pentru stimularea atragerii şi păstrării forţei de muncă,
6. Creşterea gradului de absorbţie al fondurilor europene în exerciţiul financiar 2021-2027 şi din Planul de Relansare Economică şi Rezilientă,
7. Profesionalizarea exerciţiului de guvernare,
8. Asigurarea echilibrului macro-economic,
9. Dialog social consolidat,
10. Securitatea economiei naţionale;

Obiectivele specifice:
* plasarea României în primele 20 de ţări la nivel global în privinţa derulării unei afaceri (indicator măsurabil în rapoartele Doing Business: locul 55 în 2020, faţă de locul 52 în 2019, 45 în 2018, 36 în 2017, 37 în 2016) şi ţara cu mediul antreprenorial cel mai atractiv din regiunea de sud-est a Europei,
* creşterea iniţiativelor antreprenoriale în domeniul tech şi nontech (spor de 10.000 întreprinderi/an),
* creşterea numărului de IMM-uri capitalizate şi bancabile,
* creşterea internaţionalizării IMM-urilor,
* transformarea digitală a IMM-urilor (în 4 ani toate IMM-urile să aibă echipamente IT, conexiune internet, site de promovare, semnătură electronică),
* reducerea şomajului în rândul tinerilor până în 24 de ani, de la 17% în prezent, la sub 10% în doi ani şi sub 5% în următorii 2 ani,
* educaţia antreprenorială,
* 1 makerspace în fiecare judeţ;

Măsuri instituţionale:
1. Înfiinţarea MINISTERULUI ANTREPRENORIATULUI, COMERŢULUI ŞI DIGITALIZĂRII care va asigura:
a) Dezvoltarea politicilor de susţinere a IMM-urilor, atragerea de investiţii, promovarea exporturilor, implementarea programelor naţionale de finanţare a IMM-urilor şi a programelor de ajutor de stat;
b) Înglobarea într-un singur loc a tuturor structurilor de finanţare ale antreprenoriatului:
• Programele naţionale pentru IMM-uri;
• Programele de tip ajutor de stat;
• Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii;

(va urma)

(R.I.) 13 - noiembrie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Controale operative

La momentul de față, Casa de Asigurări de Sănătate Galați ...

România a ratat pri

Comisia Europeană a anunţat în exclusivitate pentru G4Media că prima ...

O plictisitoare oră

Este marţi, 26 iulie, anul de greaţă 2022. Ceasurile arată ...

Rafila, un agramat c

Era luni, 25 iulie, 2022. Pe toate canalelele TV s-a ...