logoImpact EST nr. 898 - 16.01.2022

(continuare din numărul trecut)

Procedura se va desfăşura o singură dată în termen de 10 zile de la îndeplinirea termenului de 45 de zile lucrătoare.
În termen de 3 zile lucfrătoare de la înregistrarea comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, primăria are obligaţia să transmită structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, datele de identificare a preemptorilor, potenţiali cumpărători, în vederea îndeplinirii condiţiilor legale.
Dacă în termenul de 45 de zile lucrătoare, primăria constată că niciunul dintre titularii dreptului de preempţiune nu îşi manifestă intenţia de a cumpăra terenul, acesta poate fi vândut oricărei persoane fizice sau juridice.
Vânzarea terenului la un preţ mai mic decât cel cerut în ofertă, în condiţii mai avantajoase decât cele arătate în aceasta, cu nerespectarea condiţiilor menţionate mai sus, atrage nulitatea absolută.
În cazul în care, în termenul de 45 de zile lucrătoare, respectiv în termenul de 10 zile, vânzătorul modifică datele înscrise în oferta de vânzare acesta reia procedura de înregistrare a cererii de afişare la primărie. În termenul de 5 zile lucrătoare prevăzut pentru afişarea ofertei, vânzătorul terenului poate retrage oferta.

Amenzi de la 100.000 la 200.000 de lei

Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, se emite de structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafaţa de 30 de hectare, inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 de ha, de către structura centrală.
Anularea avizelor intervine ca urmare a decesului vânzătorului sau decesul preemptorului, înainte de încheierea contractului de vânzare.
Autoritatea emitentă a avizelor poate îndrepta erorile materiale din cuprinsul actului din oficiu sau la cererea persoanei interesate.
Verificarea respectării acestor condiţii este făcută de structurile teritoriale sau centrale care pot să emită şi aviz negativ de vânzare.
Vânzarea-cumpărarea terenurilor fără avizul structurilor teritoriale sau centrale, nerespectarea dreptului de preempţiune aşa cum este prevăzut de lege, nerespectarea obligaţiilor de către primării sunt contravenţii sancţionate cu amenzi de la 100.000 de lei la 200.000 de mii de lei. Înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole din extravilan fără respectarea dreptului de preempţiune, cu sau fără obţinerea avizelor, este interzisă şi se sancţionează cu nulitate relativă. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac de către structurile centrale, teritoriale aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, instituţia prefectului, instituţii abilitate.
Procedurile referitoare la ofertele de vânzare, exercitarea dreptului de preempţiune şi procedura de emitere a avizelor necesare înstrăinării terenurilor sunt aplicabile cererilor formulate după data intrării în vigoare a legii, precum şi cererilor aflate în curs de soluţionare. În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii se emit normele metodologice. Proiectul de lege a fost trimis spre a fi supus dezvoltării şi votului Camerei Deputaţilor, for decizional.

Ioan Dan PINTILIE 25 - octombrie - 2019

One Response so far.

  1. Simion spune:

    Ar părea că soluţia ar fi bună, da totul este cioacă ca multe altele. Cei cu bani fac legea decînd e lumea şi pămîntul.

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Cei mai vizibili min

Premierul Nicolae Ciucă ocupă primul loc ca vizibilitate în decembrie, ...

Vestea bună: COVID-

Niciodată, de la criza rachetelor din Cuba, umbra unui război ...

Controale operative

Urmare a perioadei de contractare din luna iulie a anului ...

Galgros SA Galaţi,

Firma Galgros SA Galaţi este cunoscută ca fiind locul în ...