logoImpact EST nr. 880 - 30.07.2021

Proiectul de lege a fost depus deja la parlament

Pas decisiv pentru înfiinţarea şi funcţionarea Camerelor Agricole. Proiectul de lege prin care fermierii vor putea constitui şi vor beneficia de aceste structuri a fost depus în Parlamentul României pe data de 16 decembrie 2019. Iniţiatorul proiectului de lege este preşedintele Comisiei pentru Agricultură, Alexandru Stănescu, iar depunerea iniţiativei vine după un lung şir de consultări cu fermierii şi cu Ministerul Agriculturii.
Proiectul depus de preşedintele Comisiei pentru Agricultură repară greşelile din trecut, când Camerele Agricole au fost aproape de a se constitui în toată ţara, însă li s-au pus piedici politice. De data aceasta, o lege nouă, elaborată cu ajutorul fermierilor şi cu consultarea Ministerului Agriculturii, va oferi producătorilor agricoli instrumentul de care au aşa mare nevoie.
– Scopul Camerelor Agricole
– Cine va face parte din Camerele Agricole
– Ce atribuţii vor avea Camerele Agricole judeţene
– Cine va conduce Camerele Agricole
– Ce surse de finanţare vor putea atrage Camerele Agricole

Scopul Camerelor Agricole

Conform proiectului de lege, camerele agricole „sunt organizaţii private de interes public, deschise, apolitice, fără scop patrimonial, de personalitate juridică şi create în scopul:
a) reprezentării şi promovării intereselor fermierilor agricoli, persoane fizice/juridice din agricultură, cu toate ramurile ei, industria alimentară, silvicultură, piscicultură, turism rural şi agroturism, denumite în continuare domeniile agriculturii şi conexe;
b) consultanţei şi promovării politice agricole comune, a programelor naţionale de dezvoltare rurală, a strategiei şi politicilor României de susţinere financiară a agriculturii, a cercetării fundamentale şi aplicate, cu toate ramurile ei, şi conexe;
c) intensificării absorbţiei fondurilor europene în agricultură, silvicultură, pescuit şi acvacultură;
d) formării profesionale, al extensiei şi consultanţei în domeniile agriculturii şi conexe.”
Camerele agricole reprezintă partenerul de dialog al autorităţilor publice cu competenţe în domeniile agriculturii, industriei alimentare, silviculturii şi conexe, precum şi al celorlalte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, pe domeniile de competenţă. Consultarea camerelor agricole este obligatorie pentru orice situaţie care priveşte domeniul de activitate al acestora, se mai arată în proiectul intrat pe fluxul legislativ.

Cine va face parte din Camerele Agricole

Membrii Camerelor Agricole judeţene vor putea fi:
a) Membri individuali: fermieri, persoane fizice sau juridice, care desfăşoară activităţi în agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură, indiferent de domeniul de activitate, cu domiciliul în judeţul respectiv.
b) Membri colectivi: asociaţiile profesionale din domeniul agricol, forestier şi conexe înregistrate la nivel judeţean, precum şi grupuri de producători legal constituite; patronate din domeniul agricol, forestier şi conexe reprezentate în teritoriu; sindicate din domeniul agricol, forestier şi conexe reprezentate în teritoriu; coperative agricole; ocoale silvice care administrează/asigură servicii silvice pentru fondul forestier, altul decât cel în proprietate publică a statului; colegiul medicilor veterinari, instituţii de învăţământ şi/sau cercetare agricolă.

Ce atribuţii vor avea Camerele Agricole judeţene

Conform proiectului de lege, după constituire, Camerele Agricole judeţene vor avea următoarele atribuţii:
1 – reprezintă interesele fermierilor în relaţiile cu reprezentanţii consiliilor locale şi ai primăriilor;
2- certifică calitatea de producător agricol;
3 – asigură consultanţă juridică de specialitate celor pe care îi reprezintă;
4 – reprezintă interesele camerei agricole judeţene în relaţia cu instituţiile judeţene, cu instituţiile deconcentrate şi descentralizate ale ministerelor în teritoriu şi ale consiliului judeţean;
5 – acordă asistenţă, consultanţă şi elaborează proiecte pentru accesarea fondurilor europene, de susţinere a producătorilor agricoli şi a altor programe de finanţare;
6 – organizează activităţi de popularizare şi asistenţă tehnică de specialitate prin înfiinaţrea de loturi demonstrative, demonstraţii practice, târguri, expoziţii, festivaluri, seminare, simpozioane, dezbateri şi mese rotunde;
7 – asigură consultanţă cu caracter economic, de management al fermei, de marketing şi comercializare;
8 – avizează scoaterea din circuitul agricol al terenurilor agricole, precum şi scoaterea din fondul forestier naţional al terenurilor cu vegetaţie forestieră;
9 – pot elabora documentaţiile pentru schimbarea categoriilor de folosinţă a terenurilor;
10 – elaborează documentaţiile pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole şi forestiere;
11 – avizează tăierile de nuci din afara fondurilor forestiere;
12 – avizează tăierile vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional;
13 – oferă servicii fermierilor înscrişi în registrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA) în vederea absorbţiei fondurilor, plăţi directe, plăţi pentru zone defavorizate, plăţi compensatorii pentru măsurile de agromediu şi pentru toate formele de sprijin care pot fi acordate atât din bugetul UE, cât şi din bugetul naţional;
14 – aplică la nivel judeţean politica de formare profesională, organizează cursuri de calificare, specializare, perfecţionare, pentru formarea continuă a fermierilor, la solicitarea Camerei Agricole Naţionale;
15 – asigură consultanţă cu privire la aplicarea tehnologiilor în fermele arondate;
16 – asigură consultanţă fermierilor care doresc să îşi dezvolte programe de investiţii noi şi de modernizare;
17 – realizează materiale audiovizuale, emisiuni radio/TV la nivel judeţean;
18 – realizează fluxul informaţional cu înştiinţarea Camerei Agricole Naţionale prin editarea, multiplicarea şi distribuirea de materiale informative, reviste, cărţi, broşuri, pliante, tehnologii de cultură a plantelor şi de creştere a animalelor, proiecte tehnico-economice şi alte materiale de specialitate.
(continuare în numărul viitor)

Ioan Dan PINTILIE 19 - martie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Util pentru contribu

INFO - formulare facilitati fiscale

Viorica Sandu, deput

PSD respinge vaccinarea obligatorie a medicilor și a profesorilor! Statul ...

Diminuarea risipei a

Material de opinie de Camelia Malahov, Director Taxe Directe, Deloitte ...

Directorul Magearu s

Jupân Pucheanu se încăpăţânează să termine în ultimul său mandat ...