logoImpact EST nr. 889 - 20.10.2021

În ceea ce priveşte tinerii fermieri, are prioritate la cumpărarea terenului supus vânzării tânărul fermier care desfăşoară activităţi în zootehnie cu îndeplinirea condiţiei privind domiciliul stabilit pe teritoriul naţional pentru o perioadă de un an.
În cazul exercitării dreptului de preemţiune de către tinerii fermieri, prioritate la cumpărarea terenului supus vânzării are tânărul fermier care desfăşoară activităţi în zootehnie, cu respectarea condiţiei privind domiciliul/reşedinţa stabilit/stabilită pe teritoriul naţional pe o perioadă de un an. Principalele condiţii pentru potenţialii cumpărători persoane fizice sunt: domiciliul (reşedinţa) situat pe teritoriul naţional stabilit pe o perioadă de cel puţin 5 ani, anterior înregistrării acestei oferte; Să fie înregistrate de autorităţile fiscale române cu minimum 5 ani anterior înregistrării oferte de vânzare şi să aibă studii în domeniul agricol.
În cazul persoanelor juridice, acestea trebuie să aibă sediul social şi/sau sediul secundar situat pe teritoriul naţional stabilit pe o perioadă de cel puţin 5 ani, anterior ofertei de vânzare, să desfăşoare activităţi agricole pe teritoriul naţional pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, anterior înregistrării acestei oferte.
De asemenea, persoanele juridice trebuie să aibă înscrisurile din care să reiasă că din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali, minimum 75% reprezintă venit din activităţi agricole, iar asociaţiile să facă dovada domiciliului situat pe teritoriul naţional stabilit pe o perioadă de cel puţin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan. În cazul în care acţionariatul este o altă persoană juridică, asociaţii acestora să facă dovada domiciliului situat pe teritoriul naţional stabilit pe o perioadă de cel puţin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare. Alte condiţii prevăzute în această iniţiativă legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 17/2014 privind vânzarea terenurilor vizează interdicţia de înstrăinare prin vânzare, pentru o perioadă de 15 ani de la data cumpărării. Vânzarea înainte de împlinirea termenului de 15 ani se face numai de către statul român; aplicarea unitară a procedurii prevăzută de actul normativ privind respectarea dreptului de preempţiune şi majorarea termenelor; instituirea Registrului unic naţional privind circulaţia şi destinaţia Terenurilor agricole situate în extravilan; încheierea actelor prin care se transfera dreptul de proprietate (darea în plată, constituire ca aport la capitolul social al unei societăţi sau pentru orice alt act juridic între vii prin care se transferă sau se constituie un alt drept real care să asigure posesia şi folosinţa terenurilor agricole situate în extravilan prin eludarea Legii nr. 17/2014 se sancţionează cu nulitatea absolută. România deţine o suprafaţă totală de 14.630.072 hectare, din care în proprietate privată 13.699.725 hectare, (93,6%), în timp ce suprafaţa arabilă este de 9.395.303 hectare, din care în proprietate privată 8.940.204 hectare (95,1%).

Noile reguli la cumpărarea terenurilor agricole

Noua lege a vânzării terenurilor agricole pune pe jar fermierii români. Arendaşii, fermieri persoane fizice sau juridice, pot cumpăra terenurile pe care le au în arendă doar cu îndeplinirea unor condiţii stricte, printre care şi domiciliul stabil în localitatea pe raza căruia se află terenul.
Prioritate la cumpărare cu preemptorii stabiliţi de lege. AGROINFO vă pune la dispoziţie integral, textul legii adoptat de Senat pe data de 22 mai 2018.
Înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de Legea 287/2009 privind Codul civil şi a dreptului de preemţiune al coproprietarilor şi rudelor de gradul 1, al arendaşilor, tinerilor fermieri, al proprietarilor de terenuri agricole vecine, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale. Arendaşul care doreşte să cumpere teren agricol arendat situat în extravilan trebuie să deţină această calitate în temeiul unui contract de arendare valabil încheiat şi înregistrat potrivit dispoziţiilor legale, cu cel puţin un an înainte de data afişării ofertei de vânzare la sediul primăriei şi să îndeplinească mai multe condiţii.
Detalii concrete şi explicaţii în numărul următor.

Ioan Dan PINTILIE 4 - octombrie - 2019

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg