logoImpact EST nr. 893 - 27.11.2021

Proiectul pentru modificarea Legii vânzării terenurilor are toate șansele să fie adoptată tacit de Senatul României. Fermierii din două organizații importante își exprimă nemulțumirea privind modul în care inițiativa legislativă depusă de USR PLUS și PNL, susținută și de ministrul Adrian Oroș, este discutată în spatele ușilor închise, neexistând o dezbatere reală, cu fermierii, principalii vizați de această legislație.

Federația Națională PRO AGRO și Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal –(UNCSV) au transmis un comunicat de presă:

„Comisia Juridică de la Senat, prin doamna Iulia Scîntei, fără vreo discuție prealabilă, fără vreo dezbatere, dar și fără vreo motivare, refuzând discutarea în cadrul Ședinței Comisiei Juridice pe proiectul de Lege nr. 17/2014, privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan, actualizat la zi.

Prin aprobarea în formă tacită a acestui proiect legislativ, Legea 107/2021, se vor elimina toate măsurile de protecție în favoarea statului român, vom ajunge la 7 milioane de hectare arabil, din 9,4 milioane de ha deținute de străini, fapt atenționat deja anterior, de către noi, și pe 12 mai a.c.

Este inexplicabil cum în comisia de Agricultură din Senat, urmare a dezbaterilor, absolut toți membrii de la toate partidele, inclusiv cei care au fost inițiatori ai proiectului, au înțeles că proiectul legislativ în forma inițială afectează profund fermierii din țara noastră, integritatea teritorială și suveranitatea României, au venit și acceptat propuneri constructive de îmbunătățire, pe care le-au aprobat și transmis către Comisia Juridică pentru raport comun, iar Președinta Comisiei Juridice nu a dat curs solicitării transmise de Comisia de Agricultură din Senat și inclusiv de noi.

Comandă nu extras de Carte Funciară

Obiectivul de interes național al acestui proiect legislativ, este să reducă și să combată specula cu terenuri și fenomenul de acaparare a terenurilor din România, fiind exemplul negativ cel mai elocvent din UE. Ne manifestăm profunda dezamăgire și indignare față de această decizie, deoarece nu s-a ținut cont de nenumăratele solicitări transmise până în acest moment, ultima solicitare fiind transmisă pe 27.05.2021, în care v-am menționat că dorim dezbateri. Vânzarea terenului străinilor, constituie un atentat la caracterul național, la unitatea și indivizibilitatea teritoriului României, la suveranitatea, independența  și securitatea României ca țară, a poporului român ca națiune; consecințe nefaste ale faptei incriminate  de Legea nr. 51/1991 (republicată în 18.03.2014) privind securitatea națională a României, care prevede următoarele:

Art. 3. Constituie amenințări la adresa securității naționale a României, următoarele:

  1. Planurile și acțiunile care vizează suprimarea sau slăbirea suveranității, unității, independenței sau indivizibilității statului român. Vânzarea la străini a terenurilor agricole și silvice din cuprinsul României, s-a făcut și se face cu încălcarea flagrantă a Constituțiilor României din 1991 și 2003, care au prevăzut și prevăd următoarele:

Art. 1 (1) România este stat național, suveran, și independent, unitar și indivizibil.

Art. 3 (1) Teritoriul României este inalienabil. (De neînstrăinat).

Consecințele nefaste pentru România menționate mai sus, au fost și sunt cauzate de faptul că teritoriile vândute la străini dobândesc atributele prevăzute de Codul civil român, și de codurile civile ale celorlalte țări UE, atribute decurgând din următoarele prevederi:

„VÂNZAREA este contractul prin care vânzătorul transmite cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preț.”

„PROPRIETATEA PRIVATĂ este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun Exclusiv, Absolut și Perpetuu. (Art. 555 NCC).”

Continuare în numărul următor.

DIP - DIP 8 - iulie - 2021

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Doi judecători ai C

Justiţiabilul Ion Banu este de zeci de ani într-o bătălie ...

Ex-deputatul gălă

Implicat într-un dosar de corupţie, alături de prim-procurorul gălăţean Roşca ...

Guvernul Ciucă ia

Eficientizarea companiei TAROM, continuarea procesului de modernizare a infrastructurii aeroportuare ...

Având şapca lui Le

Dacă intraţi pe siteul Impact-est şi daţi căutare, sus ...