http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXII – 2022, nr. 918 - 09.08.2022

Având în vedere instituirea stării de urgenţă, sau a stării de alertă pe teritoriul României, necesitatea prevenirii răspândirii infecţiilor provocate de noul coronavirus, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vine în sprijinul fermierilor cu următoarele recomandări:
– Prezentele recomandări sunt aplicabile la nivelul fermelor şi doar la personalul angajat.
– Acesta trebuie să se protejeze, evitând să intre în contact cu persoane infectate cu COVID-19.
– Contactul apropiat al unui caz confirmat, este definit ca:
• Persoana care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu un pacient cu COVID-19
• Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex: strângerea de mână, urmată de igiena mâinilor).
• Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secreţii infecţioase ale unui caz de COVID-19 (ex: în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănuşă)
• Persoana care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19, la o distanţă mai mică de doi metri, pe o durată mai mare de 15 minute.
• Persoana care s-a aflat în aceeaşi încăpere (ex: sală de clasă, sală de şedinţe, sală de aşteptare) cu un caz de COVID-19 timp de minimum 15 minute, şi la o distanţă mai mică de doi metri.
• Persoană din rândul personalului medico-sanitar, sau ală persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19.
– Conducătorii trebuie să adopte măsuri la nivelul fermelor în sensul limitării interacţiunii directe, la nivelul personalului şi al activităţilor specifice, în vederea reducerii riscului de îmbolnăvire.
Aceste măsuri trebuie să aibă în vedere, cel puţin:
• Stabilirea unui program de lucru diferenţiat;
• Limitarea, pe cât posibil, a deplasărilor personalului în afara fermei, cu excepţia categoriilor de personal ale căror activităţi reclamă prezenţa în câmp;
• Dispunerea unor măsuri de igienizare a spaţiilor;
• Limitarea contactului dintre angajaţi şi deplasarea în cadrul teritoriului fermei, doar în cazurile strict necesare;
• Asigurarea de măşti de protecţie şi substanţe dezinfectante;
• Restrângerea activităţilor în departamentele fermei „care nu sunt indispensabile” pentru producţie;
• Adoptarea procedurilor de siguranţă pentru evitarea contagierii, respectarea distanţei de siguranţă între operatori şi unde aceasta nu poate fi menţinută, dotarea personalului cu dispozitive corespunzătoare de protecţie individuală;
• Efectuarea zilnică şi ori de câte ori se impune, a curăţeniei în spaţiile de lucru, inclusiv în habitaclurile tractoarelor şi maşinilor agricole;
• Contactaţi furnizorii contractuali şi stabilite grafice pe ore şi zile, de derulare planificată a livrărilor de input-uri necesare desfăşurării campaniei agricole (seminţe, îngrăşăminte, motorină etc.)
• Personalul angajat să respecte recomandările autorităţilor (socializare cu păstrarea distanţei între personal, dezinfecţia mâinilor şi a suprafeţelor de lucru din ateliere şi utilaje agricole care sunt atinse cu mâna.
• Asiguraţi dotarea personalului angajat dispozitive de protecţie individuală corespunzătoare printre care, salopete/cămăşi, şorţuri de unică folosinţă, încălţăminte de purtat deasupra celei obişnuite, mănuşi, măşti;
• Evitaţi contactele interpersonale apropiate, inclusiv în vestiare sau în spaţiile de luat masa, între angajaţi din sectoare diferite, conform dispoziţiilor din Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă;
• În cazul fermelor cu volum mare de lucrări de sezon şi care dispun de un număr crescut de personal (permanent, sezonier, zilier) se va organiza activitatea în ture;
• Realizaţi planificarea lucrărilor agricole cu prevederea unor rezerve de forţă de muncă (personal de înlocuire) care poate prelua atribuţii de la angajaţii care eventual sunt izolaţi;
• Instruiţi personalul angajat care se deplasează în afara fermei pentru lucrări agricole mecanizate în câmp, cu privire la respectarea cu stricteţe a tuturor măsurilor de prevenire şi protecţie transmise de autorităţi;
• Limitaţi accesul altor persoane în fermă, vizitatori, furnizori, clienţi;
• Limitaţi coborârile şoferilor din mijloacele de transport care furnizează input-uri şi verificaţi dotarea acestora cu dispozitive medicale pentru protecţia mâinilor, nasului şi gurii.

Ioan Dan PINTILIE 22 - ianuarie - 2021

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Controale operative

La momentul de față, Casa de Asigurări de Sănătate Galați ...

România a ratat pri

Comisia Europeană a anunţat în exclusivitate pentru G4Media că prima ...

O plictisitoare oră

Este marţi, 26 iulie, anul de greaţă 2022. Ceasurile arată ...

Rafila, un agramat c

Era luni, 25 iulie, 2022. Pe toate canalelele TV s-a ...