http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXII – 2022, nr. 918 - 11.08.2022

Ministrul Adrian Oroş a participat la şedinţa de lucru organizată la sediul MADR, cu reprezentanţii Federaţiei Romalimenta, membrii Asociaţiei Române a Cărnii şi ai Asociaţiei Patronale din Industria Laptelui, precum şi ai Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase. La întâlnire au luat parte secretarii de stat Aurel Simion şi Emil Dumitru, directori şi experţi ai direcţiilor de specialitate din cadrul MADR, precum şi reprezentanţi ai ANCVSA şi ANPC.
Convocată la iniţiatica secretarului de stat Aurel Simion, întâlnirea a vizat dezbaterea următoarelor subiecte: demersuri legislative privind evitarea suprapunerilor de competenţe ale autorităţilor de control în industria alimentară, propuneri de modificare a Ordinului 394/2014 privind atestarea produselor agroalimentare marcate cu menţiunea „Calitate Premium”, schemele de calitate naţionale, normele de aplicare ale legii 28/2020 privind comercializarea produselor alimentare, propunerile înaintate de Romalimenta şi ARC pe marginea transpunerii Direcţiei 633/2019 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi, precum şi armonizarea legislativă naţională cu cea europeană privind alimentele.
În cadrul reuniunii, ministrul Adrian Oroş a subliniat necesitaea ca la nivelul instituţiilor publice să existe o legislaţie clară şi coerentă, personal de specialitate, dotări şi logistică adecvată, astfel încât instituţiile să fie puternice şi credibile şi să-şi poată îndeplini în mod eficient obiectivele din domeniul de activitate. Ministrul a susţinut că este necesar ca lucrurile să fie clarificate la nivel instituţional, iar regulamentele să fie interpretate în spiritul legii, nu doar în litera legii, în acest fel putând facilita atingerea obiectivelor propuse.
Referitor la situaţia privind controalele din partea autorităţilor competente în sectorul indistriei alimenatare, Mihai Vişan, reprezentantul Romalimenta, a făcut apel către ministrul Agriculturii pentru impulsionarea procesului de înlesnire a poverii administrative în acest sens, ministrul Oroş a declarat că va avea discuţii cu omologii săi din celelalte ministere implicate.
Sectretarul de stat Aurel Simion, a evidenţiat oportunitatea promovării produselor româneşti şi a celor atestate pe schema de calitate şi a transmis către participanţi rugămintea de a sprijini Ministerul să notifice la Comisia Europeană reţeta consacrată. Astfel, va exista posibilitatea accesării de fonduri pentru promovare. Pe parcursul discuţiei lor s-a agreat, de asemenea, demararea draftului schemei de calitate „reţeta consacrată”, în vederea notificării la Comisia Europeană.
La rândul lor, operatorii din sectorul carne, lapte şi panificaţie au transmis cerinţa de a beneficia de sprijin pentru a face faţă provocărilor crizei legate de pandemie, cât şi pentru a creşte calitatea. Directorul direcţiei generale politici în indistria alimentară şi comerţ, Amelia Rus, a detaliat propunerea legată de un prim aspect aferent modificării Ordinului 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti, potrivit propunerii. Documentaţia ar putea fi depusă direct la sediul MADR, iar aceasta va fi completată de specificaţiile tehnice, prin care se face dovada că respectiva reţetă este veche. Pentru modificarea Ordinului 394/2014 s-a agreat elaborarea unei propuneri care se va transmite participanţilor spre completare. Referitor la propunerile transmise de către reprezentanţii Romalimenta şi ARC pe marginea transpunerii Directivei 366/2019a Consiliului European, privind practicile comerciale neloiale în legislaţia din România, secretarul de stat Aurel Simion a afirmat că sugestiile înaintate au fost preluate şi analizate.
În încheierea discuţiilor, sectretarul de stat a mulţumit participanţilor pentru buna colaborare din perioada pandemiei şi şi-a exprimat speranţa ca dialogul să fie unul constructiv şi fructuos.
Cred că s-a omis chestia cu aplauze furtunoase. Pentru că domnilor sau tovarăşi e acelşi lucru.

DIP - DIP 27 - noiembrie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Controale operative

La momentul de față, Casa de Asigurări de Sănătate Galați ...

România a ratat pri

Comisia Europeană a anunţat în exclusivitate pentru G4Media că prima ...

O plictisitoare oră

Este marţi, 26 iulie, anul de greaţă 2022. Ceasurile arată ...

Rafila, un agramat c

Era luni, 25 iulie, 2022. Pe toate canalelele TV s-a ...