logoImpact EST nr. 887 - 26.09.2021

Sprijin de 15.000 de euro pentru fermele mici în 2021, prin Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală – perioada de tranziţie. O nouă sesiune de proiecte ar urma să fie deschisă anul acesta, iar ghidul cu condiţiile de accesare a fondurilor europene a fost publicat în consultare publică. Banii prin submăsura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici sunt 100% nerambursabili.
• Sprijin de 15.000 de euro pe o perioadă de 3 ani
• Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Condiţii obligatorii 2021
• Într-o familie, doar unul dintre soţi poate accesa sprijinul pentru ferme mici
• Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Condiţii pentru fermieri
• Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Ce fermieri nu pot lua fonduri în 2021
• Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Planul de afaceri obligatoriu
• Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Cheltuieli eligibile
• Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Punctarea proiectului
• Punctaje submăsura 6.3. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici.
Bugetul alocat pentru submăsura 6.3 este de 87 milioane de euro.
În cadrul următoarei sesiuni, proiectele care vizează dezvoltarea fermelor din zona montană, vor beneficia de alocare distinctă.
După deschiderea sesiunii, proiectele vor putea fi depuse online la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

Sprijin de 15.000 de euro pe o perioadă de 3 ani

Sprijinul public nerambursabil pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda în două tranşe, astfel:
• 75% din cuantumul sprijinului se va acorda la semnarea Deciziei de Finanţare
• 25% se va acorda în funcţie de implementarea corectă a planului de afaceri, până la 31 decembrie 2025, fără a depăşi trei ani de la semnarea Deciziei de Finanţare

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Condiţii obligatorii 2021

Fermele mici care se încadrează pentru a lua sprijinul de maxim 15.000 de euro trebuie să îndeplinească o serie de condiţii legate de dimensiune şi de activitate.
Exploataţia agricolă eligibilă în submăsura 6.3 din acest an trebuie să îndeplinească anumite condiţii obligatorii:
• Să aibă dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 € S.O. (valoarea producţiei standard)
• Să fie înregistrată cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului în Registrul Unic de Identificare – APIA şi/sau în Registrul Naţional al Exploataţiilor ANSVSA, ANZ, sau la Primărie în Registrul agricol 2, de către solicitant în nume propriu (persoană fizică) sau sub formă de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului prin intermediul submăsurii 6.3.
Contractele care conferă dreptul de folosinţă asupra terenurilor agricole trebuie să fie încheiate în numele solicitantului şi să fie valabile la momentul depunerii cererii de finanţare. În ceea ce priveşte clădirile asupra cărora se intervine cu modernizări/extinderi şi a terenurilor pe care se vor realiza proiecte ce presupun lucrări de construcţii montaj, contractele care conferă dreptul de folosinţă vor fi încheiate pe o perioadă egală cu perioada de implementare şi modernizare a proiectelor. În cazul exploataţiilor care deţin animale, acestea vor fi în proprietatea persoanei autorizate/societăţii.

Într-o familie, doar unul dintre soţi poate accesa sprijinul pentru ferme mici

În cadrul unei familii (soţ/soţie), doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin pentru aceeaşi exploataţie, indiferent de forma de organizare a membrilor familiei. Verificarea se face prin finalizarea Deciziei de finanţare din PNDR – 2013.

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Condiţii pentru fermieri

Micii fermieri care vor să acceseze fonduri prin submăsura 6.1 trebuie la rândul lor să respecte o serie de condiţii. Astfel, solicitanţii (reprezentanţii legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:
• Să fie fermieri care au drept de proprietate şi/sau drept de folosinţă pentru o exploataţie agricolă care intră în categoria de fermă mică 1 cu excepţia persoanelor fizice neautorizate;
• Să fie persoane juridice române;
• Să acţioneze în nume propriu;
• Să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
• Să aibă studii minime de 8 clase.
Totodată, fermierii trebuie să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanţare, indiferent de data înfiinţării formei respective de organizare:
• Persoana fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ca persoană fizică autorizată;
• Ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
• Ca întreprindere familială;
• Societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, reprezentată prin: Asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii.
În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate a Deciziei de finanţare. Nu trebuie să încerce să obţină avantaje necuvenite.
Micul fermier, beneficiarul de fonduri europene trebuie să aibă stabilit domiciliul şi sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială în care este înregistrată exploataţia. În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate salarială, locul de muncă trebuie să fie în acelaşi UAT sau în zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia pentru care se solicită sprijinul financiar nerambursabil.

DIP-DIP 4 - iunie - 2021

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

16 universităţi di

În total, România este prezentă cu 16 universităţi în topul ...

Întreruperile de en

Ca urmare a sesizărilor venite din partea cetăţenilor, dar şi ...

Incidenţa judeţul

INCIDENTA JUDETUL GALATI 23.09.2021

COMENTARIU Marius Op

PNL-ul i-a deziluzionat, rînd pe rînd, pe mulţi. Personal, mi-am ...