logoImpact EST nr. 858 - 26.02.2021

APEL

Compatrioţi, Platforma Civică „Demnitate şi Adevăr” invită toţi cetăţenii Republicii Moldova, interesaţi de restabilirea normalităţii în societate prin eliminarea de la guvernare pe căi constituţionale, legale şi paşnice a clanurilor oligarhice ce au luat statul în captivitate, să participe la mitingul de protest din 7 iunie 2015. Manifestaţia va avea loc în Piaţa Marii Adunări Naţionale, cu începere de la ora 12.00 şi va cuprinde cîteva subiecte de maximă importanţă pentru ţara noastră:

Informarea cetăţenilor Republicii Moldova cu privire la modul de îndeplinire de către guvernanţi a Rezoluţiei Marii Adunări Naţionale a Demnităţii şi Adevărului din data de 3 mai 2015

Demascarea imitării de către guvernanţi a investigării jafului secolului prin măsuri „de ochii lumii”, în loc să identifice rapid şi punctual: a) episoadele în care instituţiile împuternicite de securitatea economică a statului nu şi-au îndeplinit obligaţiunile; b) beneficiarii direcţi şi indirecţi ai furtului miliardelor; c) actorii care au asigurat acoperirea politică pentru înfăptuirea jafului secolului.

Dezbaterea iniţiativei civice privind constituirea de către susţinătorii şi simpatizanţii Platformei DA în localităţile Republicii Moldova a consiliilor de alegători ca elemente structurale informale locale, autonome, asociate Platformei DA, care împărtăşesc abordările de revenire la normalitate, expuse în Manifestul Platformei DA din 24 februarie 2015. În cadrul mitingului va fi aprobată Rezoluţia cu privire la alegerile locale din 14 iunie, care va conţine recomandări privind opţiunile de alegere a grâului de neghină.

Constituirea Comitetului de organizare şi pregătire a Marii Adunări Naţionale a Demnităţii şi Adevărului din 27 august 2015

Platforma DA îndeamnă susţinătorii şi simpatizanţii săi să purceadă imediat la constituirea consiliilor de alegători cu scopul de a asigura un vot conştient al comunităţilor la alegerile locale din 14-28 iunie a.c., iar ulterior să asigure supravegherea îndeplinirii voinţei alegătorilor îndreptate spre asigurarea: a) co-participării cetăţenilor la adoptarea deciziilor locale; b) calităţii serviciilor şi infrastructurii sociale din localităţi; c) izgonirii corupţiei din instituţiile administraţiei locale.

Platforma DA reaminteşte susţinătorilor săi din cadrul elementelor structurate ale societăţii civile: culte, sindicate, organizaţii ale breslelor profesionale, ONG-uri că procesul de asociere pe orizontală este în desfăşurare pe criterii de autonomie şi de împărtăşire a aceloraşi valori, şi invită actorii societăţii civile la accelerarea procesului în cauză.

Doar coordonându-ne acţiunile prin schimburi intensive de informaţii, abordări eficiente şi bune practici vom putea redobândi demnitatea societăţii noastre civice, pângărită de clanurile oligarhice aciuate la guvernare.

Grupul de iniţiativă al Platformei DA

Chişinău, 25 mai 2015

29 - mai - 2015

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg