logoImpact EST nr. 899 - 21.01.2022

Justiţia gălăţeană, printr-o instanţă a Curţii de Apel stopează şirul de drame pe care le-au trăit debitorii persoane fizice, şi antreprenorii unor persoane juridice care au contractat împrumuturi exprimate în franci elveţieni (CHF) şi nu în lei.
Mulţumim maestrei avocat Ioana Dumitru care a pus la dispoziţia redacţiei, atât propria-i interpretare asupra hotărârii (hotărârilor) judecătoreşti, cât şi câteva pagini din aceasta, din care vom cita ca o continuare a articolului de mai sus.

Instanţa poate stabili limitele externe maxime!

Iată un prim citat care face lumină în întunericul întreţinut de instituţiile bancare şi de către Instituţiile Financiare Nonbancare (IFN), cu scopul evident al unui parteneriat creditor – debitor injust.
„Prin urmare, legiuitorul european a apreciat ca încă de la contractarea împrumutului consumatorul trebuia avertizat asupra riscului valutar şi în principiu ce presupunea de fapt creşterea cu peste 20% a cursului de schimb valutar față de cel de la momentul contractării, apreciind astfel că prin atingerea acestui nivel, consumatorul este afectat substanţial în executarea obligaţiilor sale de rambursare a creditului, născând în patrimoniul consumatorului dreptul de reconversie în altă monedă.
Astfel, banca, neinformând complet şi corect consumatorul asupra riscului valutar, şi-a asumat şi ea un risc, acela de a suporta împreună cu debitoarea/ debitorii sa/ săi riscul valutar, care este supraadăugat. În lumina prevederilor mai sus arătate, instanţa apreciază că riscul supraadăugat a intervenit la momentul la care valoarea cursului de schimb valutar a înregistrat o creştere de peste 20% faţă de valoarea iniţială a cursului de la momentul contractării creditului.
În această situaţie, instanţa nu poate să intervină şi să modifice clauzele contractuale, dar poate stabili limitele externe maxime de la care obligaţiile contractuale ies din sfera riscului asumat şi intră în tărâmul impreviziunii.”

Banca, neinformând corect şi complet, îşi asumă şi ea un risc!

„Astfel, banca, neinformând complet şi corect consumatorul asupra riscului valutar, şi-a asumat şi ea un risc, acela de a suporta împreună cu debitoarea/ debitorii sa/ săi riscul valutar, care este supraadăugat. În lumina prevederilor mai sus arătate, instanţa apreciază că riscul supraadăugat a intervenit la momentul la care valoarea cursului de schimb valutar a înregistrat o creştere de peste 20% faţă de valoarea iniţială a cursului de la momentul contractării creditului.
În această situaţie, instanţa nu poate să intervină şi să modifice clauzele contractuale, dar poate stabili limitele externe maxime de la care obligaţiile contractuale ies din sfera riscului asumat şi intră în tărâmul impreviziunii, care face una din părţi să suporte o sarcină exorbitantă, necunoscută la momentul încheierii contractului şi care conduce la dezechilibru contractual grav între drepturile şi obligaţiile părţilor.
Ca urmare, instanţa va dispune ca plata să fie făcută în RON de consumatori, aşa cum a arătat la punctul precedent, la valoarea în RON a ratei exprimată în CHF prin raportare la valoarea cursului valutar BNR din ziua plăţii, valoare a cursului de schimb valutar care nu poate depăşi cu mai mult de 20% valoarea cursului de schimb din ziua contractării creditului. Astfel, în cauză cursului de schimb valutar CHF/RON din ziua contractării creditului în litigiu 12.03.2008 era de 2,32161ei pentru un CHF, ceea ce înseamnă că nu poate fi avut în vedere un curs valutar de plată a ratelor mai mare de 2,7792lei pentru un CHF.
În consecinţă instanţa va admite apelul formulat de reclamanţi şi cu privire la acest capăt de cerere şi va dispune ca plata creditului să se facă la valoarea cursului valutar BNR pentru CHF (francul elveţian) din ziua plăţii, dar la o valoare a cursului de schimb care să nu depăşească 20% din valoarea cursului de schimb din data de 12.03.2008, adică să nu depăşească valoarea de 2,7792 RON/ CHF.
În concluzie, faţă de toate motivele invocate de reclamanţi la fond şi în apel, faţă de apărările din întâmpinare, instanţa va admite apelul reclamanţilor, va anula în parte hotărârea apelată şi în rejudecare:
– va constata caracterul abuziv şi nulitatea clauzelor prevăzute de art. 5.1 lit. b din Condiţiile speciale privind comisionul de acordare,
– va obliga creditoarea Credit Europe Ipotecar IFN SA la plata către reclamanţi a sumei de 1.615 CHF şi cu plata dobânzii legale aferente calculată de la data plăţii sumei de către debitori şi până la data restituirii efective.”

Anulează, ca fiind abuzive, o sumedenie de clauze!

„PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII DECIDE
Admite apelul formulat de apelanţii-reclamanţii , ambii domiciliaţi în Galaţi, str…
Admite apelul formulat de apelantele-pârâte, ambele cu sediul ales la…, anulează în parte hotărârea contestată şi în rejudecare; constată caracterul abuziv şi nulitatea clauzei prevăzute de art. 5.1 lit. b din Condiţiile speciale privind comisionul de acordare; Repunerea părţilor în situaţia anterioară şi obligă pârâta … la plata către reclamanţi a sumelor încasate cu titlu de comision de administrare până la data de 18.11.2012 inclusiv, cu dobânda legală aferentă calculată de la data plății fiecărei sume si până la data restituirii efective, cu dobânda legală aferentă calculată de la data plăţii fiecărei sume şi păţii la data restituirii efective şi obligă creditoarea…. la plata către reclamanţi a sumei de 1.615CHF încasată cu titlu de comision de acordare credit şi cu plata dobânzii legale aferente calculată de la data plăţii sumei de către debitori şi până la data restituirii efective;
dispune ca plata creditului să se facă la valoarea cursului valutar BNR pentru CHF (francul elveţian) din ziua plăţii, dar la o valoare a cursului de schimb care să nu depăşească 20% din valoarea cursului de schimb din data de 12.03.2008, adică să nu depăşească valoarea de 2,7792 RON/ CHF.
Respinge ca nefondat capătul de cerere privind constatarea caracterului abuziv al clauzelor prevăzute de art, 5.1 lit. e din Condiţiile speciale privind categoriile de costuri posibile ale contractului, art. 3.2 lit. e, art. 7.1 lit. d din condiţiile speciale şi art. 6.6-6.9 din condiţiile generale ale contractului privind poliţele de asigurare.
Compensează în totalitate cheltuielile de judecată avansate de părţi în apel.
Menţine restul dispoziţiilor hotărârii atacate care nu sunt contrare prezentei
Decizii;
– dispune ca împrumutul să fie restituit de reclamanţi în RON la cursul BNR a CHF din ziua plăţii, curs care să nu depăşească 20% din valoarea cursului de schimb din data de 24.05.2007, adică să nu depăşească valoarea de 2,3791 RON/CHF;
– obligă pârâta la plata către reclamanţi a diferenţei de dobândă dintre dobânda efectiv încasată de pârâtă şi dobânda contractuală de 5,90%, de la data încasării acestor sume şi până în prezent, în echivalentul în lei, la cursul BNR de la data plăţii;
– obligă pârâta la plata către reclamanţi a diferenţei de dobândă dintre dobânda percepută efectiv de bancă ca urmare a algoritmului menţionat în contract la art. 4.3 şi la art. 5.3 şi dobânda calculată potrivit algoritmului de la art. 38 alin. l lit. a din OUG nr. 50/2010 (în care anul bancar este considerat a avea 365 de zile, nu 360 de zile), de la data încasării acestor sume şi până în prezent, în echivalentul în lei, la cursul BNR de la data plăţii;
– obligă pârâta la plata către reclamanţi a dobânzii legale penalizatoare aferentă sumelor reprezentând diferenţele de dobândă la restituirea cărora a fost obligată pârâta, de la data plăţii şi până la data restituirii efective.
Menţine restul dispoziţiilor sentinţei atacate, care nu contravin prezentei decizii. Obligă intimata-pârâtă … să plătească apelanţilor-reclamanţi cheltuieli de judecată la fond în sumă de 3.200 lei şi cheltuieli de judecată în apel în sumă de 1.000 lei-onorariu avocat.
Executorie.”

Vom reveni după judecarea recursului la această hotărâre dată la 02.07.2018 de către Curtea de Apel, cererea de recurs urmând să fie depusă la Tribunalul Galaţi.

A consemnat, Gelu CIORICI 20 - iulie - 2018

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Dan Dobrea şi-a cun

Frumoasa şi distinsa co-fondatoare a restaurantului THE LIVINGROOM din Galaţi, ...

A venit vremea ţapi

O spun cu părere de rău, dar a venit vremea ...

Un interviu CUTREMUR

Ioan Sabău Pop, Prof. Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş, ...

Scrisoare deschisă

Confederaţiile patronale şi confederaţiile sindicale representative semnatare îşi exprimă îngrijorarea ...

Eficienţă şi efic

Municipiul Galați, în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție/Unitatea de implementare ...