logoImpact EST nr. 893 - 30.11.2021

Anexa 4 - FOTO Elena, intre Paris si Menelaus

În urma contestaţiei redacţiei, Comisia Naţională de Contestaţii UEFISCDI i-a scazut punctajul cu 31,50 de puncte, proiectul fiind respins şi declarat neeligibil pentru finanţare

 

Săptămăna trecută s-a încheiat o prima etapă a procesului electoral de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Etapa a constat în alegerea influenţilor directori de Departamente, singura funcţie aleasă, în afară de cea de rector. Rezultatele acestei prime runde electorale par foarte interesante. Observăm că, persoane cu importante funcţii de conducere în Universitatea „Dunărea de Jos” au optat să-şi asigure o poziţie reprezentativă, încă de la baza piramidei. Astfel, doamna profesor univ. dr. Anca Gâţă, prorector cu Relaţiile Internaţionale şi Probleme Studenţeşti, a fost aleasă director al Departamentului de Limba şi Literatura Franceză de la Facultatea de Litere, domnul profesor univ. dr. ing. Petru Alexe, decanul Facultaţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, a fost ales director al Departamentului ştiinţa Alimentelor, Ingineria Alimentelor, Biotehnologii Aplicate, iar doamna conferenţiar dr. ing. Emilia Pecheanu, decan al Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică a fost aleasă director al Departamentului de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei.

De asemenea, am aflat cu stupoare că doamna conferenţiar dr. ing. Elena Felicia Beznea a fost numită director interimar la Departamentul de Inginerie Mecanică de la Facultatea de Inginerie, departament care a dat universităţii cel puţin trei rectori. Această doamnă a fost implicată, cât se poate de direct, în uriaşul scandalul internaţional de plagiat generat de profesorul universitar Ionel Chirică, prezentat pe larg de publicaţia noastră. Reamintim că, în urma acestui scandal, profesorul Chirică a fost nevoit să-şi dea demisia din funcţia de director al şcolii Doctorale de Inginerie şi ulterior a fost şi sancţionat. În mod miraculos, doamna Elena Felicia Beznea, care a avut aceeaşi responsabilitate cu profesorul Ionel Chirică, a scăpat fără nicio repercusiune.

Aceasta, în ciuda faptului că au existat un numar important de plagiate evidente, descoperite şi sancţionate de edituri internaţionale de prestigiu, cum sunt ELSEVIER şi HINDAWI, şi că ecouri ale acestor fapte deosebit de grave continuă să apară în presa ştiinţifică internaţională, aşa cum rezultă din cel mai recent numar al revistei Computational Materials Science, Volumul 109, noiembrie 2015, pag. 400-403, care reitereaza gravitatea unor asemenea practici, citam: ”This article has been retracted: please see Elsevier Policy on Article Withdrawal http://www.elsevier.com/locate/withdrawalpolicy (Anexa 1). This article has been retracted at the request of the Editor-in-Chief. It has come to our attention that there is very substantial duplication of text and content between this Computational Materials Science article and an earlier paper by the same authors in THE ANNALS OF UNIVERSITY “DUNĂREA DE JOS” OF GALAŢI, FASCICLE VIII, 2009 (XV), ISSN 1221-4590, Issue 2, TRIBOLOGY, page 168–173. One of the conditions of submission of a paper for publication is that authors declare explicitly that their work is original and has not appeared in a publication elsewhere. Re-use of any data should be appropriately cited. As such this article represents a severe abuse of the scientific publishing system. The scientific community takes a very strong view on this matter and apologies are offered to readers of the journal that this was not detected during the submission process. Corresponding author. Tel.: +40 722 383 282. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.” care se traduce în limba română, astfel: “Acest articol a fost retractat: a se vedea vă rugăm politica Editurii Elsevier privind retractarea articolelor. Acest articol a fost retras la cererea Editorului-şef. Ne-a fost adus în atenţie faptul că există o copiere substanţială a textului şi conţinutului între acest articol din jurnalul Computational Materials Science şi o lucrare precedentă a aceloraşi autori publicată în Analele Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, Fascicolul VIII, 2009 (XV), ISSN 1221-4590, Issue 2, TRIBOLOGY, paginile 168–173. Una din condiţiile depunerii unei lucrări spre publicare este aceea ca autorii să declare explicit că lucrarea lor este originală şi nu a fost publicată nicăieri anterior. Refolosirea oricăror date trebuie citată corespunzător. În aceste condiţii, ACEST ARTICOL REPREZINTĂ UN ABUZ SEVER al sistemului publicaţiilor ştiinţifice. Comunitatea ştiinţifică priveşte foarte serios această problemă şi prezintă scuze cititorilor jurnalului pentru că aceste fapte nu au fost descoperite înainte de publicare. Autor corespondent. Tel.: +40 722 383 282. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.Cititorii noştri calificaţi pot consulta şi link-urile din Anexa 2, de mai jos:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927025615005224
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927025615005236

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927025615005200

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927025615005212

Mai mult, se pare că doamna respectivă este implicată, în prezent, într-un alt scandal la UEFISCDI – „Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţămantului Superior, a Cercetarii Dezvoltării şi Inovării”, privind raportarea de informaţii eronate în cereriile de finanţare. Doamna conferenţiar Elena Felicia Beznea a primit, iniţial, un punctaj uriaş (89,50 puncte), la o competiţie naţională pentru tineri cercetători TE-2014, punctaj la care CV-ul şi vizibilitatea internaţională aveau un rol hotărâtor (de 60%), urmând să primească o finanţare de aproape 150.000 euro din bani publici. Sesizarea redacţiei a fost găsită întemeiată de Comisia de Contestaţii, iar candidatei Elena Felicia Beznea i-a fost scăzut punctajul cu 31,50 de puncte, proiectul rămânând doar cu 58 de puncte, fiind respins şi declarat neeligibil pentru finanţare. (Anexa 3 – Tabel, pagina 4, poziţia 50)

http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PN%20II_RU_TE%202014/CONTESTATII/RUTE_2014_Rezultate%20analiza%20contestatii.pdf

Astfel, pentru un numar total de 2.961 de proiecte depuse, au fost formulate 119 contestaţii, care au fost soluţionate astfel: pentru 97 de contestaţii punctajul a fost menţinut, la 19 contestaţii punctajul a fost crescut (cu valori între +1,50 şi +18 puncte), iar doar la trei proiecte contestate punctajul a fost scazut cu 2 puncte, cu 3,50 puncte şi respectiv cu 31,50 puncte în cazul doamnei conferenţiar Elena Felicia Beznea. Acest fapt reprezintă un record naţional negativ care impune o explicaţie clară şi urgentă din partea celor responsabili.

În pofida tuturor acestor fapte, se pare că doamna Elena Felicia are o susţinere locală şi naţională, deosebit de puternică, dacă se încearcă promovarea ei cu orice preţ. Oare, al doilea nume de botez îi umple de fericire pe toţi factorii şi deîmparţitorii de decizii? Să nu uităm că războiul troian a pornit tot de la o Elenă. Vă lăsăm să aflaţi singuri cine este în viaţa reală Paris, prinţul Troiei, şi cine este Menelaus, regele Spartei. Poate veţi afla şi unde stă ascuns calul troian…… Necunoscute sunt căile Domnului!

Vom urmări cu atenţie desfăşurarea războiului troian electoral de la Universitatea „Dunarea de Jos” din Galaţi şi aspectele pe care le considerăm deviaţioniste de la etica universitară. De asemenea, vom informa cititorii noştri despre desfăşurarea evenimentelor, totodată acordând dreptul la replică celor vizaţi de anchetele noastre jurnalistice.

Gelu CIORICI

Gelu CIORICI 16 - octombrie - 2015

One Response so far.

  1. […] 1) Furnizarea de informaţii false şi fals în declaraţii în cererea de finanţare a doamnei conferenţiar Elena-Felicia BEZNEA (fapte prevăzute şi pedepsite de Codul Penal şi sancţionate de Codul de Etică al UDJG – art. 64c cu excluderea din universitate), fapte prezentate şi demonstrate în articolul nostru cu link-ul: http://impact-est.ro/culise/candidand-la-o-finantare-de-150-000-euro-din-bani-publici-doamna-confere… […]

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Informare contribuab

INFO-Solicitarea certificatelor de rezidenta din SPV de catre PF

Creșă nouă în cl

Primăria municipiului Galați informează că, în urma licitației publice, a ...

Informare - lumini f

Primăria municipiului Galați informează că în apropierea Sărbătorii Sfântului Apostol ...

Lucrări de semnaliz

Primăria municipiului Galați informează că, începând cu data de 26.11.2021, ...

Doi judecători ai C

Justiţiabilul Ion Banu este de zeci de ani într-o bătălie ...