logoImpact EST nr. 889 - 17.10.2021

TepuAnual statul român alocă milioane de euro împrumutaţi de la bănci, prin programe guvernamentale, pentru realizarea lucrărilor de cadastru pe doar câteva localităţi din ţară, în condiţiile în care această activitate s-ar face mult mai bine, mai repede şi fără costuri prea mari de către fiecare primărie. Acest lucru a fost dovedit la Ţepu prin recepţionarea de curând a primelor planuri parcelare integrate.

Recent au fost întocmite şi recepţionate două planuri parcelare, cu atribuire de numere cadastrale tuturor imobilelor din tarla, în vederea înscrierii în cartea funciară, şi anume T 51/2, A 444 şi T 50/1, A 438. Pentru tarlaua 51/2, A 444, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi a transmis cu adresa oficială planul parcelar şi lista numerelor cadastrale atribuite fiecărui imobil din tarla în vederea înscrierii în cartea funciară, a dreptului de proprietate, la cererea titularilor. Lista va fi publicată de compartimetul de specialitate din cadrul primăriei pentru ca proprietarii imobilelor să poată solicita înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, în baza numărului cadastral atribuit, a copiei legalizate a actelor de proprietate şi a unui certificat fiscal.

Iată şi o serie de avantaje a acestor lucrări de cadastru

  1. Se diminuează considerabil costurile aferente înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate, în sensul că la o tarla medie de cca 150 de proprietari, dacă aceştia ar trebui să plăteasca 400-500 lei pentru fiecare parcelă, costul total s-ar ridica la peste 600 milioane lei vechi. În tarlalele parcelate proprietarii nu vor mai plăti aceşti bani.

  2. Se fluidizează procesul de scriere a titlurilor de proprietate, în cazul în care există deţinători de teren, validaţi de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate şi cărora nu li s-au scris încă titlurile, întrucât pentru scrierea titlurilor este necesară existenta planului parcelar.

  3. Se vor putea identifica foarte uşor în teren parcelele în cazul unor litigii de vecinătate, cu ajutorul unui GPS, în doar câteva minute la faţa locului cu o precizie de maxim 5 cm.

Primăria comunei Ţepu îşi doreşte să traseze în teren limitele acestor imobile şi chiar să borneze punctele caracteristice ale tarlalei, reducând astfel numărul litigiilor, dând posibilitea proprietarilor să se orienteze mult mai uşor în teren.

În lucru mai sunt încă două tarlale T 36 si T 53/3, ce vor fi avizate în perioada următoare, dorindu-se în final realizarea acetor lucrări pentru tot extravilanul UAT Ţepu.

Administrator public

Marian ŢUCHEL

Marian ŢUCHEL 31 - iulie - 2015

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg