logoImpact EST nr. 855 - 26.01.2021

Nota 10 (zece) există şi poate fi obţinută şi de către elevi-studenţi, nu doar de către profesori, când sunt în competiţie cu aceştia, căci atunci când vine vorba de competiţia universitară, academică, se strâmbă rău cuiul, nota din două cifre fiind o rara avis.

Dar, această notă maximă şi superbă poate rata cariere atunci când este risipită cu indulgenţă din varii motive, unele de-a dreptul meschine, ridicole şi, poate, murdare.

REZULTATE LICENTA-1

În ediţia printată vă vom prezenta în facsimil doar prima pagină a catalogului cu notele obţinute la susţinerea lucrării de licenţă, sesiunea iunie 2015, specializarea Drept, la Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice din Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi. Celelalte patru pagini ale inexplicabilului şir de 68 de note de 10 (zece) le puteţi vedea pe ediţia online a www.impact-est.ro. Din documentele pe ca le deţinem rezultă că toţi studenţii care au susţinut lucrările de licenţă în sesiunea din 2015 au luat 10 (zece), indiferent de forma de învăţământ, zi sau IFR (învăţământ în formă redusă). Mai mult, toate cele 12 cadre didactice universitare, profesori, conferenţiari şi lectori au dat absolut toţi nota 10 (zece).

Profesorul universitar doctor Florin Tudor, decanul acestei facultăţi din universitatea de stat gălăţeană ar trebui să-şi intre în rol, căci, repet, zecele ca notare duce, uneori, la ratare, şi când e dat pe ştiinţă de carte, darămite când e dat cu indulgenţă susceptibilă. Iar suspiciunea rezidă din faptul că absolut toţi cei 68 de studenţi au luat la susţinerea lucrării de licenţă nota 10 (zece). Până şi a fi toţi absolut egali, în cunoştinţele dobândite, devine de neconceput, căci încă de la naştere nu este deloc aşa!

Poate membrii comisiei şi domnul decan ies în spaţiul public pe care li-l acordăm cu generozitate să explice acest fenomen. Şi să ne mai spună domnul prof. univ. dr. Florin Tudor câţi dintre absolvenţii de drept de la UDJ Galaţi, de la prima promoţie şi până la cea din 2015, au reuşit să promoveze examenul la Institutul Naţional al Magistraturii, sau în câte promoţii au mai fost atâta de egali în ştiinţă de carte şi de nota 10 (zece) studenţii.

Şi tot domnia-sa să ne mai spună cum se fac promovările în rang de profesor universitar la Multiculturala de la CAHUL şi cum se fac apoi transferuri la Galaţi, fără concurs, deşi cunoscătorii spun că legea nu permite modificarea statelor de funcţii în timpul anului.

Iată şi componenţa Comisiei de licenţă, care a avizat această sublim de egală performanţă: preşedinte – prof. univ. dr. Mihai Floroiu, membrii comisiei – lect. univ. dr. Oana-Elena Gălăţeanu şi lect. univ. dr. Alexandra Bleoancă, iar secretar – lect. univ. dr. Adriana Iuliana Stancu.

 

Gh. Ivan a dat 11 note de 10 din 11 posibile

REZULTATE LICENTA

Fostul procuror şef al DNA-ST Galaţi, cel care a avut îndrăzneala să se înscrie în competiţia pentru înalta demnitate de Procuror General al României, este şi prof. univ. dr. la facultatea zugrăvită cu 10 (zece). Şi el şi-a pregătit, ca şi ceilalţi, la fel de exemplar studenţii care şi-au susţinut lucrările de licenţă în sesiunea iunie 2015. Pe lângă această solidaritate de nota 10 (zece), însă, profesorul universitar doctor rămâne tot Gheorghe Ivan – procurorul.

Am mai demonstrat în Impact-est, cu dovezi, că universitarul Gh. Ivan face doar 3 (trei) ore de curs pe săptămână, el fiind un navetist de lux de la Bucureşti la Galaţi. De data aceasta informaţiile venite pe surse ne spun că universitarul Ivan ştie să îmbine utilul cu utilul (!) şi că LA CURS FACE ŞI SEMINAR, iar în felul acesta termină în 30 (treizeci) de minute!

După aia, pentru ca şi studenţii să fie mulţumiţi ca domnia-sa, dă la tot poporul studios numai note de 10 (zece), dar mai aruncă şi câte un 9 (nouă).

De aia e bine să avem o Justiţie de nota 10 (zece) la Galaţi, cum şi o Sănătate tot de nota 10 (zece) avem, emanată din facultăţile de profil ale universităţii de stat din Galaţi.

A consemnat, Gelu CIORICI-ŞIPOTE 22 - aprilie - 2016

4 Responses so far.

 1. Marlen spune:

  Poate si explicati cum poata sa dea note la examenul de licenta un profesor care nu era in comisie si nu avea cum sa dea note!!!!!! … chiar in articol scrieti ca dl Ivan nu a fost in comisia de licenta … cand sunt prea multe minciuni, va incurcati in ele nu-i asa??? 😀

 2. Gheorghe Ivan spune:

  DREPT LA REPLICĂ

  Potrivit art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011:
  ,,(1) Norma universitară cuprinde:
  a) norma didactică;
  b) norma de cercetare.
  (2) Norma didactică poate cuprinde:
  a) activităţi de predare;
  b) activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare de proiecte de an;
  c) îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă;
  d) îndrumarea elaborării disertaţiilor de master;
  e) îndrumarea elaborării tezelor de doctorat;
  f) alte activităţi didactice, practice şi de cercetare ştiinţifică înscrise în planurile de învăţământ;
  g) conducerea activităţilor didactico-artistice sau sportive;
  h) activităţi de evaluare;
  i) tutorat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a studenţilor în cadrul sistemului de credite transferabile;
  j) participarea la consilii şi în comisii în interesul învăţământului.
  (3) Norma didactică săptămânală în învăţământul superior se cuantifică în ore convenţionale.
  (4) Norma didactică se stabileşte conform planului de învăţământ şi se calculează ca normă medie săptămânală, indiferent de perioada semestrului universitar în care este efectuată. Norma medie săptămânală se stabileşte prin împărţirea numărului de ore convenţionale din fişa individuală a postului la numărul de săptămâni înscris în planul de învăţământ pentru activitatea didactică de predare şi de seminar din întregul an universitar.
  (5) Ora convenţională este ora didactică de activităţi prevăzute la alin. (2) lit. b) din învăţământul universitar de licenţă.
  (6) În învăţământul universitar de licenţă, ora de activităţi de predare reprezintă două ore convenţionale.
  (7) În învăţământul universitar de master şi în învăţământul universitar de doctorat, ora de activităţi de predare reprezintă 2,5 ore convenţionale, iar ora de activităţi prevăzute la alin. (2) lit. b) reprezintă 1,5 ore convenţionale.
  8) În cazul predării integrale în limbi de circulaţie internaţională, la ciclurile de licenţă, master şi doctorat, activităţile de predare, seminar sau alte activităţi pot fi normate cu un coeficient suplimentar multiplicativ de 1,25. Fac excepţie de la această prevedere orele de predare a limbii respective.
  (9) Activităţile prevăzute la alin. (2) lit. c) – j), cuprinse în norma didactică, se cuantifică în ore convenţionale, printr-o metodologie aprobată de senatul universitar, în funcţie de programul de studii, de profil şi de specializare, astfel încât unei ore fizice de activităţi să îi corespundă minimum 0,5 ore convenţionale.
  (10) Norma didactică săptămânală minimă pentru activităţile prevăzute la alin. (2) lit. a) – f) se stabileşte după cum urmează:
  a) profesor universitar: 7 ore convenţionale, dintre care cel puţin 4 ore convenţionale de activităţi de predare;
  b) conferenţiar universitar: 8 ore convenţionale, dintre care cel puţin 4 ore convenţionale de activităţi de predare;
  c) lector universitar/şef de lucrări: 10 ore convenţionale, dintre care cel puţin două ore convenţionale de activităţi de predare;
  d) asistent universitar: 11 ore convenţionale, cuprinzând activităţi prevăzute la alin. (2) lit. b), c) şi f).
  (11) Prin excepţie, norma personalului didactic prevăzut la alin. (10) lit. a) – c) care, datorită specificului disciplinelor, nu are în structura postului ore de curs se majorează cu două ore convenţionale.
  (12) Norma didactică nu poate depăşi 16 ore convenţionale pe săptămână.
  (13) Norma didactică prevăzută la alin. (10) şi (11) reprezintă limita minimă privind normarea activităţii didactice. Senatul universitar, în baza autonomiei universitare, poate mări, prin regulament, norma didactică săptămânală minimă, cu respectarea standardelor de asigurare a calităţii, fără a depăşi limita maximă prevăzută la alin. (12).”

  Din cele de mai sus se deduce că norma universitară a unui cadru didactic cuprinde atât activități didactice (predare, îndrumare lucrări, participări la comisii, pregătire metodică, pregătirea materialului didactic etc.), cât și activități de cercetare (pe care le efectuează unde dorește, interesând doar rezultatele de la sfârșitul anului).
  Norma didactică a unui profesor universitar este de 7 ore convenționale (nu fizice), pe săptămână.
  Norma de cercetare este prevăzută în fișa postului.
  În statul de funcții, eu am norma didactică de 9 ore convenționale, deci mai mare decât cea prevăzută de lege (de 7 ore); a fost mărită această normă cu acordul meu, pentru a acoperi disciplinele de specialitate de la masterate; majoritatea profesorilor au norma minimă de 7 ore convenționale.
  Eu efectuez numai activități de predare, și nu de seminar. La curs apelez la mai multe tipuri de prelegeri, care sunt apreciate de studenți.
  Norma mea este dezechilibrată: în semestrul I am avut mai multe ore decât în semestrul II.
  Concret, în semestrul II, săptămânal, fizic, am 2 ore licență plus 1 oră master; transformate în ore convenționale rezultă: 4 ore licență plus 2,5 ore master, în total 6,5 ore convenționale.
  În semestrul I, săptămânal, fizic, am avut 2 ore licență plus 3 ore master; transformate în ore convenționale rezultă: 4 ore licență plus 7,5 ore master, în total 11,5 ore convenționale.
  Am respectat întotdeauna orarul și programările din fișele de disciplină. La solicitarea studenților, am efectuat ore suplimentare sau de pregătire pentru admiterea în profesii juridice, fără a fi remunerat.
  Notele afișate de dvs. sunt cele stabilite de comisia de licență. Nu știu de ce îmi reproșați mie notele stabilite de comisie, din care eu nu am făcut parte. În listă sunt menționat ca îndrumător al unor lucrări de licență. Mai sunt și alte cadre didactice. De ce v-ați referit numai la mine? Doar pentru că sunt procuror, dar legea îmi permite să desfășor activități didactice.
  Evaluarea studenților se face după anumite criterii, iar faptul că mulți studenți au reușit să obțină nota maximă, ne bucură acest lucru, și nu-i considerăm ratați, ci absolvenți de succes, încadrați în diverse domenii, sau care urmează forme superioare de pregătire (de tip masterat, doctorat sau postuniversitar).
  Nu toți absolvenții facultății urmează o carieră în magistratură, ci se orientează și spre alte domenii (avocatură, consultanță juridică, învățământ, administrație publică etc.).
  De-a lungul timpului, și o parte din absolvenții noștri – de licență sau de masterat – au devenit magistrați (judecători sau procurori).
  Nu sunt navetist de lux. Eu îmi plătesc transportul. Universitatea nu mi-a decontat niciodată transportul.
  În afara salariului, care este stabilit la minimul prevăzut de lege, eu nu mai primesc alte drepturi salariale, deși desfășor multe activități, în mod voluntar, printre care și cele care depășesc norma didactică minimă săptămânală (de 7 ore convenționale).

  În afara acestui Drept la replică, îmi rezerv dreptul de a apela și la celelalte căi legale pentru repararea prejudiciului de imagine (chiar prin ștergerea articolelor de pe site-uri).

  Procuror, profesor universitar doctor Gheorghe IVAN

 3. Ratat in DREPT spune:

  Domnule profesor,
  Pentru cultura dmv generala sa stiti ca atat cei care au obtinut o nota de trecere la licenta cat si nici cei cu note de 10 nu au cum sa se faca magistrati/avocati/grefieri FARA UN EXAMEN DE ADMITERE!!!
  RESPECT tuturor profesorilor care au incredere in studentii lor, care ii sustin pentru rezultatele viitoare si care ajuta studentii pentru a avea un viitor decent in viata!
  Ce tine de notele din catalog,vreau sa va mai amintesc ca au fost si note (nu doar de 10) de la examenul scris/oral.
  Nu mai fiti atat de egoisti si rautaciosi, NIMENI nu va v-a lua locul de AVOCAT sau sa va fure clientii, repet,pentru a deveni cineva in domeniul juridic e nevoie sa dai niste examene, atat cel cu o medie de „rahat” cat si cel cu 10 pe linie trebuie sa dea acea proba. Deci, chiar nu va inteleg rautatea, atat a dmv cat si a altor profesori care se considera foarte importanti in tara asta. Chiar nu va ganditi ca rau se va intoarce asupra familiei, a copiilor??? Oare va puteti macar imagina cate blesteme v-ati strans in toti anii facultatii? Chiar credeti ca e foarte ok sa lasati studenti repetenti nu din cauza ca-s prosti, ci din simplu motiv ca va este frica sa nu cumva sa ajunga CINEVA in viata asta. Oare nu ar trebui sa ne punem semne de intrabare atunci cand zeci de studenti raman cu restante la aceleasi obiecte in fiecare an?? Nu vorbesc despre studentii care nu-si dau interesul,vorbesc de ceilalti studenti si nu cred ca toti cei 70% din an, care nu au luat nota de trecere, ar fi prosti sau ratati!!!! Nu ar trebui sa intervina domnul decan intervina si la acest aspect? Stiu personal 2 profesori care in fiecare an lasa restantieri pe banda rulanta! Daca pentru niste note de 10 de la prezentarea licentei s-a ajuns pana aici, dar pentru de cele 1-4 ce ar trebui sa se faca? Sa va dea afara, nu?
  Imi pare nespus de rau pentru profesorii care intra in aceeasi oala intrucat sunt oameni deosebiti si niste profesionisti, niste profesori deosebiti.
  Poate totusi vei intra si vei citi acest comentariu, avand in vedere ca te-ai si chinuit un pic sa redactezi articolul. Daca aveti, voi toti cei aroganti, un pic de suflet, ve-ti intelege macar 1% din tot ce am incercat sa transmit.

 4. radu spune:

  La UDJ Galati notarea la licenta se face la copiator cu incepere din 2014. Verificati si anii anteriori cand examninarea se facea in mod diferit.

  Poate ar trebui intrebat Decanul care a fost strategia cand au decis sa dea 10 la orice tîmp care se prezenta la examinare.

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Corp nou de clădire

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de ...

Primarul Ionuț Puch

Elevii gălățeni vor primi burse duble și chiar aproape triple, ...

Pași de urmat la pl

Pași de urmat la plata taxelor și impozitelor prin www.ghiseul.ro Având ...

Opt blocuri vor fi m

Primăria municipiului Galați informează că opt blocuri de locuințe vor ...