logoImpact EST nr. 870 - 12.05.2021

11-06-2014

 

Adresată: D-nei Veronica Păcurariu

D-nei Simona Gavrilă

D-lui Alexandru Bleoancă

Judecători la Curtea de Apel Galaţi

Subsemnatul Caruz Gheorghe vă adresez aceste rânduri, după ce aţi dat mai multe sentinţe, în legătură cu familia mea şi în dispreţul legii.

Mă întreb cum este posibil aşa ceva şi ce vă face să daţi asemenea sentinţe?

Se primesc dispoziţii de la persoane din afara sistemului juridic? Sau sunteţi şantajaţi de acele persoane care vă au la mână cu ceva? Sau aţi putut greşi hotărârile judecătoreşti din prea multe dosare pe care le instrumentaţi? Că nu pot crede că cineva se gândeşte că trebuie să plătesc taxe ca să se facă dreptate.

V-aţi gândit că atunci când daţi o asemenea hotărâre judecătorească nedreaptă, oameni nevinovaţi suferă şi le sunt încălcate drepturile prevăzute de Constituţie, la Art. 21, primul alineat: „dreptul persoanelor pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor sale legitime având dreptul la un proces echitabil”?

Oare ce trebuie să cred când un lichidator, prin abuz, solicită instanţei să anuleze un bilet la ordin dat în timpul desfăşurării normale a activităţii, pe motiv că aceste bilete la ordin, deşi emise legal, s-au eliberat fără să existe o datorie a societăţii către persoanele respective şi deşi s-au depus la dosar concluziile scrise cu două expertize date de experţi autorizaţi, care atestă clar că societatea era datoare cu sumele respective, cu toate acestea obţine o hotărâre judecătorească favorabilă.

Mai mult, biletele la ordin nu pot fi anulate nici atunci când sunt emise în perioada deschiderii procedurii de faliment, cu atât mai mult nu pot fi anulate atunci când sunt date în timpul desfăşurării normale a activităţii, lucru ce a fost corect motivat de instanţa de fond de la Tribunalul Brăila. Curtea de Apel Bucureşti stabileşte că biletele la ordin nu pot fi anulate nici atunci când se emit şi se trece la executarea biletelor la ordin ulterior deschiderii procedurii, aşa cum s-a pronunţat Curtea de Apel Bucureşti Secţia a V a Civilă, prin decizia nr. 336 din 07.02.2012, decizie rămasă definitivă şi irevocabilă.

De asemenea, Judecătoria Sector 3 Bucureşti, Secţia Civilă, în Sentinţa 8684/23.03.2009, „a respins capetele de cerere având ca obiect constatarea nulităţii biletelor la ordin”, iar Curtea de Apel Bucureşti, prin decizia nr. 433, din data de 10.03.2011 menţine sentinţa Judecătoriei Sector 3 Bucureşti.

De ce familia mea trebuie să aibă supărări şi pierderi de bani cu avocaţi şi taxe judiciare şi să suporte atâtea abuzuri, numai că suntem bogaţi? Este interzis ca un român să fie bogat, chiar dacă s-a îmbogăţit legal şi trebuie să fie terminat?

Oare cum vă puteţi privi copiii dvs. în ochi, când le vorbiţi că în viaţă trebuie să fie cinstiţi şi corecţi, ştiind că aţi dat asemenea sentinţe?

Eu unul, dacă aş fi în asemenea situaţie, şi aş face aşa ceva, nu aş putea dormi noaptea liniştit.

Vă scriu aceste rânduri în ideea că poate veţi analiza cele spuse de mine şi nu se vor mai repeta şi alte decizii de acest gen.

 

Vă mulţumesc,

Caruz Gheorghe

Caruz Gheorghe 20 - iunie - 2014

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Accident de muncă m

Sâmbătă, 8 mai 2021, a avut loc un accident de ...

Moldo-gălăţeanca

Investitoarea misterioasă Se poate spune că această investitoare este una deosebită ...

Legumele de la sport

Da, chiar aşa, nebunii noştri de la Primăria Galaţi au ...