http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2023, nr. 966 - 04.12.2023
După expoziția de pictură de la Bârlad, deschisă în cursul lunii martie la Galeriile de Artă „Nicolae Tonitza”, Sterică Bădălan este prezent în aceste zile cu o nouă personală, intitulată „De la Cotul Pisicii la Veneția”, găzduită de Galeriile de Artă „Nicolae Mantu” până la 18 noiembrie.
Pe simeze sunt reunite 53 de lucrări, reprezentând în majoritate peisaje, gen pentru care artistul manifestă o atracție deosebită, dar sunt expuse și câteva tablouri axate pe cultivarea motivului floral. În drumurile sale prin țară, dar mai ales în timpul perioadelor când a participat la Taberele de creație din multe localități (Costinești, Buzău, Măldărești, Rimetea, Cornu, Viscri, Măcin, Blasova, Ostrov, Balcic, Celic-Dere, Plopeni, Constanța, Partizani, Râmnicu Vâlcea etc.), pictorul a reținut imagini ale unor monumente istorice, case cu o arhitectură specifică, priveliști acvatice și montane, margini de sat, păduri, luminișuri, pe care le-a transpus pe pânză într-o cromatică luminoasă, generatoare de puternice emoții și stări sufletești, dar și un mijloc important de cunoaștere a frumuseților acestei țări. Nu lipsesc din expoziție nici unele secvențe ale peisajului meleagurilor natale din județul Tulcea (artistul s-a născut în comuna Pisica (Grindu, din 1972), din Galați, orașul în care trăiește și creează, sau din Veneția atâ de îndrăgită de pictori.
Ceea ce remarcă iubitorul de artă de la primul contact cu lucrările din actuala expoziție este faptul că în foarte multe dintre ele artistul părăsește stilul semiabstract care l-a consacrat, în favoarea unei picturi de factură realistă, care-l ajută să exprime cu mai multă veridicitate concretețea obiectivelor și locurilor pictate. O parte din tablouri evocă monumente istorice, lăcașuri de cult, clădiri ale unor instituții culturale semnificative pentru oamenii din zona respectivă („Biserica Fortificată din Viscri”, „Cula Duca din Măldărești”, „Biserica Nouă din Măldărești”, „Biserica veche din Cornu”, „Biserica Sf. Pantelimon Galați”, „Biserica Sf. Spiridon Galați”, „Castelul Reginei Maria de la Balcic”, „Atelierele Filialei Ploiești a U. A. P. R.” ș.a.).
Biserica Fortificată din Viscri, de pildă, este un monument istoric construit în secolul al XIII-lea, care din 1999 face parte din Patrimoniul UNESCO. Așa cum este figurată de Sterică Bădălan, aceasta este o ctitorie care se impune prin masivitatea construcției, prin zidurile de apărare groase, întărite cu contraforturi, cu creneluri în partea superioară a turnurilor. Cromatica de o maximă sobrietate accentuează rolul pe care l-a avut în trecut ca obiectiv strategic de apărare. Parte integrantă a Complexului Muzeal Măldărești, alături de Cula Greceanu și Casa Memorială „I. G. Duca”, Cula Duca, din tabloul cu același nume, ridicată în 1812 de Gheorghe Măldărescu, strălucește prin construcția sa în stil românesc, adoptată de omul politic I. G. Duca în 1910, când a devenit proprietarul acesteia. Bisericile „Sf. Spiridon” și „Sf. Pantelimon” din Galați sunt surprinse în anotimpul de iarnă, cu zăpadă abundentă, în timp ce Biserica Nouă din Măldărești se înalță în mijlocul unui peisaj în care vegetația se află în plenitudinea sevelor. Conacul Marghiloman din Parcul cu același nume al Buzăului, ca și clădirea care găzduiește atelierele plasticienilor din Filiala Pitești a U. A. P. R., sunt de asemenea edificii impunătoare, cu o istorie a lor, care atrag atenția privitorului.
În peisajele venețiene expuse („Veneția I, II, III”), Sterică Bădălan a reținut imaginea unor canale pe care staționează gondole, mărginite de palate fastuoase, cu o arhitectură interesantă și ziduri care poartă pe suprafața lor patina timpului, Roșul, cărămiziul și albastrul-verzui sunt culorile predominante. Alte tablouri surprind aspecte din Delta Dunării („Delta I, II”, „Stufăriș”, „Ghiol”, „Farmecul Deltei, „În oglindă”, „Delta ruginie”), de pe meleagurile natale ale pictorului și din satele României („Cătunul”, „Satul natal”, „Casă din Rimetea”, „Casă veche la Viscri”, „Viscri”), secvențe ale naturii văzută în diferite anotimpuri („Prima zăpadă”, „Iarnă la Cotul Pisicii”, „Confluențe”, „Toamnă târzie la Cluciu”, „Iarnă la Măcin”, „Pădure de poveste”, „Lumină în iarnă”, „Romantică”) sau priveliști de la Marea Neagră („Costinești”, „Vama veche”, „Marină”). Sunt peisaje tonice sau care strecoară în suflet o undă de melancolie, pictate cu o pastă bine hrănită, în fața cărora trăiești la un înalt diapazon sentimentul frumosului.
Aceeași atmosferă tonică o degajă și tablourile sale reprezentând flori, în care artistul, pentru configurarea acestora, folosește o materie picturală suculentă, vie, strălucitoare, punând în valoare carnalitatea, transparența tijelor, gingășia și fragilitatea modelelor sale („Maci la malul mării”, „Vază cu flori”, „Flori de câmp”, „Crizanteme galbene”, „Florile dalbe”, ”Buchet”, „Parfum de roze”, „Panseluțe”),
Pictor ajuns la maturitatea creației sale, cu un discurs plastic propriu, făurit în timp printr-o muncă asiduă și dese confruntări cu publicul, Sterică Bădălan oferă și de această dată publicului gălățean o expoziție de înaltă ținută artistică, dovedind încă o dată respectul pe care îl are pentru Artă și pentru beneficiarii acesteia.
Corneliu STOICA 3 - noiembrie - 2023

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

OAMENI ȘI „CLIȘE

În arsenalul vorbirii stereotipe se înscriu şi clişeele conversaţiei politicoase, ...

CAMPIOANA NOASTRĂ.

O tânără gălățeancă minunată a reușit să demonstreze lumii întregi ...

Un model de Poet - g

Vasile Alecsandri, discurs în Senatul României 1879 DISCURS ŢINUT ÎN ŞEDINŢA ...