logoImpact EST nr. 853 - 18.01.2021

Agromeg Berheci 2 (1)

 

În Republicuţa Galaţi nu funcţionează unificarea practicii judiciare nici atunci când este invocată şi acceptată forţa majoră care atrage după sine exonerarea de răspundere a persoanei juridice care a suferit o calamitate naturală, aşa cum s-a întâmplat cu toate culturile agricole înfiinţate în anul agricol 2002-2003, de către Agromec SA Berheci şi firmele din grup. Vă reamintim că a fost vorba de o suprafaţă agricolă cultivată, de 2042 de hectare, culturile fiind integral asigurate. Din această suprafaţă, 799 de hectare cultivate cu floarea soarelui, cultură asigurată şi ea pentru suma de 5.193.500 de lei vechi, nu a fost niciodată despăgubită din vina Ministerului Finanţelor Publice. Agentul economic ceruse ca suma în cauză să-i fie compensată cu sumele pe care le datora bugetului de stat. De aici a început un război în instanţe întins pe 12 ani de procese soldate cu 24 de sentinţe judecătoreşti şi cu falimentarea tuturor firmelor din grup, terorismul economic de stat distrugând proprietăţi, vieţi şi peste 50 de locuri de muncă.
În apărarea firmelor sale, Ion Banu, administratorul grupului de societăţi din jurul Agromec SA Berheci, a depus copii ale unor sentinţe favorabile date în speţe identice de culturi calamitate şi de invocare a forţei majore, date cu doi ani înainte de apariţia Legii 381/2002. Într-o altă speţă ÎCCJ a exonerat de la plata oricăror obligaţii tot din cauza forţei majore, invocată în 1996. În ambele cazuri nu existau nici măcar poliţe de asigurare a culturilor calamitate, cum existau în anul 2003 în cazul Agromec Berheci. O altă speţă identică a fost soluţionată favorabil în 2007 de către Tribunalul Dâmboviţa. În această situaţie este clar că Inspecţia pentru judecători din cadrul CSM, trebuie să intervină, să analizeze şi să decidă repunerea pe rol a şirului de procese prin care un agent economic a fost distrus.
Să observe Inspecţia CSM că Uniunea Europeană a recunoscut forţa majoră şi nu a mai obligat una din firmele de grup să ramburseze o finanţare obţinută prin programul SAPARD. Dar, după cum se va vedea în cele ce urmează, justiţia şi DGFP sunt stat în stat în Republicuţa Galaţi, care n-are treabă nici cu unificarea practicii judiciare, nici cu bunele practici ale Uniunii Europene.
Şi acum să cităm un nou capitol din dosarul petentului nostru, dosar care se întinde pe 263 de file.

Ca o recapitulare concluzionăm următoarele:

„Într-un prin ciclu procesual pe latura comercială SC Agromec Berheci SA nu a încasat nici un ban din poliţa de asigurare a culturilor în valoare de 5.193.500 lei rol, iar pe timpul derulării acestor procese societatea noastră a solicitat ca suma ce i se cuvine din încasarea acestor despăgubiri să fie compensată cu datoriile ce le are faţă de Ministerul Finanţelor Publice.
În cel de-al doilea ciclu procesual ce s-a desfăşurat la secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, Curtea de Apel Galaţi decide în baza deciziei civile nr. 1335/2009 că nerespectarea convenţiei de către SC Agromec Berheci SA s-a datorat tocmai din cauza existenţei unei cauze de forţă majoră care exonerează de răspundere societatea noastră în relaţiile pe care le are cu Ministerul Finanţelor Publice.
În cererea de completare şi lămurire dispozitiv, pe baza documentelor depuse la instanţă, aceasta constată că perioada de aplicare a cauzei exoneratoare de răspundere, prin constatarea existenţei unei forţe majore, este din 2003 la zi, adică până la data de 15.04.2010, pentru întreaga activitate a SC Agromec Berheci SA şi a firmelor de grup.
Dacă până pe 15.04.2010 s-au scurs 7 ani de la momentul 2003, SC Agromec Berheci SA nu a încasat nici o sumă de bani reprezentând despăgubiri şi obţine această decizie 1335/2009 prin care instanţa de judecată constată existenţa unui caz de forţă majoră exonerator de răspundere, iar societatea, în tot acest timp, în afară de timp pierdut, bani cheltuiţi, imagine de rău platnic şi stare de faliment, nu a fost beneficiara altor lucruri, se pare că nici după această dată atât SC Agromec Berheci SA cât şi firmele de grup, nu pot beneficia de dispozitivul acestei sentinţe pentru a pune în aplicare o hotărâre judecătorească irevocabilă.
În ceea ce priveşte perioada de aplicare a acestei exonerări de răspundere datorată existenţei unei cauze de forţă majoră, cât şi legătura dintre firma reclamantă şi firmele de grup, în cuprinsul încheierii din 15.04.2010 privind completarea şi lămurirea dispozitivului sentinţei nr. 1335/17.12.2009, instanţa arată „persistenţa în timp a efectelor forţei majore în executarea convenţiei nr. 58/2003, din 2003 până în prezent, a fost demonstrată pe deplin, deoarece prin blocarea conturilor şi chiar executarea silită a unor active ale societăţii reclamante, activitatea acesteia a fost paralizată complet”, după care se arată în continuare: „ de asemenea, s-a demonstrat legătura dintre societatea reclamantă şi cele două firme de grup, care au ajutat în tot acest timp reclamanta să-şi continue activitatea”.
În acelaşi sens a decis şi Uniunea Europeană, când a hotatât ca SC Agriban SRL, una dintre firmele de grup, nu mai este obligată să ramburseze valoarea împrumutului obţinut prin finanţarea SAPARD, fiind evident că valoarea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile este recunoscută la justa sa mărime de forurile europene. În ciuda faptului că modalităţile de închidere a unor astfel de proiecte cu finanţare europeană sunt extrem de stricte şi de controlate de organele de control, încălcarea condiţiilor fiind considerată chiar infracţiune în anumite situaţii, după învederarea organului de control a situaţiei de excepţie în care se află societatea noastră, acesta a decis în favoarea noastră, în sensul că suntem exoneraţi de la obligaţia de restituire a fondurilor accesate.
În acest context, înţelegem să facem referire la deciziile Curţii de Apel Galaţi, Tribunalului Galaţi, Judecătoriei Tecuci şi Judecătoriei Iaşi, pronunţate în mai multe cauze în care subscrisa sau alte firme de grup am invocat opozabilitatea deciziei nr. 1335 şi faţă de alţi parteneri contractuali puterea de lucru judecat de care se bucură aceste soluţii, instanţele apreciind, în mod irevocabil, că forţa majoră îşi întinde efectele asupra întregii activităţi a SC AGROMEC BERHECI SA şi a firmelor din grup, indiferent dacă au fost sau nu parte în dosarul în care s-a pronunţat decizia nr. 1335/2009.”
Va urma.

A consemnat Gelu CIORICI 10 - februarie - 2017

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Ce troc! Dai mită 1

Da, dar eu şi sămtămânalul pamfletistic Impact-est nu avem voie ...

Fără portbagaj şi

Poliţiştilor locali, mai ales celor de la rutieră, care câştigă ...

Ciorici a picat la p

În sfârşit a venit vremea ca tizul meu întru nume ...