logoImpact EST nr. 889 - 17.10.2021

Reprezentanţii societăţii civile, aleşi membri în Consiliul Superior al Magistraturii, au luat act cu îngrijorare de lipsa de reacţie a autorităţilor abilitate faţă de dezvăluirile privind actele de corupere a funcţiilor şi atribuţiilor judiciare, referitor la cazul proceselor trucate.
Membrii CSM, reprezentanţi ai societăţii civile, Romeu Chelariu şi Victor Alistar, au semnat următorul comunicat:

”Dezvăluirile mass-media privind prezentarea de probe falsificate de către magistraţii procurori şi admiterea lor de magistraţii judecători fără o cercetare judicioasă în baza principiului nemijlocirii şi fără respectarea principiului loialităţii probelor, conturează cea mai gravă afectare a statului de drept şi a obligaţiilor constituţionale ale magistraţilor, cu afectarea gravă a independenţei sistemului judiciar în ansamblul său.
Independenţa justiţiei nu reprezintă un beneficiu personal de carieră al judecătorului, ci o garanţie a justiţiabilului că se află în faţa unei instanţe imparţiale şi independente şi că este supus unor proceduri judiciare, cu toate garanţiile statului de drept, organizat în cadrul democraţiei constituţionale. Orice stare de lucruri contrară acestei finalităţi a actului de justiţie reprezintă destructurarea sistemului de justiţie.

Solicitări

Pentru a garanta independenţa justiţiei şi domnia legii solicităm:
1. Inspecţiei Judiciare să se concerteze instituţional în limita competenţelor legale ce îi revin, asupra următoarelor priorităţi:
• Urgentarea definirii obiectivelor tematice pentru controalele de fond, care să abordeze în mod obligatoriu respectarea obligaţiilor legale privind administrarea şi evaluarea probelor, situaţia sesizărilor şi a plângerilor lăsate în nelucrare privind abaterile din justiţie;
• Realizarea de urgenţă a unei diagnoze prind vulnerabilitatea de corupere a atribuţiilor judiciare prin colecatrea de date de la instanţe şi parchete şi prin chestionarea 3600 a părţilor interesate (avocaţi, experţi, justiţiabili, alte categorii relevante).
2. Ministrului justiţiei să îşi aducă la îndeplinire atribuţiile din matca sa constituţională privind exercitarea autorităţii faţă de structura Ministerului public privind apărarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, garantate constituţional, organizarea şi desfăşurarea legală a activităţii. Astfel, ministrul justiţiei are obligaţia de a soluţiona pe fond toate aceste disfuncţii şi de a rezolva acest scandal de proporţii, nu doar să îl închidă prin revocări. Problemele de sistem nu se rezolvă doar prin răspunderea unor persoane vinovate managerial direct, ci şi prin eliminarea surselor problemelor şi a complicităţilor profesionale. Toleranţa la corupţia judiciară trebuie să fie zero, pentru eradicarea acestui fenomen fiind necesare atât răspunderi şi răspunsuri personale, cât şi modificări sistemice de ansamblu.
3. Solicităm Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să îşi asume răspunderea pentru starea de fapt, dat fiind că procurorii îşi exercită activitatea conform prinicipiului controlului şi subordonării ierarhice. De asemenea Procurorul General trebuie să prezinte public situaţia plângerilor depuse privind activitatea procurorilor, stadiul dosarelor şi să precizeze care sunt motivele pentru care acestea au rămas în nelucrare, să precizeze public de câte ori a solicitat verificarea stadiului acestor dosare, pentru a evita riscul muşamalizărilor colegiale.
Pentru a evita posibilitatea de prejudiciere a probelor solicităm de urgenţă dispunerea măsurilor de continuare a urmăririi penale in personam pentru magistraţii implicaţi în trucarea anchetelor penale, conservarea probelor şi iniţierea măsurilor preventive cu privire la făptuitori.
Cea mai grea lovitură dată independenţei justiţiei ar fi muşamalizarea acestui caz de gravă corupere a atribuţiilor judiciare, precum şi lipsa unor măsuri de corecţii de sistem, acest caz nefiind singular în justiţia română.
Integritatea sistemului de justiţie reprezintă premisa unui stat de drept în care domnia legii este garantată în mod activ.
Solicităm tuturor autorităţilor să dea dovadă de respect faţă de cetăţeni şi faţă de rolul instituţiilor pe care le conduc.

Membrii CSM, reprezentanţi ai societăţii civile
Romeu Chelariu
Victor Alistar”.

(R.I.) 16 - februarie - 2018

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg