logoImpact EST nr. 886 - 17.09.2021

În mediul on line singura chestiune la zi pe siteul Uniunii Scriitorilor din România-Filiala Sud-Est (USR-SE) este…calendarul? În rest, prăfuială şi înţepenire, ca şi în sediul filialei din Galaţi, la care sunt membri scriitori din judeţele Galaţi, Brăila, Buzău, Vrancea, Vaslui, Tulcea, Ialomiţa, Dâmboviţa, Ilfov, Suceava etc.
Vineri, pe 27 aprilie, în Filiala URS Galaţi, sau Sud-Est, sau Dunărea de Jos, vor avea loc alegeri pentru funcţia de preşedinte.
În spaţiul public şi-au lansat candidatura doar doi scriitori: Zanfir Ilie şi Andrei Velea. Dar, din zvonistică ştim că va candida şi „bătrânul”, veteranul, fondatorul Filialei Sud-Est a USR, poetul Corneliu Antoniu. Sigur, el nu şi-a expus nici un fel de program de candidat, considerând, probabil, că arta sa de a învrăjbi scriitorii între ei, de a crea mereu conflicte între aceştia, este suficient să-i asigure un nou mandat de preşedinte!
Poate şi de aceea activitatea Filialei Sud-Est a USR este una înţepenită, cu lacătul pus pe ea ca şi pe intrarea în sediul Filialei.
Ultima dată calendaristică vie de pe siteul Filialei este 10 martie 2017, dată la care sunt postate o serie de activităţi generice ale scriitorimii… Pe pagina de Facebook sunt la mare vedere şi dominante acţiunile Fundaţiei Culturale Antares şi ale revistei Antares, ambele fondate şi în proprietatea patrimonială şi intelectuală ale poetului Corneliu Antoniu, încât USR – FS-E pare a fi o anexă a … „egidei” Antares!

63 de scriitori îşi vor alege preşedintele

La această dată, Filiala S-E a USR are un număr de 62 de scriitori, plus un 63-ilea (?) în persoana unui anume Valentin Popa.
Pe lângă aceştia, sunt alţi 15 scriitori din Galaţi şi Tecuci, care au fugit de „dragul” preşedintelui Antoniu la alte filiale din Iaşi, Constanţa şi Bucureşti.
Unul singur dintre scriitori, poate cel mai reprezentativ, care este membru al USR-Filiala Bucureşti, este şi membru onorific al Filialei Sud-Est, şi anume Mihail Gălăţeanu.
De aceea, noul preşedinte (chiar dacă va fi reales acelaşi vechi) trebuie să fie un OM cu gena Prieteniei în el, încât să poată coagula şi armoniza acţiuni, oameni şi caractere, nu să le tot pună în antiteză cu tot felul de ranchiune, şopârlisme ieftine şi refulări date de tot felul de impotenţe.
În ediţia de faţă vom publica şi lista cu numele celor 62 (63?) de membri ai USR-Filiala Sud-Est, căci opinia publică şi autorităţile au o minimă obligaţie morală de a-şi cunoaşte scriitorii, creatorii în general, ei fiind cei care pot dura mai mult decât navalismul or siderurgia!
De asemenea, vom publica şi programele competitorilor care şi-au lansat odată cu candidaturile şi proiectele cu acţiuni menite să reanimeze, să scoată din moartea inactivităţii această filială construită cu trudă chiar de către cel ale cărui impotenţe manageriale şi fizice au pus de câţiva ani lacătul pe viitorul ei.
Oricum, la acest moment este nevoie de un Preşedinte cu deschideri largi în spaţiul public dominat de politic şi de economic. Acel Preşedinte trebuie să fie un nume important în acest spaţiu şi nu neapărat să fie cel mai valoros dintre scriitorii din ţinut. Oricum, în creaţie, mai ales în cea scriitoricească, locul doi este mereu vacant, căci locul UNU este mereu şi mereu proaspăt ocupat de către Mihai Eminescu.
Este nevoie, în următorul mandat de Preşedinte al USR-Filiala Sud-Est, de mecenat şi de activarea unor mecena care habar nu au că îşi pot îndemna, de pildă, sutele de salariaţi să doneze acei 2% către scriitorimea locală. Dar când nu ai deschideri, când nu te cunoaşte aproape nimeni dintre consiliile judeţene municipale, orăşeneşti şi comunale, dintre entităţile administrative de pe raza Filialei, cine să-ţi răspundă măcar la telefon, când tu vorbeşti încleiat de parcă ai mesteca săpun şi auzi mereu ca prin câlţii saltelei?!
Aici trebuie odată separate lucrurile: marile talente literare sunt, de obicei, zero barat în chestiuni de administrare a propriei locuinţe şi vieţi, darămite să administreze activitatea atâtor caractere puternice şi dificile, cum sunt de regulă, ale creatorilor.
În continuare veţi putea citi lista scritorimii votante (vom vedea câţi dintre cei 62 (63?) vor participa la alegerile de vineri, 27 aprilie, A.M. 2018), precum şi proiectele de program ale lui Ilie Zanfir şi Andrei Velea, în această ordine calendaristică fiind remise redacţiei Impact-est. (R.I.)

Membrii Filialei Sud-Est a Uniunii Scriitorilor din România

Corneliu Antoniu, Katia Nanu, Ion Avram, Iulian Grigoriu, Petru Iamandi, Vasile Savin, Stela Iorga, Dan Plăeşu, Andrei Velea, Victor Cilincă, Ion Zimbu, Săndel Stamate, Dumitru Anghel, Cristi Robu Corcan, Diana Corcan, Cristian Pavel, Dimitrie Lupu, Ion Manea, Ioan Toderiţă, Virgil Nistru Ţigănuş, Zanfir Ilie, Viorel Mortu, Vasile Datcu, Constantin Gherghinoiu, Dorin Uritescu, Rodian Drăgoi, Maria Cogălniceanu, Silvia Biteri, Ruxandra Anton, Tudor Cristian Roşca, Florinel Agafiţei, Carmen Racoviţă, Constantin Vremuleţ, Dumitru Tiutiuca, Carmen Andrei-Galaţi, Adi George Secară, Dan Anghelescu- Bucureşti, Daniel Dincă-Costineşti, jud. Constanţa, Eugenia Bădilă Karp – Bucureşti, Gelu Bogdan Marin – Bucureşti, George Lixandru – Com. Blejoi, Grigore Grigore-Târgovişte, Ion Arieşescu – Brăila, Marin Moscu – Com. Ploscuţeni, jud. Vrancea, Mircea Vasiliu – Brăila, Nicolae Dorel Trifu – Mun. Ploieşti, jud. Prahova, Nicolae Grigore Mărăşanu – Bucureşti, Paul Spirescu – Loc. Adjud, jud. Vrancea, Titi Damian – Loc. Urziceni, jud. Ialomiţa, Gheorghe Petcu – Buzău, Mihai Vişoiu – Amara, jud. Ialomiţa, Octavian Mihalcea-Bucureşti, Sava Bogasiu, Corneliu Galben – Oneşti, Dan Bistricean-Suceava, Constantin Kapitza – Bucureşti, Apostu Panaitache Vultureanu, Liviu Vişan – Bucureşti, Darie Lăzărescu, Iulian Moreanu, Florin Ciocea, Valentin Popa (???).

Din alte filiale sau… evadaţi

Angela Baciu, Valeriu Valegvi, Cezarina Adamescu, Eleonora Stamate, Paul Blaj, Constantin Oancă, Paul Sân Petru, Petre Rău, Vasile Sevastre Ghican, Theodor Parapiru, Vasile Ghica, Ionel Necula, Florina Zaharia, Sterian Vicol, Apostol Gurău…

Program de candidatură pentru mandatul 2018-2023

1. Amenajarea unui sediu primitor, ospitalier, pentru Filială, cu dotări minime, dar funcţionale la standarde adecvate secolului XXI-lea.
2. Continuarea activităţii revistei proprii a filialei, sub egida Uniunii Scriitorilor, dedicată în exclusivitate literaturii.
3. Reînfiinţarea revistei „A”, de critică şi teorie literară, dar şi de istorie, filosofie şi literatură.
4. Implicarea mult mai activă a membrilor cenaclului „Noduri şi Semne”, dar şi a altor organizaţii culturale, în activitatea Filialei de Sud-Est (Galaţi-Brăila).
5. Reluarea legăturilor în asociere şi parteneriat cu instituţiile administrative şi culturale locale, pe principiul neimplicării politice a Filialei.
6. Înfiinţarea unui Muzeu al scriitorilor gălăţeni şi brăileni.
7. Îndrumarea şi încurajarea concretă a tinerilor scriitori valoroşi să devină membri ai USR.
8. Realizarea unor parteneriate punctuale cu revistele centrale, dar şi cu editurile importante pentru promovarea scriitorilor din Filială la aceste publicaţii sau instituţii.
9. Traducerea, în măsura posibilităţilor financiare, în limbi de circulaţie internaţională, a creaţiilor scriitorilor din Filială.
10. Înfiinţarea unei edituri a Filialei sau preluarea şi restructurarea uneia mai vechi.
11. Realizarea de întâlniri, cel puţin trimestriale, cu membrii altor filiale, schimburi de experienţă, încercarea de a face rost de burse de creaţie.
12. Organizarea constantă de lecturi publice, poate chiar remunerate şi de întâlniri cu cititorii editorii şi librarii.
13. Convingerea a câtor mai mulţi gălăţeni şi brăileni, care nu au fost sau nu mai sunt membri ai Filialei, să revină ori să vină la breasla scriitorilor de la Dunărea de Jos.
14. Transparenţa totală a activităţilor Filialei, precum şi munca în echipă.
15. Înlesnirea şi realizarea posibilităţii ca membrii Filialei să aibă proiecte proprii, cu sprijinul activ al Filialei.
16. Prezenţa activă în mediul on line, pe reţelele social media, precum şi actualizarea site-ului Filialei.
17. Participarea sub egida Filialei la majoritatea târgurilor de carte, îndeosebi din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Chişinău.
18. Aniversarea şi omagierea zileleor de naştere a fiecărui scriitor membru al Filialei.
19. Încurajarea actului critic literar autentic şi realizarea unei istorii a literaturii la Dunărea de Jos.
20. Atragerea de sponsori şi găsirea de soluţii legale pentru a tipări cât mai multe lucrări în care să se promoveze aspecte din istoria comunităţilor locale de la Galaţi şi Brăila, dar şi din întreaga zonă de Sud-Est, inclusiv Republica Moldova şi Ucraina.
21. Propun în Comitetul Director următoarea echipă, din rândul cărora să fie aleşi membri executivi, iar unul să fie consilier: Katia Nanu, Adi-Geroge Secară, Victor Cilincă, Viorel Mortu, Andrei Velea.
22. Desemnarea unui coordonator pentru reprezentanţe şi membrii Filialei care nu locuiesc în Galaţi sau Brăila, care, alături de mine, va dinamiza activitatea acestora printr-un program la care încă lucrez.

Zanfir Ilie, Galaţi – Filiala Sud-Est a Uniunii Scritorilor din România

Program de candidatură pentru preşedinţia Filialei Sud-Est a Uniunii Scriitorilor din România

De ce am decis să candidez?
Uniunea Scriitorilor din România apără drepturile şi interesele scriitorilor, însă nu se rezumă, în viziunea mea, la atât. Uniunea Scriitorilor apără şi construieşte imaginea scriitorului în societatea de azi, prestigiul literaturii şi libertatea de exprimare artistică. Ceea ce nu mai poate continua sub nicio formă în acest moment este faptul că prea mulţi scriitori valoroşi şi prea mulţi scriitori tineri nu mai sunt membri ai Uniunii din cauza diferitelor scandaluri care s-au înmulţit de la un an la altul. Această viziune trebuie să înceteze, nu poate funcţiona o Uniune care să apere doar interesele câtorva şi care să nu fie reprezentativă pentru (aproape) toţi scriitorii din România de azi.
Fondatorul Filialei Sud-Est a Uniunii Scriitorilor, poetul Corneliu Antoniu, merită toate aprecierile pentru faptul că a reuşit să înfiinţeze şi să menţină în Galaţi această filială. Fără eforturile domniei sale, nu am fi avut o filială a Uniunii Scriitorilor cu sediul în acest oraş.
Am decis să candidez pentru a oferi o alternativă la felul în care este condusă filiala Sud-Est şi la felul în care înţelege conducerea ei să apere interesele membrilor, imaginea lor şi prestigiul literaturii pe care o scriu. Filiala Sud-Est trebuie să devină mai dinamică, mai deschisă către publicul cititor, mai prosperă din punct de vedere financiar, mai actualizată la tehnologiile informatice moderne şi mult mai transparentă în privinţa cheltuielilor şi a deciziilor. Trebuie înţelese nevoile seniorilor din filială şi trebuie apărate interesele lor, însă e nevoie şi de un suflu nou, de tineri care să se implice mai mult în activităţile organizatorice. O filială în care toate categoriile de vârstă să fie reprezentate! Intenţionez să renunţ la modul patriarhal în care a fost condusă această Filiala Sud-Est şi să democratizez activităţile manageriale. Asta va presupune un Comitet Director numit pe criterii de responsabilitate managerială şi nu pe alte criterii. Un Comitet implicat! Din Comitet, care va fi anunţat la un moment ulterior şi pentru componenţa căruia voi consulta membrii filialei, vor face parte oameni cu atribuţiuni clare pe domeniile relevante, cum ar fi administrare, imagine/evenimente, finanţări, festival şi revistă. Dacă CV-ul îi recomandă, nu e morţiş ca membrii Comitetului Director să fie membri ai USR Sud-Est sau chiar să fie scriitori. Este pur şi simplu vorba de activitate de management. Voi căuta diversificarea surselor de finanţare şi voi încerca să apelez cât mai mult la mediul privat pentru a nu mai sta cu mâna întinsă la stat. Pe scurt, voi susţine o Filială Sud-Est mai democratică, mai transparentă, mai tânără, mai bine finanţată şi mai actualizată la vremurile în care trăim. Voi conduce Filiala Sud-Est cu respect faţă de tradiţie, faţă de fondatorul ei, poetul Corneliu Antoniu, din partea căruia îmi doresc suport pentru proiectele începute de domnia sa, revista „Antares” şi Festivalul Internaţional de Literatură „Serile de poezie ale revistei Antares”, proiecte care vor continua, dar, în acelaşi timp, voi fi concentrat pe viitor şi pe modul în care putem face această filială una cu adevărat modernă, care să contribuie cu adevărat la creşterea prestigiului scriitorului în societatea de azi.
Între candidaţii la conducerea centrală a Uniunii Scriitorilor, susţinerea mea este pentru scriitorul Dan Lungu. În programul domniei sale regăsesc principiile de dialog, de transparenţă şi de competitivitate pe care le consider ca absolut necesare în acest moment. Cu tot respectul faţă de criticul literar Nicolae Manolescu, al cărui prestigiu literar este indiscutabil, însă modul în care actuala conducere a înţeles să îşi exercite mandatul este unul… desuet. Provocările lumii de astăzi sunt altele, e nevoie de mai multă toleranţă, de o înţelegere mai nuanţată a valorii literare şi de o comunicare mult mai bună cu publicul de cititori, folosind orice canal de comunicaţie disponibil, de la revistele Uniunii la banalul Facebook. Uniunea scriitorilor nu trebuie condusă de la catedră sau dintr-un glob de cristal, ci dintre scriitori, ba chiar, mai mult, dintre scriitori şi cititori. O Uniune a Cititorilor nu ştiu să existe, însă anumite revendicări ale publicului trebuie să aibă ecou în Uniunea Scriitorilor pentru ca actul literaturii să fie unul deplin.

Propuneri generale privind managementul, finanţarea şi activitatea Filialei

1. Descentralizare şi implementarea unui model de management bazat pe delegare de responsabilităţi şi pe atribuţiuni clare ale membrilor din Comitetul Director
2. Un Comitet Director format din specialişti în domeniile de activitate relevante pentru Filială, care pot să nu fie membri ai filialei sau să nu fie scriitori deloc dacă CV-ul îi recomandă
3. Diversificarea surselor de finanţare şi reducerea dependenţei de finanţarea publică prin atragerea finanţărilor private sau a fondurilor europene
4. Continuarea proiectelor de succes revista „Antares” şi Festivalul Internaţional „Serile de Poezie ale Revistei Antares” sub coordonarea poetului Corneliu Antoniu
5. Asigurarea condiţiilor de bază la sediul USR Sud-Est: curăţenie, încălzire, apă, cafea şi o secretară angajată cu program flexibil
6. Colaborarea cu un expert care să se ocupe de imaginea vizuală a Filialei (afişe, fotografii)
7. USR Sud-Est să funcţioneze ca o platformă care să permită membrilor să aibă propriile proiecte pe care să le realizeze cu suportul Filialei
8. Încurajarea colaborării cu librăriile din oraş pentru o mai bună vizibilitate a scriitorilor Filialei
9. Încurajarea lecturii şi a întâlnirii scriitorilor cu publicul cititor, întărirea legăturilor cu universităţile, liceele, şcolile, bibliotecile, inclusiv prestigioasa V.A. Urechia
10. Încurajarea traducerilor prin realizarea de parteneriate cu grupări internaţionale de scriitori sau de traducători
11. Susţinerea la centru a unei libertăţi sporite pentru Filială în ceea ce priveşte acordarea premiilor
12. Susţinerea unei autonomii financiare crescute pentru Filială, ceea ce ar însemna că fondurile suplimentare atrase vor putea fi folosite în interesul Filialei
13. Intensificarea colaborării dintre Filială şi editurile naţionale pentru a facilita accesul membrilor
14. Pentru un Galaţi literar mai unit în cadrul USR Sud-Est şi iniţierea un dialog foarte consistent astfel încât gălăţenii care sunt acum la Iaşi sau la Bucureşti să vină în Filiala Sud-Est

Propuneri privind informatizarea şi transparentizarea activităţilor Filialei

1. Realizarea unui site al Filialei pe care să figureze toţi membrii Filialei şi toate evenimentele importante şi care să fie conectat atât la site-ul central al Uniunii Scriitorilor, dar şi la platformele de socializare Facebook şi Google
2. Publicarea tuturor datelor financiare şi contabile relevante pe site-ul filialei în formate uşor de interpretat/citit
3. Dotarea sediului Filialei cu două sau trei calculatoare permanent conectate la internet şi disponibile pentru a fi folosite de către membrii Filialei
4. Încurajarea participării tuturor membrilor pe o platformă de socializare comună, precum Facebook, pentru facilitarea comunicării

Propuneri pentru seniorii Filialei

1. Asigurarea accesului la calculatoarele care vor fi disponibile în Filială
2. Asistenţă de bază pentru folosirea calculatorului (Word, internet, e-mail)
3. Asistenţă pentru ca toţi membrii Filialei să aibă acces la platformele Google şi Facebook
4. Realizarea unui fond social de solidaritate, destinat ajutorării cazurilor sociale
5. Colaborarea cu ONG-uri de profil pentru măsuri de asistenţă socială şi/sau medicală în favoarea membrilor aflaţi în dificultate
6. Cooperarea cu un sindicat / uniune sindicală, pentru apărarea unor drepturi, acces la baze de odihnă şi tratament, alte facilităţi

Propuneri pentru tinerii scriitori

1. Întreţinerea în jurul Filialei Sud-Est a unei pepiniere de tineri scriitori şi aspiranţi la statutul de membru al USR prin intermediul cenaclului „Noduri şi Semne”
2. Mutarea activităţii cenaclului „Noduri şi Semne” în sediul Filialei cu acordul membrilor cenaclului
3. Întreaga susţinere pentru intrare în USR Sud-Est a tinerilor autori din cenaclu care nu îndeplinesc strict criteriile formale (care au doar două cărţi, spre exemplu), dar care le îndeplinesc pe cele estetice. E vorba de tineri scriitori sau traducători ca Oana Gheorghiu, Anca Şerban Gaiu, Simona Toma, Doru Căstăian, Marius Grama, Matei Leonard şi Octavian Miclescu
4. Reluarea serilor de poezie, proză şi proiecţie de film intitulate „Clubul de lectură” sub coordonarea Simonei Toma

Andrei Velea

Gelu CIORICI-ŞIPOTE 25 - aprilie - 2018

2 Responses so far.

 1. stanciu anton spune:

  Bravos natiune! sunt mandru ca sunt contemporan cu tine!
  Daca uniunea scriitorilor galateni il alege pe Zanfir Ilie, ne-a pus
  Dumnezeu mana in cap! Asta e un mecena adevarat: sigur ca si scriitorii
  mai saraci vor avea si ei o prajiturica, cat de mica… Hai baietii!

 2. stanciu anton spune:

  La vot, galateni, la vot!

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Gala premiilor PIMM

Mereu reuşeşte Marian Filimon, acum pentru a 20-a oară, să ...

Cică se vrea veceu

Aflăm că în laboratoarele Primăriei Galaţi s-a pus la copt ...

Bustul lui Spiru Pl

Ţărăniştii de Galaţi, nedemni de acest partid istoric, darămite ...

Modificări de trafi

Primăria municipiului Galaţi informează că, începând cu data de 15 ...