logoImpact EST nr. 849 - 23.11.2020
logo

logo

Tot în limitele libertăţii religioase garantate de Constituţie, se întreabă poporul nostru, oare de ce păstorii noştri au cedat, renunţând la tradiţia sfinţirii caselor lor, în fiecare zi întâi, prin agheazmă şi binecuvântare preoţească? Oare aceasta este de la Duhul Sfânt sau un semn de renunţare la datoria sfântă, pentru a nu scoate ochii cuiva, prezenţa prea deasă a preoţilor pe străzi? Numai diavolii şi ucenicii lui fug de aghiazmă. De ce s-au îngrădit tipăriturile bisericeşti şi de ce se pun atâtea piedici la hirotonia preoţilor? Nu cumva incomodează pe cineva Cuvintele lui Dumnezeu sau numărul prea mare al slujitorilor bisericeşti? Oare costumele bisericeşti şi barba sunt inactuale? Repetăm, dacă este libertate religioasă, atunci de ce nu abuzaţi de ea întru totul? Sau e numai pe hîrtie şi pe “cartelă”?

I.P.S.şi P.S.V de ce nu interveniţi să se desfiinţeze această ultimă “cartelă” a cultului şi să fie lăsat la “LIBER”? Se mai întreabă poporul, de ce păstorii noştri ne prihănesc sărbătorile şi duminicile, scurtîndu-le din “ordin de sus” răstimpul sfintelor slujbe, pentru a putea ieşi la lucru şi la întruniri? Oare aceasta este după Dumnezeu?

P.S. Valerian a afirmat la noi, că dacă Patriarhul ar dezlega să prăşim a doua zi de Paşti, noi suntem datori să-1 ascultăm! Desigur, ne-am închinat şi am socotit afirmaţia venită de la diavol, nici cum să ne gîndim că am putea-o împlini vreodată. Durerea este că şi cei străini de Biserică, uzează de ordinele sinodalilor noştri, prin care se prigonesc praznicele. Astfel, la hramul Mănăstirii noastre, din anul 1953, un împuternicit a avut tupeul să întrebe poruncitor pe Maica Veronica, între circa 20.000 de închinători, că nu ştie ordinul episcopului după care “slujba trebuie terminată la ora 9 şi lumea sa plece acasă la lucru”? Maica Veronica i-a răspuns prompt: “Noi la nouă începem şi o sfârşim când se termină ea, iar ordinul care este împotriva sărbătorilor, adică a lui Dumnezeu, îl nesocotesc. Cât despre lumea adunată, poftiţi, împraştiaţi-o; noi n-am adunat-o cu arcanul, dar nici nu ne gândim vreodată să-i îndepărtăm de la locaşul Maicii Domnului.”

Scena aceasta a pus iar în umbră atitudinea I.P.S. şi P.S.V. care vreţi să jertfiţi timpul consacrat de Duhul Sfânt pentru prăznuirea Domnului, a Maicii Sale şi a Sfinţilor Săi. Dacă vi s-au cerut aceste jertfe din tezaurul Bisericii, precum vi se cere şi Mănăstirea noastră, de ce aţi cedat? De ce aţi lăsat pe aceşti tâlhari să se atingă de cele sfinte, de tezaur, cu “mănuşi sinodale “?

Fiţi sigur, că de se atingeau direct, îi ardea Duhul Sfânt, din poporul care ascunde cu sfinţenie acest tezaur şi pentru el mai curând îşi dâ viaţa. Nu trebuia sub nici un motiv să puneţi în mod laş, sigiliul sinodal al Duhului Sfânt pe acte false, inspirate nu de El, ci de raţiuni străine de Biserică şi chiar potrivnice Ei. Oare se poate cumva subordona, fără păcat greu împotriva Duhului Sfânt, raţiunile divine, raţiunilor omeneşti, fie acelea chiar de stat? Noi credem că niciodată! Dacă vă sileşte cineva, statul sau partidul să faceţi anumite lucruri sau să daţi ordine împotriva lui Dumnezeu, a Bisericii, conştiinţei şi chiar a libertăţii garantate, de ce nu daţi alarma, de ce nu arătaţi că în felul acesta libertatea cultului e numai pe etichetă?

Noi am observat acest lucru şi este o călcare grosolană a credinţei, căci s-a găsit un inspector de la minister care a tras la răspundere pe Maica Veronica chiar în stăreţie, că de ce învaţă lumea să creadă în Dumnezeu care nu există, zice el nebunul, şi de ce amăgeşte pe popor că a văzut pe Dumnezeu? Respectivul ateu aştepta să tremure de frică, dar Maica Veronica i-a răspuns scurt:

“Trebuie să fiu nebună ca dumneata, să învăţ lumea că nu este Dumnezeu, de vreme ce L-am şi văzut”!

Menţionăm, era inspector din Ministerul Cultelor, autoritatea noastră tutelară. Alt împuternicit (Coban) ne-a jignit credinţa în sfintele moaşte, spunând în stăreţie că ne închinăm la “oase goale care pot răspîndi microbi”. Lucrul ne-a scandalizat şi a fost un vot de blam pentru partid şi minister, care îşi au ca membru şi reprezentant acest “microb” al credinţei, din popor.

Împuternicitul raional (Bâzu Badiu), pe lângă lansarea unor calomnii la adresa Maicii Veronica şi a Mănăstirii, a îndrăznit să legitimeze şi să întrebe lumea care venea la noi căutând, să-i lămurească să nu creadă în Dumnezeu. Acelaşi împuternicit, a îndrăznit să ne ceară socoteală asupra metodelor săvârşirii Sfintelor Taine, dar a fost refuzat categoric şi îndrumat să-şi vadă de misiunea sa de “curea de transmisie” administrativă, nicidecum să se amestece în cele duhovniceşti.

Alţi împuterniciţi de la Iaşi şi Suceava au legitimat şi au mustrat pe maicile noastre că merg prea des să se închine la sfintele moaşte.

5. în acest rechizitoriu, intră chiar statul, care prin Ministerul Cultelor tolerează pe reprezentanţii săi să întreprindă o prigoană făţişă, uneori contra credinţei. Dacă se spune că lupta partidului, adică a ateismului, trebuie să fie dusă ideologic asupra credinţei şi a lui Dumnezeu, atunci de ce se pedepsesc elevii, studenţii, militarii, învăţătorii şi alţi slujbaşi membrii sau nu de partid, pentru că merg la Biserică, îndeosebi pentru că-şi botează copiii şi se cunună, îşi ţin sărbătorile sau se închină? Uneori reprezentanţii statului au ieşiri necontrolate, cum s-a întîmplat în Mănăstirea noastră în prima zi de Crăciun, când împuternicitul a înjurat de Dumnezeu şi Sfânta Cruce pe creştinii închinători, prihănindu-i că vin la Mănăstire în loc să se odihnească pe la casele lor. îl durea la rana veche, “afluienţa lumii la Vladimireşti”! Unii din creştini au de suferit în diferite chipuri, pentru credinţă. Pentru că a cântat la Vladimireşti, corul de la Biserica Sfântul Haralambie din Galaţi, a fost dizolvat la intervenţia împuterniciţilor, care au urmărit cu “viu interes”, lumea adunată.
(va urma)

Părintele Ioan Iovan 14 - iulie - 2017

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Scrisoare deschisa m

Danamaria Neculai se simte sătulă până peste cap cu Gelu Ciorici şi ...

Cristian Dima (PRO R

Realizat de Opyum Advertising SRL D la comanda Pro Romania ...

Necunoscut în lumea

Era miercuri, 11 noiembrie, când DIICOT-Structura Centrală făcea sute de ...

Sifonări de milioan

Mamăăă, până şi salariaţii cu putere de decizie din Combinatul ...