logoImpact EST nr. 887 - 26.09.2021

• Fondul Român de Contragarantare;
• Banca pentru IMM-uri;
• Alte tipuri de finanţări:
– Fonduri de seed-capital pentru sprijinirea înfiinţării de noi microîntreprinderi de către tineri;
– Fonduri de micro-granturi şi micro-credite pentru dezvoltarea antreprenoriatului;
– Fonduri cu capital de risc pentru finanţarea IMM-urilor/ start-up-urilor inovatve şi a proiectelor din industriile de vârf, alimentate cel puţin parţial din fondurile europene şi cele de la bugetul statului;
c) Turism – dezvoltarea şi susţinerea turismului prin crearea unei structuri care să promoveze modernizarea politicilor în domeniu.

II. Programul Romania Tech Nation
1. Susţinerea a cel puţin 500 de start-up-uri cu componentă digitală în fiecare judeţ, în total fiind susţinute minimum 20.500 de start-up-uri:
• acordarea unui grant de 50.000 de euro/start-up,
• includerea obligatorie a componentei de educaţie, training şi mentorat,
• asigurarea unui loc în makerspace, incubator de afaceri sau accelerator local (vezi pct. 4) ;
2. Women in tech – sprijinirea femeilor pentru deschiderea de afaceri în domeniul tehnologiei.
3. Starter kit
a. Asigurarea suportului pentru transformarea/transferul companiilor în era digitală
b. Acordarea de vouchere de digitalizare;
4. Înfiinţarea a cel puţin unui laborator de robotică şi makerspace în fiecare judeţ, în care să se asigure programe de training pentru a începe, creşte şi dezvolta o companie în domeniul digital.
5. Tech Tour Trucks – campanii de promovarea a educaţiei tech în comunităţi.
6. Tech Capital of the Year – program prin care să fie desemnat un oraş drept capitală a tehnologiei în urma unui concurs în care să participe întrepinzătorii sau administraţiile locale care folosesc/implementeză/desfăşoară activităţi în cele mai noi domenii ale tehnologiei şi ştiinţei;
7. Cloud first policy – strategie care vizează adoptarea de soluţii cloud pentru autorităţile publice, respectiv dotarea acestora cu instrumentele şi cunoştiinţele necesare pentru a se muta în cloud.
8. Plan naţional de digitalizare a instituţiilor publice
• Single sign on;
• Digitalizarea administraţiei publice, astfel încât un număr important de proceduri administrative şi etapele unei interacţiuni standard cu administraţia publică să poată fi realizate în întregime online;
• Generalizarea folosirii mijloacelor electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice, inclusiv a posibilităţii descărcarii /completării/ transmiterii on-line de formulare;
• Generalizarea plăţilor electronice şi a metodelor electronice de comunicare în timp real între administraţia fiscală, instituţiile de credit şi contribuabili;
• Generalizarea transferului electronic al datelor între institutii şi implementarea principiului depunerii documentelor şi informaţiilor „doar o singură dată”.

(R.I.) 20 - noiembrie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

16 universităţi di

În total, România este prezentă cu 16 universităţi în topul ...

Întreruperile de en

Ca urmare a sesizărilor venite din partea cetăţenilor, dar şi ...

Incidenţa judeţul

INCIDENTA JUDETUL GALATI 23.09.2021

COMENTARIU Marius Op

PNL-ul i-a deziluzionat, rînd pe rînd, pe mulţi. Personal, mi-am ...