logoImpact EST nr. 886 - 22.09.2021

V. Accesul la finanţare

1. Înfiinţarea unei bănci pentru IMM-uri
• susţinerea creditării IMM-urilor şi a programelor speciale de finanţare a micilor întreprinzători.
• accesul rapid la lichidităţi: Program pentru accesul rapid la lichidităţi pentru IMM-uri – Only once- pentru întreprinderile afectate de criza COVID-19
Scopul programului este de a asigura IMM-urilor accesul rapid la suma de maximum 10.000 de euro, banii putând fi folosiţi doar pentru salarii, chirii sau utilităţi.
2. IMM Invest Start-up – asigurarea garanţiilor pentru finanţare a start-up-urilor de către FNGCIMM;
3. Fonduri de investiţii -minimum 4 – în tehnologie, start-up-uri, scale-up.
4. Alocarea unei cote de cel puţin 0,4% din PIB pentru finanţarea programelor destinate IMM-urilor.
5. Instituirea mediatorului de credite;
a. creşterea creditării IMM-urilor;
b. oferirea de soluţii întreprinderilor (în special pentru IMM-uri) privind obţinerea de finanţări de la bănci;
c. sesizarea Guvernului în cazul apariţiei unor probleme majore.
6. Introducerea de instrumente noi de finanţare pentru IMM-uri – finanţarea participativă – crowdfunding

VI. Stimularea creării de locuri de muncă în sectorul privat:

1. Program pentru angajarea tinerilor:
Tineri până în 24 de ani, angajaţi pe durată nederminată şi program complet de lucru, să plătească o taxă fixă de 100 lei, reprezentând contribuţii şi impozite, indiferent de valoarea salariului, dar nu mai mult de valoarea salariul mediu brut anual.
2. Programul „OUTPLACEMENT”- program pentru susţinerea recalificării şi găsirii de noi locuri de muncă pentru salariaţii care urmează să fie disponibilizaţi, înainte ca disponibilizarea propriu-zisă să aibă loc;
3. Eliminarea contribuţiilor pentru asigurări sociale şi sănătate pentru participarea salariaţilor la profit – modificarea Codului Fiscal astfel încât participarea salariaţilor la profit să fie impozitată doar cu cota unică de 16% şi eliminarea plăţii contribuţiilor pentru sumele respective.
4. Crearea Fondului Naţional de Formare Profesională pentru Angajaţi, gestionat în sistem tripartit Guvern-Sindicate-Patronate;
5. Programul „Tech Nation-HR” – formare profesională în economia digitală – pregătirea şi calificarea angajaţilor pentru adaptarea la noile cerinţe ale companiilor care trec în domeniul digital;

VII. Internaţionalizarea

1. Implementarea programului „Destination Romania” pentru atragerea forţei de muncă cu înaltă calificare.
Stabilirea unei proceduri rapide de acordare a dreptului de muncă şi de şedere pentru cetăţenii extracomunitari care deţin titlul ştiinţific de doctor şi se angajează într-o societate/instituţie care activează în domeniul cercetării-dezvoltării;
2. Invest in Romania
Atragerea de investiţii în domeniul digitalizării, inteligenţei artificiale, automatizări;
3. Implementarea programului de internaţionalizare – EXPORT ROMANIA – în valoare de 100 mil. euro/an în:
• educaţie,
• finanţare,
• târguri/misiuni economice, participarea la acestea putând fi:
– individual pentru IMM-uri;
– prin intermediul organizaţiilor mediului de afaceri;
– sub pavilion naţional.
4. Harta Investiţională a României – în care să fie prezentat pentru fiecare judeţ oportunităţile de afaceri, parcurile industriale, incubatoarele de afaceri, hub-urile, makerspace existente.
5. Operaţionalizarea Agenţiilor Regionale pentru IMM, Atragere de Investiţii si Promovare a Exportului.
6. Elaborarea unei noi strategii de export a României ORIZONT 2030 (împreună cu mediul de afaceri, universităţi).
7. Creşterea rolului Consiliului de Export.
8. Modernizarea şi profesionalizarea reţelei de ataşaţi economici ai României – crearea „ambasadelor România Tech Nation”.
9. Deschiderea de linii de finanţare în EXIMBANK pentru internaţionalizarea start-up-urilor şi IMM-urilor.
10. Niciun demnitar nu poate participa la o vizită de lucru in străinatate cu accent economic, fără o delegaţie de oameni de afaceri, aleşi prin proceduri transparente, online; Calendarul ministrului antreprenoriatului trebuie să fie postat public.

(R.I.) 11 - decembrie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Incidenţa în jude

INCIDENTA JUDETUL GALATI 21.09.2021

Aceşti habarnişti

Indivizii aceştia, care, cică, sunt ai noştri şi care hotărăsc,în ...

Gala premiilor PIMM

Mereu reuşeşte Marian Filimon, acum pentru a 20-a oară, să ...