http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2023, nr. 966 - 04.12.2023
Cunoaşterea sensurilor cuvintelor are acelaşi traseu şi circumstanţe cu domesticirea unor făpturi, dar presupune avantaje importante: informaţie, exactitate, siguranţă, logică, emoţie etc.
Pe de altă parte, riscul nu-i oarecare, dacă nu se realizează un raport onorabil între dorinţă şi putinţă.
Să trecem în revistă alte paronime „cu cântec”:
imun – care prezintă imunitate, care nu poate contracta o boală infecţioasă, şi imund – foarte murdar, dezgustător la înfăţişare (Gafe: „Omul era imund la orice ispită.” şi „Locul avea aspect imun.”);
libret – textul unei opere muzicale, al unei operete; carnet eliberat de casele de economii, şi livret – document eliberat persoanelor care au satisfăcut serviciul militar (Prăpăstii: „Livretul operei era interesant.” şi „După stagiu primise libretul care dovedea îndeplinirea acestei obligaţii.”);
moaşte (în religia creştină) – rămăşiţe mumificate din corpul unei persoane considerate sfinte; veşmânt, orice alt obiect care a aparţinut unei astfel de persoane şi căreia i se atribuie puteri supranaturale; mumie; rămăşiţe importante ale trecutului, şi moaşe, pl., de la moaşă – femeie care asistă şi îngrijeşte femeile la naştere (orori/erori: „Moaşele trecutului îi erau scumpe.” şi „Moaştele i-au arătat copilul mult dorit.”);
mesă – liturghie (la catolici şi luterani), şi meşă – şuviţă de păr, adaus de păr care completează şi îmbogăţeşte părul, atunci când e nevoie, tampon pentru rană (Hei – rup, hei – rup!: „Înaltul prelat a ţinut o meşă emoţionantă.” şi „Purta o mesă care îi schimba fizionomia.”) etc.
Teodor Parapiru 3 - noiembrie - 2023

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

OAMENI ȘI „CLIȘE

În arsenalul vorbirii stereotipe se înscriu şi clişeele conversaţiei politicoase, ...

CAMPIOANA NOASTRĂ.

O tânără gălățeancă minunată a reușit să demonstreze lumii întregi ...

Un model de Poet - g

Vasile Alecsandri, discurs în Senatul României 1879 DISCURS ŢINUT ÎN ŞEDINŢA ...