logoImpact EST nr. 889 - 17.10.2021

S-a încercat de câteva ori, dar nu s-a reuşit. S-a încercat aşezarea la aceeaşi masă a unei cete de pigmei de administraţie care îşi imaginează că lumea începe şi se sfârşeşte cu ei. Ar fi fost de semnat actul constitutiv şi statutul asocierii municipiului Galaţi în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Brăila – Galaţi – Tulcea ”Dunărea de Jos”. Ar fi fost o şansă ca toată decadenţa şi prăbuşirea şi defavorizarea de la Dunărea de Jos să nu fie şi mai jos de atât. Nu s-a putut. Singurul cuvânt pe care îl ştiu tiriplicii de la conducerea USL-istă de la Galaţi e „Nţţţ!”. Şi când te gândeşti că nici nu e mare scofală să asociezi atâtea sărăcii, imparabil ar ieşi una mai mititică. Da, dar când aduni grămadă nişte mediocri, iese inevitabil o mediocritate mai mare. Dovada e mai jos.

 

ADI cu sediul la Brăila? Imposibil!

 

Art.1  –  Se aproba asocierea municipiului Galaţi cu judeţele Brăila şi Tulcea, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Brăila – Galaţi – Tulcea ”Dunărea de Jos”, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, fără scop patrimonial, cu sediul în Brăila, şoseaua Buzăului nr.3. Hm! Iată un prim motiv pentru care „strategii” Popa, Manoliu şi Găvan, şefi de grupuri politice, se pun contra asocierii. Tot contra par să fie şi cei câţiva oameni ai poporului Diaconescu, dar măcar ei au scuza că sunt o adunătură de alienaţi. Art.6 – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Al doilea hmm! Nu e bine să-l împuternicim pe Stan cu puterea la Asociere, că deja are prea multă. La Statut, apar şi baronii momentului la Dunărea de Jos, aceşti stupizi care sunt şi cu fundul gol, şi înarmaţi până în dinţi cu bombardele de orgoliu exploziv. Carevasăzică, Judetul Brăila, persoana juridica de drept public, prin autoritatea deliberativa Consiliul Judeţului Braila, cu sediul în Brăila, P-ta Independenţei nr.1, reprezentat prin preşedinte, Gheorghe Bunea Stancu, Judeţul Galaţi, persoană juridică de drept public, prin autoritatea deliberativă Consiliul Judeţului Galaţi, cu sediul în Galaţi,reprezentat prin preşedinte, Nicolae Dobrovici Bacalbaşa, Judeţul Tulcea persoana juridică de drept public, prin autoritatea deliberativă Consiliul Judeţului Tulcea, cu sediul în Tulcea, reprezentat prin preşedinte, Horia Teodorescu, dar şi municipiile Galaţi, Brăila, Tulcea şi oraşul Măcin ar putea avea voinţa  de a se asocia în vederea constituirii ca subiect de drept a asociaţiei ce va avea denumirea de ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  BRĂILA- GALAŢI-TULCEA. Disponibilitatea denumirii este dovedită prin avizul eliberat de Ministerul Justiţiei.

 

Aici iar se pot face două observaţii, un fel de nod la papura Asociaţiei

 

Mai întâi, ce caută Măcinul la Asociere, cu rangul lui de oraş pârlit? Eh, of şi aoleu, Asociaţia a scăpat de pericolul plagiatului şi al patentului, pe care pusese mâna oleacă mai devreme grupul de şmecheraşi transpartinici Ciprian Dediu-Paul Florea. Trecem la Art.7. Asociatia se organizeaza si functioneaza in conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata, O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si cu celelalte reglementari interne sau internationale aplicabile, precum si in conformitate cu prevederile Statutului propriu, anexat la prezentul act constitutiv. Aici e aici, deşi asocierea a trecut prin tot felul de filtre juridice şi contabile, deşi are aprobarea profului de drepturi şi administraţii pe dungă şi pe cant Dragu Togan, încă nu a trecut de filtrele pesediste strunite de mahărul fitilelor şi şforilor, Florin Popa. El se pune contra, chiar dacă a expirat şi cea de-a doua tentativă de aprobare a HCL-ului. Cum că sunt neconcordanţe cu Legea 215, că nu e clar dacă conduce CA-ul, AGA sau Directorul, la, la, bla, bla, olala. Art. 8. Asociatia are urmatoarele organe de conducere, de administrare si control: Adunarea generala; Presedintele Asociatiei; Consiliul director; Director executiv; Cenzor/comisie de cenzori; Art.9. Adunarea generala a Asociatiei se compune din totalitatea asociatilor si este organul suprem de conducere, dezbatere si decizie a Asociatiei. Adunarea generala este formata din toti reprezentantii asociatilor, desemnati prin hotarâre a autoritatilor deliberative a acestora, după cum urmează:- Judeţul Brăila- Judeţul Galaţi- Judeţul Tulcea- Municipiul Brăila- Municipiul Galaţi- Oraşul Măcin. Art.10. Preşedintele Asociaţiei exercită conducerea curentă a Asociatiei între şedinţele adunării generale a asociaţiei şi reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii şi este şi preşedintele Consiliului Director; Art.11. Consiliul director este organul de administrare a Asociaţiei şi pune în executare hotărârile adunării generale a asociaţiei. El este alcătuit din 7 persoane, reprezentanţi ai Unităţilor Administrativ Teritoriale, Art.12. Director executiv este numit de Consiliul director şi este conducatorul aparatului tehnic de execuţie din cadrul Asociaţiei;

 

Câteva vorbe şi despre scopul şi obiectivele asociaţiei

 

Art. 3.  Asociatia are ca scop dezvoltarea in vederea finantarii a unor actiuni, lucrari de investitii, servicii si  realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal si regional. Art.4. Obiectivele asociatiei sunt urmatoarele: (1) promovarea strategiei de dezvoltare economică a zonei şi realizarea marketingului acesteia în relaţiile cu investitorii; (2) elaborarea de proiecte de interes comun pentru zona;

Sărim alte şi alte puncte diversioniste şi aiuritoare, ca să încheiem cu punctul (20): promovarea unor forme de colaborare si intrajutorare reciproca a colectivitatilor locale in domeniul economic, financiar, social, cultural si institutional; Şi ca o încununare, punctul (21): crearea si intretinerea unui sistem informational integrat, precum si a unor corpuri de specialisti capabili sa analizeze si sa ofere solutii pentru rezolvarea problemelor colectivitatilor locale; Aşa ceva nu există şi nu va exista mult timp, deci iată un motiv rezonabil ca Asocierea să fie o poveste românească debilă.

Silviu VASILACHE 7 - iunie - 2013

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg