http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2023, nr. 966 - 04.12.2023

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

 

                În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. „a”, alin. (3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în Ședință Ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, marți, 31.10.2023, ora 14.00, la sediul Consiliului Local Galați, din Strada Domnească nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 2/31.01.2019 privind aprobarea Programului de conservare și înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiul Galați prin implicarea persoanelor fizice și juridice, a asociațiilor de proprietari, ONG-urilor și instituțiilor publice;
 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Consorțiului școlar între Liceul Teoretic „Marin Coman” Galați și Școala Postliceală „Coman” Galați;
 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați a unor părți din imobilul situat în Galați, Strada Traian nr. 203;
 1. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social fără personalitate juridică, „Centrul de servicii sociale pentru persoane fără adăpost din comunitatea marginalizată”, în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 32, str. Giuseppe Garibaldi nr.1A;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Ing. Anghel Saligny nr. 80;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 18, Aleea Nina Cassian Nr. 7;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 45, str. Nicolae Caranfil nr. 7B;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 41, str. Calea Smârdan nr. 9G;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Traian Nr. 452F;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 47, aferent str. Vezuviului nr. 60 (zona delimitată  la nord – vest de strada Vezuviului, la nord de cale acces, la sud – est de limita lot număr cadastral 123560, la sud – vest de limita Depou Locomotive);
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a analizei noului proiect de management al managerului Teatrului Dramatic “Fani Tardini” Galați;
 1. Proiect de hotărâre privind apartamentarea construcției bloc de locuințe ANL, bloc S6, situată în județul Brăila, comuna Vădeni, strada Berlin nr. 17, în 28 unități individuale;
 1. Proiect de hotărâre privind apartamentarea construcției bloc de locuințe ANL, bloc S7, situată in județul Brăila, comuna Vădeni, strada Berlin nr. 15, în 28 unități individuale;
 1. Proiect de hotărâre privind apartamentarea construcției bloc de locuințe ANL, bloc S8, situată în județul Brăila, comuna Vădeni, strada Berlin nr. 13, în 28 unități individuale;
 1. Proiect de hotărâre privind apartamentarea construcției bloc de locuințe ANL, bloc S9, situată în județul Brăila, comuna Vădeni, strada Berlin nr. 11, în 28 unități individuale;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 45, str. Ghecet nr. 44;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, către persoanele juridice de drept privat, în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unei sesiuni de depunere a solicitărilor în vederea repartizării de locuințe pentru tineri, construite prin A.N.L;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Galați;
 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Galați în consiliile de administrație a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Galați;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Galați;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2023, al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați”;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2023, al societății Industrial Parc S.R.L. Galați;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2023, al societății CALORGAL S.R.L. Galați;
 1. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal SA Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare;
 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea sălilor de clasă din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați în vederea desfășurării unor programe educaționale;
 1. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați;
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 315/27.05.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 1. Proiect de hotărâre pentru acordarea titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Galați” domnului Onofrei Cristian;
 1. Proiect de hotărâre privind alipirea a trei terenuri situate în Str. Brăilei;
 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în trei loturi a terenului situat în municipiul Galați, Strada Drumul Viilor nr. 27A;
 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în trei loturi a terenului situat în municipiul Galați, Str. Drumul Viilor nr. 99, Lot 1/1/1;
 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în trei loturi a terenului situat în municipiul Galați, Str. Drumul Viilor nr. 99, Lot 1/1/3;
 1. Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru asigurarea continuității actului de administrare la Regia Autonoma „Administrația Zonei Libere Galați”;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul Clinic de Psihiatrie ”Elisabeta Doamna” Galați a unor servicii de asistență și reprezentare juridică prin avocat;
 1. Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității H.C.L. nr. 420/27.11.2014 privind stabilirea destinației de locuință de serviciu pentru locuințele aflate în imobilul situat în Galați, Str. Dr. Al. Carnabel nr. 21;
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 289/31.07.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Anvelopare unități de învățământ – Școala Gimnazială nr. 17”, cu modificările ulterioare;
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 370/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe – bloc C6C, aferent Asociației de proprietari nr. 271 din Municipiul Galați”, cu  modificările ulterioare;
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 372/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe – bloc G2, aferent asociației de proprietari nr. 283 din Municipiul Galați”, cu modificările ulterioare;
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 373/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe – bloc G3, aferent asociației de proprietari nr. 288 din Municipiul Galați”, cu modificările ulterioare;
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 327/03.05.2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achizitie de autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de esapament) – electrice, 20 buc. de 12 metri și a unui microbuz nepoluant”, în parteneriat cu U.A.T. Comuna Vânători, cu completările ulterioare;
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 67/20.02.2020 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe G2, Str. Constructorilor nr. 10, G3, Str. Constructorilor nr. 16, și C6C, Str. G-ral Dragalina nr. 6, din municipiul Galați”;
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 482/30.08.2018 privind aprobarea proiectului și a Acordului de parteneriat dintre UAT Municipiul Galaţi, în calitate de lider și UAT Judeţul Galaţi, în calitate de partener, pentru elaborarea și implementarea proiectului ”Modernizare linii tramvai și carosabil Străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc (Tronson Henri Coandă – Str. Al. Măcelaru)”, cu modificările ulterioare;
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 453/22.10.2019 privind aprobarea realizării proiectului “Anvelopare unități de învățământ – Școala Gimnazială nr. 17 Galați și a cheltuielilor necesare implementării proiectului, cu modificările ulterioare;
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 143/29.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modificare Parc Carol (fost Parc CFR), cu modificările ulterioare; 
 1. Interpelări, intervenții, cereri;
(G.C.) 26 - octombrie - 2023

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

OAMENI ȘI „CLIȘE

În arsenalul vorbirii stereotipe se înscriu şi clişeele conversaţiei politicoase, ...

CAMPIOANA NOASTRĂ.

O tânără gălățeancă minunată a reușit să demonstreze lumii întregi ...

Un model de Poet - g

Vasile Alecsandri, discurs în Senatul României 1879 DISCURS ŢINUT ÎN ŞEDINŢA ...