logoImpact EST nr. 875 - 16.06.2021

Hopa! Nici nu duhneşte a campanie electorală şi banii fraierului comunitar se duc către construcţia de biserici. Consiliul Local a băgat la priorităţi şi consilierii-buton au aprobat raptul. 10. 000 de lei pleacă de urgenţă să umple cutiuţa de înduplecat Domnul. Să fie îndurător cu păcatele celor care şi anul acesta, şi anul trecut şi mai mereu, au decis că biserica e mai importantă decât grădiniţa şi decât spitalul. Acum ceva timp scriam cu oarece îngrijorare despre buzunăreala bugetară comisă de Arhiepiscopia ”Dunării de Jos„ cu voie de la supuşii unşi cu mir la poponeţ de starostii de la Municipiu şi Judeţ. Era anul Domnului 2011 şi curgea cu pomană de la punga publică.  Consilierii locali au împărţit 1.105.000 de lei la 36 de lăcaşuri de cult, iar în 2012, taman înainte de campania electorală, aleşii au fost şi mai generoşi cu cele sfinte şi au alocat de la bugetul local suma de 1.250.000 de lei. Cele mai mari sume, respectiv 85.000 de lei, au ajuns la Biserica Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Vasile şi Vovidenia. Prin septembrie 2012, minune şi sfinţenie şi la Consiliul lui Baca: două biserici din Umbrăreşti şi Vlădeşti au fost miruite cu 150.000 de lei din banii Consiliului Judeţului Galaţi, pentru lucrări de finisare şi consolidare. Se produceau şi minuni- rugile enoriaşilor din comuna cu primar PSD urcau la Domnul Bugetului mai abitir decât tânguielile enoriaşilor comunei cu primar PNL. Aşa se face că la Umbrăreşti au luat calea Domnului 100.000 lei, în timp ce la Vlădeşti s-au alocat numai 50.000 lei, din cei 323.247 lei solicitaţi. Să tot fie Biserică! Scutită de impozite pe orice atinge: producerea şi valorificarea obiectelor de cult, înstrăinarea activelor, pe afacerile cu vase liturgice, vânzări şi încasări din i­coa­ne, cruci, crucifixe şi medalioane cu imagini religioase, turism intern şi internaţional, activităţi hoteliere de cazare şi masă, calendare religioase, torţe, candele, tămâie şi lu­mână­ri­. Cu atâta smerenie, se înmulţea banu ochiul dracului în dreptul Bisericii

Drăcesc de dumnezeiesc, s-a dat din nou lovitura la puşculiţa comunitară

Bilanţul bun de anul trecut la Arhiepiscopia Dunării de Jos -profit de 3, 5 milioane de lei, contravaloarea a 760.869 de euro, bani care nu sunt impozitaţi de către stat, a cerut solidarizare aleşilor cu cauza. Cauza transformării cantităţii într-o cantitate şi mai mare. Păi, dacă se poate!? A strâns Arhiepiscopia Galaţilor în 2011, 10.784.538 lei (2,34 milioane euro)? A strâns. Să se strângă la curea credinciosul şi anul ăsta, la naiba! Cu acest inspirat slogan, Biserica cere şi primeşte sume grase din bănuţul văduvei, dar şi mai grase din buzunărirea contribuabilului anonim. Fără referendum. Pe baza unei expuneri de motive la Consiliul Local. Să cităm: „Prin numeroase adrese, în scopul excutării lucrărilor la lăcaşurile de cult, se solicită Consiliului Local Galaţi acordarea sprijinului financiar pentru construirea şi repararea unor lăcaşuri de cult pentru anul 2013. În urma transmiterii solicitărilor de către parohiile din municipiul Galaţi, Consiliul Local Galaţi a aprobat alocarea de fonduri pentru construirea sau repararea unor unităţi de cult din municipiul Galaţi. Ulterior aprobării acestor hotărâri, Biserica ”SF. Dumitru” a solicitat alocarea sumei de 70.000 lei pentru finalizarea lucrărilor. Se propune Consiliului Local Galaţi alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei necesare continuării lucrărilor de construire şi reparare a Bisericii ”SF. Dumitru”. Suma se alocă de la Cap. 67.02.- „Cultura, recreere şi religie”, Titlul 59- Alte cheltuieli. Prin HCL nr. 258/2013 s-a aprobat alocarea de la bugetul local a sumei de 30.000 lei, în scopul continuării lucrărilor de construire şi reparare la Biserica Sf. Dimitrie. La această dată, unitatea de cult solicită suplimentarea sumelor acordate de la bugetul local pentru continuarea lucrărilor de reparaţii”. Succesul operaţiunii a stimulat slujbaşii Domnului să tragă şi mai tare de mila publică, şi iată o recidivă în octombrie. Se cere suplimentarea banului public, căci unde au mers 300 de milioane, mai intră 100, nu?

Cere şi vei avea! Şi au avut

Mai întâi proiect de hotărâre (413 din 23 10 2013) privind suplimentarea sumei alocată de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire şi reparare a Bisericii Sf. Dimitrie. Iniţiator: Primarul municipiului Galati, Marius Stan; Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 10 2013; având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Generale Servicii Publice, Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Generale de Dezvoltare; având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activităţi ştiinţifice,învăţământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistenţă socială, sport şi agrement; având în vedere prevederile art. 3, alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificarile şi completările ulterioare; având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d , alin. 6, lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; în temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, hotărăşte: să se dea! Şi s-a aprobat suplimentarea de la bugetul local in scopul continuării lucrărilor de construire şi reparare a Bisericii Sf. Dimitrie, cu suma de 10 000 lei de la cap. 67. 02 – „Cultura, recreere si religie.” Fie primit! Amin!

Silviu VASILACHE 8 - noiembrie - 2013

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Important

Din motive judiciare, suspendăm apariţia tipărită a Impact-est, începând de ...

Fotbalul – „Oţe

Tot am stat şi ne-am gândit, să scriem, să nu ...

Fostul BJATM, actual

După aproape doi ani de judecare cu firmele administrate de ...