http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXII – 2022, nr. 918 - 09.08.2022

În virtutea rolului de prevenţie al organului fiscal şi având în vedere faptul că analiza de risc la nivelul contribuabililor persoane juridice se realizează pe baza unor indicatori de risc fiscal, vă facem cunoscut faptul că entităţile care figurează cu sold aferent contului 455 „Sume datorate acţionarilor/asociaţilor”, conform datelor prezentate în situaţiile financiare anuale, prezintă un comportament fiscal negativ.
Facem precizarea că în urma analizelor noastre, pentru anii 2017, 2018, 2019, s-au constatat situaţii în care persoanele juridice înregistrează pierderi, iar lichiditatea este asigurată in mod frecvent prin aporturi ale asociaţilor/acţionarilor, situaţii care sunt nefireşti/anormale pentru dezvoltarea şi asigurarea continuităţii activităţii.
În acest sens, vă rugăm să analizaţi în mod operativ şi eficient existenţa sumelor datorate asociaţilor sau acţionarilor, vechimea/componenţa acestora, să verificaţi corelarea cu veniturile realizate şi soldurile conturilor 531 „Casa”/ 512 „Conturi curente la bănci”, pentru a putea identifica si corecta eventualele abateri, erori sau disfuncţionalităţi.
Apreciem că analiza, gestionarea şi identificarea în timp util a cauzelor care au generat lipsa de lichidităţi poate conduce la îmbunătăţirea indicatorilor financiari şi a performanţelor entităţii.
În eventualitatea în care societatea dumneavoastră ar fi încadrată în categoria contribuabililor cu risc, din cauza existenţei unor sume datorate asociaţilor sau acţionarilor, atât persoana juridică cât şi persoanele fizice asociaţi/acţionari în cadrul persoanei juridice pot face în viitor, obiectul unei inspecţii fiscale.
Vă rugăm să aveţi în vedere declararea în termen legal şi plata integrală a tuturor obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat general consolidat pentru a evita acumularea de sume/penalitati de întârziere/nedeclarare.
Menţionăm că scopul acestei corespondenţe este de a vă informa în mod corect şi transparent asupra acţiunilor desfăşurate de organele fiscale şi de a vă permite să efectuaţi la timp analize care pot conduce la îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţii desfăşurate.

(ANAF - DGRFP Galaţi) 16 - octombrie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Controale operative

La momentul de față, Casa de Asigurări de Sănătate Galați ...

România a ratat pri

Comisia Europeană a anunţat în exclusivitate pentru G4Media că prima ...

O plictisitoare oră

Este marţi, 26 iulie, anul de greaţă 2022. Ceasurile arată ...

Rafila, un agramat c

Era luni, 25 iulie, 2022. Pe toate canalelele TV s-a ...