logoImpact EST nr. 893 - 02.12.2021

Neîncasările sunt de o valoare uriaşă, având în vedere că taxele şi impozitele pe total municipiu Galaţi, de la persoane fizice şi de la persoane juridice, totalizau la data de 01.01.2019 fabuloasa sumă de 157.602.445 de lei noi.
În ediţia Impact-est cu nr. 767, din 21-27 martie 2019, noi informam printr-o ştire pe coloana din pagina unu că aceste debite s-ar apropia de 168.000.000 de lei, în condiţiile în care totalul taxelor şi impozitelor datorate de către populaţie şi de către persoanele juridice se cifrează undeva la 180.000.000 de lei pe an. Practic, gălăţenii rupţi de sărăcie, precum şi IMM-urile mici şi flauşate au debite către Primărie cât ar trebui să colecteze funcţionarii leneşi (nu cei de la ghişee) pe timp de un an de zile. Dar, ţi-ai găsit, lefuri mari, sporuri şi cururi cât casa, aşa că ei nu bagă talpă pe teren.
Nuuu, funcţionarii sunt prea scump îmbrăcaţi să meargă la debitori, ei îi îmbârligă pe şefii direcţi, care la rândul lor îi aburesc pe primar şi pe cei doi viceprimari cum că e bine să plătim din greu Poşta Româno-străină şi executorii judecătoreşti, pentru a le expedia nesimţiţilor somaţiile de plată şi executările silite. Păi, băi, lefegiilor, dacă aţi fi urmărit pe teren, fie şi pe sărite, anumiţi debitori, aţi fi descoperit că ăia nici nu mai există pe la adresele indicate, sau chiar nu mai există deloc.
De aceea ne-am adresat, în 19 martie 2019, Primarului şi în atenţia directorului Direcţiei Taxe şi Impozite, Ionuţ-Daniel Stadoleanu, cu o solicitare la care am primit răspuns în data de 26.03.2019. Conţinutul corespondenţei, precum şi anexa cu tipul şi denumirea debitelor le puteţi parcurge în pagina 3 a ediţiei de faţă precum şi online.
Veţi observa că persoana care semnează pentru întocmirea răspunsului, Patricia Horghidan, „Responsabil Informaţii Publice”, ne-a şi minţit prin omisiune, căci la întrebarea noastră de la punctul 2 nu ne răspunde care este cuantumul penalităţilor calculate pentru întârzierea la plată, nu ne răspunde nici la punctul 3 privind situaţia debitelor prescrise, iar la final, la întrebarea cu nr. 5, nu răspunde, drept pentru care o somăm să o facă, altfel ne adresăm instanţei de judecată. Iată şi întrebarea de la nr. 5: „Situaţia pe ultimii 5 ani a cheltuielilor legate de trimiterea prin poştă a impunerilor, a somaţiilor şi a titlurilor executorii.”.

Persoane fizice: debite de 67 milioane, sechestre doar de 3!

La data de referinţă 18.03.2019, sechestrele aplicate persoanelor fizice erau de doar 3.131.470 de lei noi, în timp ce debitele, la 01.01.2019, erau de, atenţie, 67.028.413 lei. Desigur, nu toţi aceşti debitori sunt în nevoi, cu boli costisitoare ca tratament lunar, sau pensionari amărâţi. Această categorie de persoane este cea care rupe uşile sediului Direcţiei de Taxe şi Impozite de la Romarta Veche, imediat după Revelion şi până la finele lunii martie, când toţi plătitorii beneficiază de o reducere cu 10% a sumelor datorate.
Cea mai mare sumă datorată de către persoanele fizice este cea cu titlu de impozit pe clădiri, care totalizează aproape 17 milioane de lei. În top este urmată de taxa de habitat cifrată la peste 15 milioane de lei, directoarea S.P. Ecosal, Mirela Furtună, fiind nevoită să facă din acest… nimic bici cu care să-i mai şi mâne la muncă pe puturoşii care cică salubrizează cu mătura rigolele, trotuarele şi zonele de amplasare a pubelelor de colectare a gunoiului menajer.
Pe locul trei în top se află impozitul pe mijloacele de transport deţinute de către persoanele fizice care se plimbăresc cu motorizatele dar sunt gingaşe când e vorba de plată. Debitul lor este la categoria asta de circa 13,6 milioane de lei.
O categorie aparte este cea a jmekerilor care ocupă domeniul public cu tot felul de cavouri denumite GARAJE, unde îşi ţin orice altceva decât rablele. Apropo, fă, bre, Poliţie locală o descindere la toate garajele din spatele Cimitirului „Ghiţă Vasiliu” şi vei vedea că găseşti în ele orice, de la clocitori de ouă şi crescătorii de pui de o zi, până la ateliere de reparaţii, numai autoturisme nu. Aceşti tractorişti de asfalt (adjectivăm pentru a nu îi jigni pe cei care profesează) datorează cu titlul de chirii pentru terenuri de 3.341.676 de lei.
Chiriaşii Primăriei sunt şi ei vai mama lor şi rupţi în cur: datorează 2.718.712 lei.
La jmekeraşi îi putem încadra pe cei care au primit pomană locuinţe ANL. Ei datorează chirii de 1.473.105 lei. Sigur, nici cei care deţin terenuri nu se înghesuie să plătească impozitul datorând 4.445.003 lei. Dar, tabelul complet îl citiţi mai jos.

Persoane juridice: debite de 90.574.032 lei, sechestre de doar 3.569.293!

Este clar ca vaca faptul că la Serviciul de urmărire a încasării debitelor, acolo unde au fost instituite şi sechestre asigurătorii pe bunuri, este o lene continentală! Căci din totalul sumelor datorate de către persoanele juridice, care se cifrează la 90.574.032 de lei, au fost instituite sechestre doar pentru suma de 3.569.293 de lei!
Şi aici, ca şi la persoanele fizice, cel mai mare debit este cel cu titlul de impozit pe clădiri: 53.424.594, semn că acesta ar trebui diminuat printr-o hotărâre a Consiliului Local Municipal, încât să poată să plătească măcar 75% dintre deţinători. Pe locul doi în top este impozitul pe teren, care sare uşor de şapte milioane de lei. Pe locul trei avem taxa pe mediu. Este clar că aici avem de-a face cu poluatori gen Sidex, SNG, Prutul şi câţi or mai funcţiona dintre industriaşi. Suma datorată ca taxă de mediu este de 5,77 milioane de lei. Imediat după, vine taxa pe mijloacele de transport, care se cifrează la peste 5,33 milioane de lei. Şi iată că apare un paradox: se pare că agenţii economici sunt tari în parcul auto de plimbare şi agrement, adică se dau cu autoturismele sufocând oraşul, căci debitul pentru mijloacele de transport mai mari de 12 tone este doar de 2,2 milioane de lei şi nu de 5,33 milioane, cum e la maşini mici!
Şi la taxa pe clădiri persoanele juridice au de plată restanţe de aproape 2,5 milioane de lei. Enervantă şi de o mare nesimţire mi se pare datoria de 3.114.924 de lei provenită din concesionarea de bunuri. Păi, băi, frate, tu te foloseşti de un bun şi nu plăteşti concesiunea la timp, pa, ţi-o anulez şi concesionez altei firme dispusă să plătească la timp.


Concluziile vă aparţin.
Noi doar mulţumim funcţionarilor care şi-au făcut treaba cu celeritate pentru a vă putea informa corect.

Ce am întrebat noi

„Vă solicităm să ne comunicaţi o serie de date, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în format electronic pe adresa de e-mail geluce@yahoo.com şi în format print A4, a următoarelor date necesare informării corecte şi cu celeritate a opiniei publice:
1. Situaţia debitelor curente înregistrate ca fiind de încasat în anul 2019 de la persoane fizice şi persoane juridice, defalcat pe coduri de impozite (taxe, chirii);
2. Situaţia debitelor restante, din anul 2018, în jos, pe ani şi pe coduri, precum şi situaţia penalităţilor/ majorărilor de întârziere/ accesorii pe fiecare debit;
3. Situaţia debitelor prescrise, precum şi situaţia debitelor trecute în evidenţă separată (în afara aplicaţiei de impozite şi taxe locale), care s-au prescris din cauza neurmăririi la timp;
4. Situaţia debitelor urmărite de către personalul de la lichidări judiciare, debitele pentru care s-au pus sechestre asigurătorii şi când se vor scoate la licitaţie aceste bunuri mobile şi imobile, căci în ultimii 5 ani nu am observat licitaţii intense.
5. Situaţia pe ultimii 5 ani a cheltuielilor legate de trimiterea prin poştă a impunerilor, a somaţiilor şi a titlurilor executorii.”

Ce a răspuns Primăria

„Referitor la solicitarea dumneavoastră formulată în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, înregistrată la Registratura generală a municipiului Galaţi cu nr. 24379/19.03.2019 vă comunicăm următoarele:
Referitor pct. 1 şi 2
– Situaţia debitelor curente înregistrate ca fiind de încasat în anul 2019 de la persoanele fizice şi persoanele juridice, defalcate pe tipuri de impozite, taxe şi chirii – Anexa nr. 1
– Situaţia debitelor pe anul 2018 şi pe anii anteriori o regăsiţi pe web site-ul instituţiei în situaţiile financiare anuale publicate conform dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public.
Referitor la pct. 3
În conformitate cu dispoziţiile art. 2512 cod civil, prescripţia extinctivă poate fi invocată numai de persoana în favoarea căreia curge, fiind vorba de o excepţie personală iar nu de o excepţie de ordine publică. În consecinţă, debitul existent în evidenţa separată nu poate fi considerat prescris fără o hotărâre judecătorească în acest sens.
Referitor pct. 4
– debitele urmărite de către Compartimentul Contestaţii şi lichidări judiciare sunt afectate de prevederile cuprinse în planurile de reorganizare propuse de administratorii judiciari şi aprobate de judecătorii sindici.
– debite aferente sechestre aplicate la 18.03.2019 persoanelor fizice – 3.131.470 lei
– debite aferente sechestre aplicate la 18.03.2019 persoane juridice – 3.569.293 lei
– Publicitatea vânzării se realizează conform dispoziţiilor art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Menţionăm că, în cazul persoanelor fizice, nu poate fi supus executării silite spaţiul minim locuit de debitor şi familia sa, stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare, în conformitate cu dispoziţiile art. 242 al. 3 din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIMAR,
Ionuţ Florin Pucheanu
Întocmit,
Responsabil Informaţii Publice,
Petrina Horghidan”

Gelu CIORICI 12 - aprilie - 2019

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Primarul şi cei 15

Aceşti izmenari stau toată ziua cu stufu-n gură şi calcă ...

HARTA COLINDELOR ROM

HARTA COLINDELOR ROMANESTI  

Andrea Chiş candide

Judecătoarea Andrea Chiş, plecată în CSM de la Curtea de ...

Gabriela Baltag, can

• „Mi-aş dori să redau CSM transparenţa de odată. Trebuie ...

Informare contribuab

INFO-Solicitarea certificatelor de rezidenta din SPV de catre PF