logoImpact EST nr. 899 - 22.01.2022

Scurt preambul

Prin “Start-up Nation – Romania” guvernul a dorit să stimuleze înfiinţarea de noi intreprinderi mici şi mijlocii şi să încurajeze spiritul antreprenorial. În acest sens s-a dat în ianuarie 2017 o Ordonanţă de Urgenţă de către guvernul României. Conform acesteia se acordă ajutor în sumă maximă de 200.000 lei pentru un beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim estimat de 10.000 de întreprinderi mici şi mijlocii. La data respectiva se estima că prin acest proiect se vor creea minim 20.000 de noi locuri de muncă anual în cadrul celor 10.000 de întreprinderi nou înfiinţate care vor trebui să angajeze minimum 2 salariaţi cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi să-i menţină în activitate cel puţin 3 ani. Programul Star-up Nation a fost lansat pe data de 15 iunie 2017 şi a avut o perioadă de înscriere, on-line, care a durat 30 de zile. Prin acest program s-a dorit în primul rând finanţarea tinerilor cu idei de afaceri. Pentru realizarea finanţării, tinerii interesaţi au avut şi au posibilitatea înregistrării unor proiecte de afaceri online, proiecte care în urma unor evaluări primesc un punctaj, iar titularii primesc de la stat 200.000 lei.

Condiţii de eligibilitate

Pentru obţinerea acestor fonduri trebuiesc îndeplinite anumite condiţii. Iată care au fost condiţiile de eligibilitate ale beneficiarilor:
Sunt IMM înfiinţate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă nr. 10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017;
Au capital social integral privat;
Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
Sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
Codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat până la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată;
Este înfiinţată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acţionar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfăşoară sau a desfăşurat aceeaşi activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere;
Creează cel puţin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată şi să menţină locul de muncă ocupat cel puţin 2 ani după finalizarea implementării proiectului.

Realizări după un an de la iniţierea programului

Conform informărilor publicate de către Ministerul pentru Mediul de afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, la începutul lunii februarie 2018 au fost obţinute următoarele rezultate:
19.297 de aplicanţi înscrişi, 10.000 de planuri de afaceri evaluate şi verificate din punct de vedere al eligibilităţii, 8.444 de contracte semnate.
Situaţia programului Start-up Nation se prezintă astfel: 938 dosare de decont depuse de către beneficiari, 787 deconturi aprobate, 563 dosare plătite, 4.920 credite aprobate, 1764 dosare aprobate FNGCIMM, 383 dosare în analiză la bănci.

Măsuri de îmbunătăţire

Analizînd cum s-a derulat acest program în 2017, CONSILIUL NAŢIONAL AL INTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA(CNIPMMR) solicită MINISTERULUI PENTRU MEDIUL DE AFACERI COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT luarea următoarelor măsuri de îmbunătăţire a programului Start-up Nation 2018 după cum urmează:
Existenţa unei abordări unice în procesul de evaluare şi implementare a proiectelor de către toate AGENŢIILOR PENTRU IMM, ATRAGERE DE INVESTITII SI PROMOVARE A EXPORTULUI.
Revizuirea Catalogului Mijloacelor Fixe, care ajută la clasificarea mijloacelor fixe utilizate în economie şi a duratelor normale de functionare ale acestora, care corespund cu duratele de amortizare în ani, aferente regimului de amortizare liniar. Prezentul catalog este unul învechit, neadaptat evoluţiei actuale şi nu cuprinde echipamente şi utilaje noi apărute pe piaţă, de exemplu: drone.
Existenţa unui protocol de colaborare între MINISTERULUI PENTRU MEDIUL DE AFACERI COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – ONRC, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Direcţiile de Impozite şi taxe locale, astfel încât agenţiile teritoriale să aibă acces la situaţia beneficiarilor şi să nu mai existe întârzieri, mai ales în procesul de implementare, care au drept cauză expirarea certificatelor de atestare fiscală, respectiv a certificatelor constatatoare.
Menţionarea în cadrul acordului dintre Ministerul pentru Mediul de afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi bănci partenere a unui termen maxim de procesare a cererilor de credit.
Realizarea şi publicarea unui ghid de bune practici/instrucţiuni cu privire la implementarea şi raportarea proiectelor (ce s-a facut bine în 2017, ce trebuie corectat).

Efectele aplicării propunerilor CNIPMMR

Punerea în aplicare a propunerilor CNIPMMR va avea următoarele efecte:
Facilitarea accesului la finanţare a beneficiarilor;
Fluidizarea şi eficientizarea procesului de depunere şi implementare a planurilor de afaceri;
Debirocratizarea în toate etapele de derulare a programului Start-up Nation;
Reducerea timpului de implementare a programului Star-up Nation pe parcursul unui an;
Creşterea numărului de start-upuri active.
Salutăm interesul major al CNIPMMR faţă de modul cum a urmărit şi urmăreşte aplicarea în practică a acestui program.

Analistul de serviciu 2 - martie - 2018

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Dan Dobrea şi-a cun

Frumoasa şi distinsa co-fondatoare a restaurantului THE LIVINGROOM din Galaţi, ...

A venit vremea ţapi

O spun cu părere de rău, dar a venit vremea ...

Un interviu CUTREMUR

Ioan Sabău Pop, Prof. Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş, ...

Scrisoare deschisă

Confederaţiile patronale şi confederaţiile sindicale representative semnatare îşi exprimă îngrijorarea ...

Eficienţă şi efic

Municipiul Galați, în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție/Unitatea de implementare ...