logoImpact EST nr. 899 - 27.01.2022

La ultima şedinţă a Consiliului de Administraţie a SC Trasurb SA, directorul interimar al firmei de transport public de călători, Gigel Caliga, a fost înlocuit cu Adrian Negraru. Acesta este din interiorul Transurb, unde a ajuns să fie chiar şi director tehnic pentru o perioadă scurtă de timp.
Cum va fi gestionat dezastrul financiar şi cel denumit parc auto, nu Dumnezeu ar trebui să ştie, ci noi, cei care prin contribuţii şi taxe alimentăm bugetul Primăriei Galaţi.
Din toate analizele, bazate pe documente, cifre şi date concrete, a rezultat că Primăria se face responsabilă pentru situaţia apropiată de declararea insolvenţei în care se află această societate.
Mandatul lui Gigel Caliga a expirat la 3 aprilie, iar acesta nu şi-a mai dorit o prelungire a interimatului.
Boala asta a lungirii e ca moartea sigură, căci CLM sau executivul Primăriei Galaţi nu au hotărât încă organizarea unui concurs pentru ocuparea funcţiei de director general, semn că situaţia dintre ALDE şi PSD nu a fost tranşată. Căci CA-ul societăţi de transport are voie sa dea buna ziua doar cu firman politic!
În această situaţie vă vom prezenta o nouă analiză, de ultimă oră, privind situaţia „CALORGALICĂ” în care se află Transurb, venită sub formă de comunicat de presă din partea ALDE. (R.I.)

ANEXĂ COMUNICAT DE PRESĂ ALDE PE PROBLEMATICA TRANSURB
Dl Gigel Caliga a fost desemnat, de către CA al SC TRANSURB SA în funcţia de director general provizoriu la încheierea mandatului fostului director, pentru o perioadă de 4 luni ce expira în data de 3 aprilie a.c.
Această perioadă, relativ scurtă, a fost deosebit de intensă, la o societate ce are peste 800 salariaţi (cea mai mare din portofoliul CL Galaţi) , desfăşurând un serviciu de utilitate publică, cu expunere către cetăţeni şi care se confruntă cu probleme extrem de serioase, dintre care s-au amintit:
1. Subfinanţare cronică, coroborată cu pierderea eşalonării şi cu demararea procedurilor de executare silită, risc de insolvenţă, tulburări sociale datorate plăţii cu întârziere a drepturilor salariale. Apariţia decapitalizării societăţii se datorează unor măsuri economice şi a unor reglementări ale activităţii dispuse prin HCL ale UAT Municipiul Galaţi care s-au dovedit nu întotdeauna oportune sau benefice activităţilor desfăşurate (în temeiul Strategiei de Transport 2014-2020)
2. Inexistenţa unui preţ de compensaţie certificat prin Hotărâre de Consiliu Local (în ultimii 3 ani), nerecunoaşterea de către Consiliul Local a diferenţelor valorice istorice între tariful contractat şi cel propus prin auditul tehnico-economic.
3. Starea parcului auto/ flotei de vehicule care prezintă o uzură de peste 200 %. Parcul auto necesită lucrări de întreţinere laborioase şi costisitoare. În plus, parcul auto prezintă un grad de confort scăzut al călătorilor
4. De asemena, cu excepţia proiectelor demarate de UAT Municipiul Galaţi, societatea nu a intocit sau depus în nume propriu nici un proiect de modernizare către autorităţile naţionale sau pentru finanţare europeană.
Faţă de cele mai sus menţionate au fost demarate măsuri pe termen scurt şi mediu, unele dintre acestea fiind deja finalizate şi implementate, altele aflându-se în curs de desfăşurare, dintre care s-au menţionat:
– Obţinerea prin HCL nr 730 şi nr 731 din 19 dec 2017 a preţului de compensare/km pentru perioadă anterioară şi calcularea diferenţelor temporare, în suma de aproape 18 milioane lei.
Pentru prima oară în derularea contractului stabilirea tarifului valabil începând cu 01.01. 2018.
– Restructurarea datoriilor, prorogarea termenelor de executare silită, depunerea unuii nou dosar de eşalonare către autorităţile fiscale.
– Întocmirea în primele două luni a peste 30 de corespondenţe, documentaţii şi informări către administraţia publică locală în legătură cu activitatea TRANSURB pentru o mai bună înţelegere/percepţie a complexităţii activităţilor specifice.
– Solcitarea şi obţinerea indexării preţului/km în conformitate cu Anexa 10.1 şi 10.2 din Contractul de delegare de gestiune, anexând calcule în acest sens, analiza benchmarking asupra costurilor pe kilometru cu informaţii de la nivel naţional şi măsurile luate în vederea implementării recomandărilor pentru eficientizarea activităţii TRANSURB.
– Întocmirea unui număr de 8 proiecţii bugetare pentru anul 2018 şi transmiterea către UAT împreunară cu strânsă conlucrare cu compartimentul de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului în vederea optimizării acestora şi obţinerea variantei finale.
– Contactarea Facultăţii de Transporturi din cadrul Universităţii DUunărea de Jos din Galaţi pentru întocmirea unui studiu de trafic şi mobilitate prin care s-a întocmit şi prezentarea pe suport cartografic a varinatelor de optimizare a traseelor în vederea modificării programului de transport aferent contractului de delegare.
– Modificarea politicilor de achiziţii prin renunţarea achiziţiilor de pe Bursă Română de Mărfuri şi mutarea acestora pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, actualizarea procedurilor conform Legii 98 şi Legii 99 / 2016 ce gurverneaza domeniul achiziţiilor.
– Întocmirea pentru prima dată în ultimii 3 ani a unui Plan de Eficientizare, anexă la BVC anul 2018, cu ţinta de reducere a costurilor de aproape 4 mil lei.
– Demararea normării muncii în activitatea de întreţinere şi reparaţii prin echipe inginereşti constituite la nivelul societăţii (timpi de lucru, categorii de personal, necesar materiale).
– Recepţionarea şi Introducerea în trafic a celor 14 troleibuze Skoda, cu un bun impact atât către cetăţeni cât şi al reducerii costurilor de întreţinere.
Astfel de măsuri pe termen scurt şi mediu care au fost demarate prin mobilizarea echipei foarte valoroase regăsite la nivelul societăţii au început să însănătoşească viaţa operatorului economic iar în viitor se vor putea constata efectele benefice de către toţi factorii implicaţi.

(R.I.) 13 - aprilie - 2018

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Contract atribuit pe

Primăria municipiului Galați informează că Grădinița nr. 30, din cartierul ...

Proiectul ordinii de

Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local de joi, ...

Luaţi viaţă şi c

Salutare! Vreau să vă spun câteva cuvinte despre un loc din ...

Întrevederea reprez

Întrevederea reprezenţantilor CNIPMMR cu premierul Nicolae-Ionel Ciucă

OUG din 25 ianuarie

OUG din 25 ianuarie 2022 privind plafonarea preţurilor la energie ...