logoImpact EST nr. 886 - 23.09.2021

Publicarea numelui părţilor pe portalul instanţelor şi menţionarea în ECRIS se face în concordanţă cu prevederile art. 1 alin. 2 şi art. 5 din Legea nr. 677/2001.
Astfel, conform dispoziţiilor legale sus menţionate, este permisă publicarea datelor cu caracter personal, întrucât cele două instituţii sunt implicate în îndeplinirea unei obligaţii legale stabilită prin HG 543/2005, respectiv informatizarea sistemului judiciar pe perioada 2004-2009, iar prelucrarea acestor date este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul.
”Reclamantul în contradictoriu cu pârâţii Curtea de Apel Constanţa şi Ministerul Justiţiei a solicitat obligarea pârâţilor la încetarea păstrării numelui şi prenumelui său în aplicaţia Ecris a dosarului nr. X (…)
În motivarea acţiunii, reclamantul susţine faptul că figurează numele şi prenumele său pe portalul Curţii de Apel Constanţa într-o cauză penală soluţionată irevocabil la data de 07.06.2013, iar menţinerea datelor în aplicaţia ECRIS după soluţionarea litigiului reprezintă un grav abuz asupra drepturilor nepatrimoniale ale persoanei.
În drept, Legea nr. 554/2004 şi Legea nr. 677/2001.
Pârâtul Ministerul Justiţiei a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive cu motivarea că datele nu sunt operate de Ministerul Justiţiei. (…)
Potrivit art. 248 Cod procedură civilă, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a Ministerului Justiţiei.
Excepţia este neîntemeiată şi va fi respinsă din următoarele considerente :
Prin HG 543/2005 s-a aprobat Strategia de informatizare a sistemului judiciar pe perioada 2005-2009 şi organizarea şi funcţionarea Comisiei de monitorizare şi implementare a strategiei.
Potrivit pct. II din Anexa HG 543/2005- activitatea informatică a instanţelor este coordonată de către Direcţia de Exploatare a Tehnologiei din cadrul MJ.
Aşa cum susţine chiar şi pârâta Ministerul Justiţiei, portalul instanţelor este o aplicaţie informatică dezvoltată de Ministerul Justiţiei şi pusă la dispoziţia instanţei judecătoreşti şi a justiţiabililor pentru o mai bună şi mai rapidă informare cu privire la desfăşurarea procesului.
Este adevărat că această aplicaţie informatică se bazează pe aplicaţia Ecris (unde la modulul management al dosarelor sunt introduse date esenţiale ale cauzelor de către instanţe), însă, întrucât Ministerul Justiţiei este cel care coordonează activitatea informatică din domeniul mai sus arătat, îşi justifică în prezenta cauză calitatea procesuală pasivă.
Pe fond, din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :
În aplicaţia informatică portal.just.ro/36, este menţionat în dosarul X numele petentului şi calitatea acestuia, precum şi soluţiile adoptate la termenele de judecată.
Această aplicaţie informatică preia datele introduse de instanţă în aplicaţia Ecris, automat, zilnic.
În legătură cu datele introduse de instanţă în aplicaţia Ecris şi care vizează cererea de faţă, acest lucru se realizează în conformitate cu art. II pct. 4 din anexa HG 543/2005 precum şi cu respectarea dispoziţiilor art. 127 din Constituţie, art.12 din Legea nr.304/2004 şi art. 290 Cod procedură civilă care permit publicitatea cauzelor.
Publicarea numelui părţilor pe portalul instanţelor şi menţionarea în ECRIS se face în concordanţă cu prevederile art. 1 alin. 2 şi art. 5 din Legea nr. 677/2001.
Astfel, conform dispoziţiilor legale sus menţionate, este permisă publicarea datelor cu caracter personal, întrucât cele două instituţii sunt implicate în îndeplinirea unei obligaţii legale stabilită prin HG 543/2005, respectiv informatizarea sistemului judiciar pe perioada 2004-2009, iar prelucrarea acestor date este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul.
Datele cu caracter personal sunt operate şi în sistemul ECRIS al Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu ocazia soluţionării recursului declarat în dosarul nr.X , iar datele respective sunt preluate pe portalul aflat în gestionarea MJ.
Potrivit art. 8 din Legea nr. 554/2004, se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi cel care îi este refuzată efectuarea unei operaţiuni administrative pentru exercitarea sau protejarea dreptului ori interesului legitim.
În speţă, neefectuarea operaţiunii administrative de încetare a păstrării numelui şi prenumelui în aplicaţia Ecris a dosarului X, este justificată de prevederile art. 1 alin. 2 şi 5 din Legea nr. 677/2001 în referire la HG 543/2005, astfel că cererea petentului este neîntemeiată.

Avocat Marius Coltuc 23 - februarie - 2018

One Response so far.

  1. Dan spune:

    Legea 677/2001 este deja abrogata si atunci cred ca explicatia dvs este nula

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Incidenţa în jude

INCIDENTA JUDETUL GALATI 21.09.2021

Aceşti habarnişti

Indivizii aceştia, care, cică, sunt ai noştri şi care hotărăsc,în ...

Gala premiilor PIMM

Mereu reuşeşte Marian Filimon, acum pentru a 20-a oară, să ...