logoImpact EST nr. 880 - 23.07.2021

Continuăm dezvăluirea şirului de ticăloşii (încă neîntrerupt) care a dus (duce) la distrugerea firmei brăileano-gălăţene Galco SA. Complicităţilor interesate din ministere, agenţii guvernamentale, OLAF (Oficiul de Luptă Anti-Fraudă european), justiţie etc., li se alătură lichidatori şi poliţişti. O serie de antreprenori români, care s-au izbit de SISTEMUL care are misiunea de a distruge capitalul autohton pentru a face pârtie produselor importate, au acreditat ideea că la baza distrugerii unei afaceri de 40 milioane de euro şi a 2000 de locuri de muncă stă lipsa de „cooperare” a lui Caruz (acţionarul majoritar al firmelor din grup) refuzul său de a deveni „buton” şi mai ales că „a uitat să dea drumul la plicuri”.
Războiul în care a fost băgat Gh. Caruz de către mărimile bucureştene din SISTEM este cunoscut până la cel mai înalt nivel, dar nimeni nu a avut curajul să spună stop distrugerii unui complex de creştere a porcilor, al doilea ca mărime în România (140.000 de porci, anual!) şi a două fabrici situate la fostul Abator Şendreni – care produceau 20.000 de kilograme de preparate crud uscate pe zi, în valoare, tot zilnică, de 80.000 de euro. Continuăm seria dezvăluirilor prin reluarea unei declaraţii cheie pe care ne-a făcut-o Gh. Caruz:
„Am solicitat la DLAF să verifice aspectul sesizat de OLAF şi la data de 17.06.2012 DLAF emite un Raport de Control nr. 730/2010/17.06.2012 în care specifică: «Având în vedere faptul că procedura de achiziţii impune prezentarea a 3 oferte conforme, considerăm că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale reprezentând procedurile de achiziţii stabilite în Anexa IV la Contractul Cadru. Din verificările făcute nu au rezultat indicii care să confirme că reprezentanţii Galco au acţionat cu intenţie, prin depunerea unei oferte presupus a fi falsă în vederea obţinerii pe nedrept a fondurilor provenite de la UE »”.
În ediţia de faţă vom cita integral restul petiţiei pe care ne-a remis-o antreprenorul Gheorghe Caruz, o primă mică parte fiind prezentată în ediţia 695 a Impact-est, care poate fi citită şi online. (R.I.)

„Nici în aceste condiţii APDRP nu renunţa la abuzul făcut. Ba, mai mult – tergiversează cât mai mult judecarea cauzei din dosarul 202/44/2011 de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, solicitând termene după termene, să aducă de la OLAF noi dovezi care nu existau.
Din cauza declarării de fraudă la acest proiect suport de 4.000.000 de euro nu s-au mai achitat sumele la al doilea Contract de Finanţare C 123060820900009 încheiat cu APDRP în valoare totală de 4 milioane de euro şi în acest fel România nu a beneficiat de cele 8 milioane de euro de la UE deoarece cei ce fac fraude nu mai au dreptul la fonduri europene şi trebuie să restituie la UE sumele încasate.
APDRP a solicitat restituirea sumelor primite pentru al doilea proiect şi a încasat şi garanţia bancară deschisă la BRD în valoare de 100.000 lei.
Băncile au declarat împrumuturile pe termen de 7 ani ca împrumuturi scadente şi Galco S.A. nu a mai putut beneficia de sumele contractate cu BRD pe care ar fi trebuit să le primească în continuare.
Deşi Galco S.A. a finalizat ambele proiecte cu fonduri europene ce trebuiau să aducă un profit pe 3 ani de 37.000.000 euro, conform documentelor justificative cu beneficiile ce trebuiau obţinute de la aceste proiecte depuse la APDRP (care au stat la baza aprobării proiectelor din fondurile europene) activitatea fiind oprită abuziv, nu s-au mai putut obţinute aceste beneficii.
În consecinţă, Galco S.A. a intrat în faliment şi a fost schimbată lichidatoarea Dan Vasilica (prin presiuni, de persoane necunoscute) cu lichidatoarea Rugină Doina, care a sigilat toate clădirile,abuziv. Rugină nu a permis să se facă un plan de reorganizare şi nu s-a prezentat la procese cu debitorii lui Galco S.A.
Mai mult, a refuzat să dea în primire toate utilajele (proprietatea lui Soroli Cola S.A. şi Caruz Gheorghe) aflate în custodie la Galco S.A. Asta a permis agenţilor de pază să fure utilajele şi să le descompleteze, realizând pierderi de peste 2.000.000 lei, fără ca firma de pază să poată fi trasă la răspundere.
Dacă APDRP nu ar fi întocmit Procesul Verbal de Constatare fictiv, S.C. Galco S.A. ar fi funcţionat şi în prezent şi ar fi ţinut la lucru peste 500 persoane, iar impozitele pe profit şi taxele ce s-ar fi achitat anual la bugetul statului ar fi fost foarte mari şi pe o perioadă de mulţi ani de aici înainte.
Deşi Ministrul Agriculturii, Valeriu Tabară, prin adresa nr. 1075/16.03.2011, remisă d-lui Director General al APDRP, Mihail Gavril Vadan, i-a solicitat acestuia din urmă «să se ia măsuri urgente de revocare a proceselor verbale de constatare în conformitate cu prevederile legale», acesta a refuzat şi nu a luat nici o măsură şi în loc să retragă acţiunea în justiţie a solicitat instanţei să utilizeze actele ilegale întocmite de APDRP.
APDROP a nesocotit OG 79/2003 art. 11 şi HG nr. 1306/2007 care prevedeau clar că OLAF nu poate stabili obligaţia de plată pe teritoriul României ci numai DLAF are acest drept pentru fondurile europene.
Procesele Verbale de Constatare nr. 23806/1/11/2010 şi a Deciziei nr. 28586/23.12.2010 şi Notei nr. 1011/17.01.2011 deşi cunoştea prevederile articolului ce prevedea ca Raportul Final al OLAF trebuie depus în 90 de zile, dl. Mihail Gavril Vădan cu echipa sa a solicitat instanţei de judecată noi termene pentru a aduce OLAF Raportul Final deşi de la data respectivă trecuse mai mult de 2 ani, votânmd în dosarul 4728/113/2012 de la Tribunalul Brăila intrarea S.C. Galco S.A. în faliment”.

APDRP trece la executări şi popriri, eludând instanţa

APDRP nu a respectat nici art. 23 din OG 66/2011 care prevede ca, în cazul unor nereguli sau indicii privind posibile fraude, APDRP trebuie să sesizeze DLAF-ul şi dacă acesta constată abateri, transmite spre soluţionare cazul instanţelor de judecată şi nu trece direct la executarea prin poprirea conturilor societăţii respective.
Acest abuz nu s-ar fi produs dacă APDRP ar fi efectuat controlul la S.C. Galco S.A., dar a refuzat şi a făcut Procesul Verbal de Constatare din birou, fără să fie interesat de realitate.
Dacă APDRP ar fi fost de bună credinţă şi nu avea intenţia să producă pagube – la data când s-a soluţionat plângerea penală împotriva lui Galco S.A. în dosarul 31P/2010 la Direcţia Naţională Anticorupţie S.T. Galaţi, prin neînceperea urmăririi penale – ar fi trebuit să-şi retragă acţiunea din instanţă.
Reaua credinţă a APDRP este dovedită şi de faptul că, după ce au pierdut în instanţă prin sentinţa definitivă şi irevocabilă din dosarul 202/44/2011 de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, APDRP se înscrie din nou la masa credală cu aceeaşi sumă.
Vinovaţi de toate aceste distrugeri sunt Mihai Gavril Vadan – fost director general al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Răzvan Bosoancă – şef serviciu Cooperare Operaţională Externă, Direcţia de Control din cadrul Antifraudă a APDRP, Florin Brezeanu – consilier gradul 1A la Serviciul de Control Tehnic, Direcţia de Control Antifraudă din cadrul APDRP, Mihaela Slăviceanu – consilier grad 1A la Serviciul Cooperare Operaţională Externă Direcţia de Control Antifraudă APDPR, Teo Cristian Ştefan – consilier gradul 1A în cadrul Serviciului Control Tehnic – direcţia Control Antifraudă APDRP, Gabriel Oprea – consilier grad 1A în cadrul Serviciului Autorizare Plăţi CRPDRP 2 Sud Est Constanţa din cadrul APDRP, Cornel Vieru – consilier gradul 1A Compartimentul Achiziţii CRPDRP 2 Sud-Est Constanţa APDRP şi Romeo Ciocan – Director Corp Control şi Antifraudă din cadrul MADR care, la multiplele adrese făcute de Galco S.A. care prezentau abuzul făcut de APDRP, a refuzat să rezolve favorabil plângerea noastră, acest lucru fiind dovedit şi cu răspunsul dat la adresa nr. 48/06.06.2013.

Acţionar Caruz Gheorghe”

(R.I.) 22 - septembrie - 2017

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Idei şi muncă de

Ca majoritatea gălăţenilor, şi familia IOANOVICI - ALEXANDRU (Sandu) şi ...

Ce este mai vechi ş

Răspuns corect: conductele de tip sită. Aşa arătau luni, 19 ...

Un nea Caisă prăş

Lunea se întâmplă toate nenorocirile. De aia se şi spune ...