logoImpact EST nr. 870 - 08.05.2021

Părintele Facultăţii de Medicină şi Farmacie Galaţi (FMF), prof. univ. dr. Aurel Nechita, a încasat încă un pumn în plină figură de la existenţa asta efemeră pentru toţi: bogaţi, săraci, celebri sau nu, reprezentativi ori obscuri, politruci ori politicieni, hoţi sau cinstiţi.
În urma unui audit al Camerei de Conturi a Judeţului Galaţi (CCJG), care a vizat activitatea fiscală cuprinsă între 01.01.2015 şi 31.12.2016, printre altele, s-a constatat că universitarul Aurel Nechita a fost plătit nelegal de către Universitatea „Dunărea de Jos” (UDJ), pentru orele de practică neefectuate la extensia ENNA a FMF Galaţi, ci la sediul din Galaţi a facultăţii, adică nu în localitatea Enna din Sicilia-Italia. Suma calculată ca prejudiciu de către auditori este de 44.605 lei la care s-au calculat şi penalităţi de întârziere în valoare de 1.926,93 de lei. Total, 46.531,93 lei, adică peste 10.000 de euro, pe care profesorul universitar doctor Aurel Nechita i-a restituit statului.

Bunul simţ l-a ajuns din urmă pe proful Nechita

Întrucât Decizia nr. 4/22.03.2017, prin care s-a încheiat auditul financiar al CCJG la UDJ, a fost contestată la Camera de Conturi a României, păstorită încă de eternul preşedinte Nicolae Văcăroiu, o să lăsăm la dospit dosarul privind neregulile financiare sesizate de către auditorii CCJG. După ce contestaţia va fi admisă sau respinsă, parţial sau integral, vom dezbate subiectul asupra căruia unii s-au repezit ca moliile-n lampă (faza fluture!). Cert este că fostul tătuc şi decan al FMM Galaţi s-a grăbit să restituie până la ultimul bănuţ suma imputată, nedorind să-şi încarce starea de sănătate grea, aspect pe care îl regretăm creştineşte şi din tot sufletul, ca oameni care se cunosc de peste 25 de ani. În fond, auditorii au considerat că universitarul Nechita a fost plătit cu peste 10.000 de euro pentru orele practice din luna august 2016, pe care nu le-ar fi efectuat, activitatea neputând fi justificată prin fişa de activitate zilnică.
Sigur că situaţia financiară i-a permis să vină cu banul jos, întrucât în ultima declaraţie de avere el a scris că a câştigat ca profesor la FMF peste 82.000 de lei pe an, iar ca medic primar doar 32.000 de lei. În conturi avea 50.000 de euro, dar au rămas doar 15.000, restul fiind cheltuit, probabil, pentru dificilul transplant pe care l-a suferit.
Potrivit acordului de cooperare nr. 33612/ 24.09.2015, încheiat cu Fundaţia „Proserpina”, care este persoana juridică a părţii italiene din extensia ENNA a FMFG, cele 69 de ore de activităţi practice ale prof. univ. dr. A. Nechita trebuiau să se desfăşoare în Enna, iar costurile (de peste 10.000 de euro) trebuiau suportate de către partenerul UDJ, adică Fundaţia ”Proserpina” , şi nu de UDJ, cum s-a întâmplat în realitate.

Pregătire cadavre pentru disecţie de 10.000 de euro!

Conform surselor noastre cât, se poate de credibile, structura de studiu a unui an universitar la extensia din Enna a FMFG înseamnă opt luni în Italia şi o lună de zile în Galaţi, unde se face disecţie şi practică pe cadavre. Ei bine, sumele înasate de Aurel Nechita sunt fix pentru pregătirea şi prepararea cadavrelor, activitate pentru care există documente justificative, mai precizează sursele noastre. Pentru asta, el ar fi lucrat trei luni de zile, doar că suma încasată a fost în cea de a treia lună de activitate. Şi de aici apare o confuzie în interpretarea auditorilor, se pare, căci, în nici un caz, profesorul Nechita nu a fost plătit cu 44.605 lei pe lună.
Sigur, el a restituit suma integral, inclusiv penalităţile calculate de către auditori, dar, totuşi, această activitate de preparare şi de pregătire a cadavrelor pentru disecţie, nu ar fi trebuit plătită de către partenerul din Enna, chiar dacă s-a desfăşurat în Galaţi? Opinăm ca profesorul Nechita îşi va putea recupera banii pentru munca depusă.
Acum vom încheia cu un citat din pagina a şasea a documentului şi precizăm că revenim după soluţionarea contestaţiei.

Până luna următoare, UDJ trebuie să se conformeze

„Ca urmare a încălcării dispoziţiilor art. 2 lit. h), lit. i) şi lit. j), art. 3 şi art. 5 alin. (1) din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2016, entitatea a efectuat plata nelegală a sumei de 45.118,72 de lei, în condiţiile în care: a) nu a urmărit efectuarea în luna august 2016 a celor 69 de ore lucrări practice alocate domnului profesor universitar doctor Aurel Nechita, care nu au putut fi justificate prin fişa de activitate zilnică şi care, potrivit Acordului de cooperare nr. 33612/24.09.2015 încheiat cu Fundaţia „Proserpina” (Italia) în vederea organizării extensiunii universitare din localitatea Enna (Italia), trebuiau să se desfăşoare în Enna, nu la sediul Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Galaţi, aşa cum s-a înscris în fişa de activitate, iar toate costurile trebuiau să fie suportate de Fundaţia „Proserpina”, şi nu de Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, aşa cum s-a întâmplat în realitate (prejudiciul creat a fost în sumă de 44.605 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere în sumă de 1.926,93 de lei; total = 46.531,93 de lei);
Valoarea estimativă a prejudiciului creat prin plata nelegală a orelor de practică neefectuate şi a contravalorii taxei de participare la o conferinţă ştiinţifică, fără deplasarea efectivă la aceasta a cadrului didactic, este de 47.087,11 de lei, din care suma de 45.118,72 de lei constituie plăţi nelegale, iar suma de 1.968,39 de lei reprezintă beneficii legale nerealizate, calculate sub forma dobânzilor şi penalităţilor de întârziere – Cap. 3, pct.3.1.5.2.3., filele nr. 59-64 din raportul de control nr. 4.638/24.02.2017.
………………………………..
DECIDE:
Aplicarea următoarelor măsuri:
1. Veţi dispune măsurile legale în vederea:
a) revizuirii conţinutului contractelor de studii încheiate cu beneficiarii activităţilor didactice desfăşurate în cadrul extensiei universitare din localitatea Enna (Italia) a Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, în vederea completării unitare a acestora cu clauze referitoare la taxele de şcolarizare stabilite şi aprobate în condiţiile legii, precum şi a evidenţierii, urmăririi şi încasării veniturilor proprii respective, precum şi al virării acestora în conturile de disponibil corespunzătoare destinaţiilor legale aprobate;
b) organizării evidenţei veniturilor şi cheltuielilor privind funcţionarea extensiei universitare din localitatea Enna (Italia), în scopul alocării eficiente a resurselor instituţiei spre departamentele şi structurile de învăţământ cele mai performante, potrivit atribuţiilor ce revin conducătorului entităţii publice conform legii educaţiei naţionale;
c) respectării principiilor de economicitate, eficientă şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice destinate finanţării cheltuielilor de funcţionare a extensiei universitare din localitatea Enna (Italia).
Termen de realizare: 31.07.2017.”

A consemnat Gelu CIORICI 17 - iunie - 2017

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Accident de muncă m

Sâmbătă, 8 mai 2021, a avut loc un accident de ...

Moldo-gălăţeanca

Investitoarea misterioasă Se poate spune că această investitoare este una deosebită ...

Legumele de la sport

Da, chiar aşa, nebunii noştri de la Primăria Galaţi au ...