logoImpact EST nr. 871 - 18.05.2021

plenul-csm_73559400Justiţiabilii din toate instanţele României, lăsaţi orice speranţă

Dragi contribuabili, mulţi dintre voi deveniţi şi justiţiabili cu sau fără voia voastră, deci trebuie să ştiţi cum funcţionează SISTEMUL, căci prea vă faceţi speranţe deşarte, aşa cum tot observăm de atâta amar de ani de când ne sunteţi petenţi. În ediţia de faţă vom încerca să traducem în viaţa de zi cu zi ce este CSM-ul, cu ce se ocupă, ce poate, dar mai ales ce NU POATE, având ca bază de documentare „GHIDUL PETIŢIONARULUI CARE SE ADRESEAZĂ CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII”

Şi ca să vă tăiem şi noi, precum CSM, orice speranţă, încă din acest şapou vă avertizăm că SUPERIOARA instituţie vă întâmpină, vorba unui coleg de breaslă, cu un pumn în plină figură, atunci când îi încălcaţi teritoriul cu petiţiile voastre. „ DE REŢINUT-Formularea unei petiţii care conţin acuzaţii cu rea-credinţă şi vădit nefundamentate la adresa magistraţilor poate atrage răspunderea penală a petentului. Formularea unor acuzaţii jignitoare la adresa lor poate atrage răspunderea civilă a petentului.”

Iată şi ROLUL!

„Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei” (art. 133 alin. 1 din Constituţie)

Desigur, eu îmi doresc, îmi imaginez o Justiţie formată din judecători, procurori, avocaţi, poliţişti judiciarişti, precum şi grefieri ca fiind cu toţii de neatins în cinste, onoare, imparţialitate, corectitudine, dreptate, ştiinţă de carte, în afara falselor competiţii de A AVEA în dauna lui A FI. Desigur, toate aceste calităţi în-născute apoi adăugite prin instrucţie, educaţie, cultură şi credinţă, trebuie susţinute de către noi, contribuabilii, pentru ca EI să rămână ACOLO, DE NEATINS, INDEPENDENŢI, cele câtreva atribute amintite fiind suficiente să le GARANTEZE INDEPENDENŢA. Dar, asta e, dacă Puterea Legislativă aşa a poftit prin Constituţie, fie garant şi CSM! Care printre altele „îndeplineşte rolul de instanţă de judecată, prin secţiile sale, în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi a procurorilor…”

Printre alte roluri ale CSM mai amintim că acesta „apără judecătorii şi procurorii împotriva oricărui act care le-ar putea afecta independenţa sau imparţialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea”. Mda, sună a deziderate pline cu gol!

Justiţiabilule de lângă drum, dacă ai de reclamat vreun aspect legat de conduita unui judecător sau procuror, plânge-te direct Inspecţiei în cauză, care are rol de comisie de disciplină, în CSM funcţionând două astfel de inspecţii: pentru procurori şi pentru judecători.

În soluţionarea plângerilor, CSM e impotent ori nouă!

Ca să vă îmbătaţi cu speranţe deşarte, aşa cum păţiţi când aveţi de reclamat vreo culpă medicală şi vă adresaţi Colegiului Medicilor, aflaţi din documentul oficial care stă la baza documentării acestui articol de presă uşor pamfletistic, faptul că „în procedura de soluţionare a petiţiilor sau a plângerilor, CSM NU POATE de nouă ori, făcând risipă de impotenţă în şapte biete paragrafe. Iată-le:

– NU POATE interveni în dosarele aflate pe rolul instanţelor sau parchetelor;

– NU POATE pune în discuţie soluţiile pronunţate prin hotărârile judecătoreşti, care sunt supuse căilor legale de atac;

– NU POATE pune în discuţie măsurile dispuse de procurori;

– NU POATE încălca principiul independenţei judecătorilor şi cel al autorităţii de lucru judecat;

– NU POATE efectua acte de urmărire penală;

– NU POATE desfiinţa o hotărâre judecătorească, NU POATE (s.a.) exercita în numele vreuneia din părţi, o cale de atac şi NU POATE (s.a.) dispune rejudecarea, repunerea pe rol a cauzelor sau strămutarea acestora;

– NU POATE acorda asistenţă juridică”

Unde să-i reclamaţi pe alţii din sistem

Ca Ghidul să vă fie de folos până la fund (!) o să încheiem acest demers jurnalistic cu indicaţiile date de emitentul documentului privind locul în care vă puteţi expedia alte nemulţumiri legate de celelalte instituiţii care au legătură cu SISTEMUL.

„ Personalul auxiliar din cadrul instanţelor şi parchetelor: preşedintele curţii de apel sau parchetului de pe lângă acestea;

  • Avocaţi: baroul în care este înscris avocatul contestat, Uniunea Naţională a Barourilor din România;

  • Notari publici: Uniunea Notarilor Publici din România, Ministerul Justiţiei;

  • Experţi judiciari, experţi criminalişti, personalul Autorităţii Naţionale a Penitenciarelor: Ministerul Justiţiei;

  • Executori judecătoreşti: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, Ministerul Justiţiei.”

A consemnat, Grig IONESCU 26 - februarie - 2016

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

În dosarul penal di

Gălăţenii au sfidat din nou instanţa Săptămâna trecută a avut loc ...

Şeful Casei de Pens

Încercăm să plafonăm cuantumul mare şi să creştem pensiile mici, ...

Funcţionar de prim

Funcţionarul public al unei primării, condamnat în trei dosare penale. ...