logoImpact EST nr. 876 - 19.06.2021

Petru Alexe

Miza strângerii puterii de decizie în Senatul Universităţii de stat „Dunărea de Jos” (UGAL), într-un singur PUMN de interese de grup este una uriaşă şi legată de glorie pe termen scurt şi de mulţi bani pe termen lung. Grupul de interese de la vârful conducerii UGAL, reprezentat de Consiliul de Administraţie, Senat, Rectorat, di-rectorat şi decanatele facultăţilor, şi-a descoperit, cum am spus, un liant de nezdruncinat: PUTEREA şi BANII.

Vă dăm doar un exemplu, preluat din „Raportul asupra mandatului de rector al Universităţii”, între 2012 şi 2016, semnat de prof. dr. ing. Iulian-Gabriel Bîrsan, RECTOR. Bugetele anuale ale acestei universităţi de stat au sărit din 2013 încoace de suta de milioane de lei noi. Din acest buget salariile reprezentau pe primele nouă luni ale anului 2015, peste 47 de milioane de lei!

Şi de aia, poate, rectorul UGAL este plasat de ROMÂNIA CURATĂ, de luni, 28 martie 2016, pe locul 3 în TOP 20 Salarii de Rector, cu un salariu anual de 205.741 lei şi pe locul 11 din 20, în TOP 20 Venituri Anuale, cu un venit anual de 256.524 lei (http://goo.gl/fxF6wr).

Şi atunci, GRUPUL DEVENIT PUMN, strâns unit în jurul fostului şi actualului Rector, prof. dr. ing. Gabriel Bîrsan, a lovit legea în plină figură. Prin cine şi în ce hal a fost nesocotită legea în materie, citiţi, credeţi, cercetaţi şi completaţi!

Iată cine voieşte să devină Procuror General al României!

Odată cu începerea mandatului de procuror şef al DNA-ST Galaţi, pe judeţele Galaţi, Brăila şi Vrancea, în septembrie 2008, Gheorghe Ivan îşi începe şi cariera universitară. Ascensiunea sa dată de un mediu academic obedient şi timorat l-a făcut în scurt timp conferenţiar doctor la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative şi Politice din cadrul UGAL, unde de anul trecut i-a fost rezervată o catedră specială, dânsul devenind şi profesor universitar.

Din arhiva Impact-este puteţi afla că din semestrul doi al anului 2016, prof. dr. procuror Gh. Ivan, conform orarului oficial, prestează doar 3 (TREI) ore de cursuri pe săptămână!

Asta şi pentru că el este uns preşedintele unei comisii de temut din cadrul Senatului UGAL: COMISIA JURIDICĂ şi de ETICĂ.

Am arătat de-a lungul timpului că el datorează ascensiunea universitară prof. dr. Răducan Oprea, director al Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi, dar şi decan (până acum câţiva ani) al Facultăţii de Drept, locul în care şi-a început, în 2008, ascensiunea în mediul academic subalternul său, procurorul şef al DNA-ST Galaţi, Gh. Ivan. Pentru asta, Gh. Ivan, ca procuror şef al DNA-ST Galaţi a ţinut în loc Dosarul „Aviasan”, până în anul 2012, în dosar fiind implicat şi Matei Oprea, fratele lui Răducan Oprea, şef al lui Ivan pe linie universitară.

Dar gata cu istoria, căci arhiva electronică vă stă la dispoziţie.

Un Ordin de Ministru aruncat la coş de Comisia „Ivan”

Cum am spus şi vom mai demonstra, miza anexării unei universităţi de stat unui GRUP este năucitoare, adică până a-i năuci de cap cei de la vârful intereselor, încât să încalce legea şi legalitatea, pentru ca GRUPUL ce se opune GRUPULUI Rectorului să nu aibă în SENAT prorectori, decani şi prodecani.

Adică universitari cu mare experienţă didactică, de cercetare, managerială, administrativă şi, mai ales, cu notorietate academică greu de ÎNDOIT. Pentru a reglementa procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul universităţilor, al facultăţilor şi departamentelor a fost emis Ordinul de Ministru nr. 3751, intrat în vigoare de la 18.05.2015. Corect domnule rector Bîrsan, corect domnule profesor Ivan, preşedinte al Comisiei Juridice şi de Etică?!

La art. 17, punctul (2), OM statuează aşa: „ Persoanele care ocupă una dintre funcţiile de conducere de prorector, decan, prodecan, director de departamente pot fi membre în Senatul universităţii, cu condiţia să fie alese în această calitate.”.

Păi dacă aceste persoane NU PUTEAU fi membre în Senat, ce rost mai avea „CU CONDIŢIA SĂ FIE ALESE”? Eu înţeleg că în O.M. a fost stipulată această condiţie încât prorectorii, decanii şi prodecanii să nu poate accede de drept în Senat.

PUMNUL interesat de GRUP loveşte în plex legea prin „Anexa la Hotărârea Senatului nr. 143 din 10 septembrie 2015”, semnată de preşedintele Senatului UDJG, prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu, cel care a câştigat, conform declaraţiilor oficiale de avere, în ultimii şase ani (din care cinci sub rectoratul dlui Bîrsan), peste 31 de miliarde de lei vechi, din care mai mult de jumătate ca Persoană Fizică Autorizată, document intern care spune la Art. 5 punct (8), cităm: „Directorii de departament, prodecanii, decanii şi prorectorii nu pot face parte din Senatul universitar. Dacă după finalizarea alegerilor, un cadru didactic ocupă simultan una din funcţiile enumerate anterior şi este ales membru în Senatul universitar, acesta are la dispoziţie 15 zile calendaristice pentru a opta pentru una dintre acestea. În cazul în care nu-şi exprimă opţiunea în cele 15 zile, calitatea de senator încetează de drept.”.

Decanul Petru Alexe obţine în instanţă dreptatea

 Decanul Facultăţii de Ştiinţă şi Ingineria Alimentelor din UGAL, prof. univ. dr. ing. Petru Alexe, se consideră ilegal eliminat din Senat şi atacă la Tribunalul Galaţi, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, Hotărârea Senatului nr. 143-10.09.2015, cerând anularea acesteia, precum şi a altor cinci astfel de H.S., ulterioare acesteia, cerând daune morale şi materiale de câte un leu fiecăruia dintre cei 80 de senatori!

Pe fond, instanţa arată în încheierea din 25 februarie 2016, dată în dosarul nr. 228/121/2016, printre altele: „Această prevedere normativă(cea internă-na) contravine unui alt act normativ cu forţă juridică superioară, respectiv Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior, publicat în M.Of. nr. 336 din 18 mai 2015, care la art. 17 al. 2 stipulează că „Persoanele care ocupă una din funcţiile de conducere de prorector, decan, prodecan, director de departament pot fi membre în Senatul universităţii, cu condiţia să fie alese în această calitate.”

Şi pentru ca preşedintele Comisiei Juridice şi de Etică din Senatul UGAL, prof. dr. procuror Gh. Ivan, pârghia prin care GRUPUL strâns în PUMNUL intereselor, să primească din plin oglinda staturii sale psiho-profesionale şi morale, instanţa mai reţine, cităm:  „ În speţă, efectuând o analiză sumară a susţinerilor părţilor şi a actelor dosarului, fără a antama fondul, Tribunalul va constata că aceste aspecte sunt de natură să creeze o îndoială serioasă privind legalitatea actului şi constituie, aşadar, „un caz bine justificat” în sensul legii”.

În numele legii, H.S. 143 se suspendă parţial-esenţial!

Pentru motivele arătate, Instanţa, în Numele Legii, Dispune: „Admite cererea de suspendare formulată de reclamantul Alexe Petru domiciliat în Galaţi, str. Domnească……, în contradictoriu cu pârâtul SENATUL UNIVERSITĂŢII „DUNĂREA DE JOS” Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Domnească, nr. 47, judeţul Galaţi.

Dispune suspendarea executării art. 5 al. 8 din HS 143/10 sept. 2015.

Executorie.

Cu recurs în 5 zile de la comunicare.”

Dar acest dosar a fost disjuns, formându-se dosarul nr. 228/121/2016 – a 1, pentru suspendare, conform datelor pe care le-am obţinut în urmă cu trei săptămâni.

Vom reveni şi asupra acestui caz şi vom aborda şi CONTESTAŢIILE prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU.

 

A consemnat, Gelu CIORICI-ŞIPOTE 31 - martie - 2016

2 Responses so far.

  1. STUDENT spune:

    ii doare fix in pix ! pune te si judeca cu ei!
    imi vine sa vomit prin borare, astia merita numai flituri pe spate unde i vezi prin frumosul oras GALATI !

  2. justitia spune:

    Surse sigure spun ca exista dosare de abuz în serviciu și fals intelectual ale „stimabilului” ex-decan chiar acum în lucru.La cea mai inalta curte.Funcția nu-l mai apară de brațul lung al legii.

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Încă o ultimă or

Din Galaţi, oraşul cu cea mai multă apă, pentru profit ...

Ultima oră: Ploi to

Formarea ciclonului din Marea Neagră a fost filmată din satelit. ...

Susanul lui Rodeanu

Avem o ştire de... penultima oră, doamnelor şi domnilor! Ea ...

Ghetoul de la Viaduc

Documentarea care stă la baza acestui reportaj a fost realizată ...