logoImpact EST nr. 844 - 27.10.2020

ivan-generalMalversaţiunile psiho-profesionale ale lui Gheorghe Ivan, profesor universitar doctor al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative şi Politice din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, au primit o NOUĂ CONFIRMARE din partea unei instanţe de judecată, respectiv Curtea de Apel Galaţi. Din postura de preşedinte al Comisiei Juridice şi de Etică din cadrul UDJ, Gh. Ivan se comportă ca şi cum ar fi procurorul-şef al universităţii de stat gălăţene. El a nesocotit şi modificat un Ordin al ministrului Educaţiei, astfel încât rectorii, decanii, prodecanii şi directorii de departamente să nu poată candida pentru un loc în Senatul UDJ. Ei bine, instanţa de apel i-a zis „niet” lui Ivan, aşa că Senatul este ilegitim constituit, iar toate hotărârile acestuia sunt nule de drept!

 Buldozerul profesional

Pe 26.09.2016 a avut loc pronunţarea Curţii de Apel Galaţi, în dosarul prin care prof. univ. dr. Petru Alexe, decanul Facultăţii de Ingineria Ştiinţei Alimentelor, a contestat în contencios administrativ art. 5 al. 8 al Hotărârii de Senat (H.S.) 143 din 10 septembrie 2015 prin care un Ordin de Ministru era încălcat şi prin care li se interzicea unor persoane cu funcţii de conducere să candideze pentru un loc în Senatul UDJ.

Conform lui Gh. Ivan, erijat în procuror şef al Universităţii de stat, punctul 8 al HS 143, diktatul anulat de instanţă, sună aşa: „Directorii de departament, prodecanii, decanii şi prorectorii nu pot face parte din Senatul universitar. Dacă după finalizarea alegerilor, un cadru didactic ocupă simultan una dintre funcţiile enumerate anterior şi este ales membru în Senatul universitar, acesta are la dispoziţie 15 zile calendaristice pentru a opta pentru una dintre acestea. În cazul în care nu-şi exprimă opţiunea în cele 15 zile, calitatea de senator încetează de drept.” Am citat din „Metodologia Internă” de alegeri în UDJ, pe care preşedintele Senatului, prof. dr. ing. Lucian-Puiu Georgescu o semnează ca primarul.

Procurorul Ivan trece cu buldozerul profesional peste Ordinul 3751-2015, al ministrului Învăţământului, care la Art. 17 (2) stipulează expres, cităm: „ Persoanele care ocupă una din funcţiile de conducere de prorector, decan, prodecan, director de departament POT FI MEMBRE ÎN SENATUL (sublinierea autorului) universităţii, cu condiţia să fie alese în această calitate.”

După această soluţie pe scurt a instanţei, toate metodologiile şi H.S. sunt lovite de nulitate absolută, iar Senatul trebuie dizolvat, ca fiind ilegitim constituit. Asta e, pentru că i-a fost rezervată o catedră de profesor, Gh. Ivan stă cu buzele ţuguiate pentru a fi pe plac rectorului şi preşedintelui Senatului, dându-le membri slabi, neinformaţi şi fără experienţă decizională.

 

Consecinţa, un Senat invalid constituit

Iată un exemplu: Hotărârea de Senat 156 din 4 noiembrie 2015, care la art. 23, al. 3 precizează că încălcarea metodologiei de alegeri atrage nulitatea absolută a acestora. Consecinţele sunt un Senat invalid constituit, căci au fost eliminate din competiţie persoanele care trebuiau să facă parte de drept din Senat.

Cităm acum opinia unui specialist în materie:

„Dacă instanţa de judecată va statua că Senatul universitar a fost invalid constituit (prin nerespectarea actului normativ superior), este obligatorie reluarea alegerilor şi declararea Hotărârilor de Senat de la data validării Senatului invalid constituit ca fiind nule.” Da, dar Constituţia… după Ivan sună aşa: eu sunt adevărul, cale şi legea, adică IO sunt procurorul-şef al Universităţii „Dunărea de Jos” şi al Senatului acesteia, aşa invalid constituit cum este şi cum voia mea a pohtit, pentru a fi pe placul şefilor mei din mediul universitar! Dar, mai bine să lucrăm cu marfa clientului şi să cităm din analizele intertextualiste ale comisarului poporului, Gh. Ivan: „ Potrivit art. 4 teza I din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Senatului, regulamentele şi hotărârile adoptate de Senat sunt obligatorii pentru toţi membrii comunităţii UDJG şi pentru toate persoanele şi organismele de conducere din universitate; aceste aspecte sunt prevăzute şi în art. 30 din Carta UDJG. Ca atare, Hotărârea Senatului UDJG nr. 156/04.11.2015 este obligatorie pentru toţi, neputând fi astfel contestată sau interpretată, ci doar respectată; de altfel, Legea nr. 1/2011 nu prevede vreo cale de atac împotriva hotărârilor senatului universitar.” Iată altă mostră de procuror monstruo!: „Este de menţionat că, deşi domnul Petru Alexe nu a suferit sancţiuni disciplinare, totuşi a antrenat universitatea şi pe unii membri ai comunităţii universitare într-o serie de acţiuni în justiţie, pe unii chiar denigrându-i, a săvârşit faptele cu un grad mare de vinovăţie, având în vedere şi consecinţa gravă produsă – vătămarea intereselor legitime ale persoanei vătămate Stanciu Silvius -, motiv pentru care se impune aplicarea unei sancţiuni cât mai severe, pentru a se preveni comiterea unor asemenea fapte.”  No coment, că doară  dumnealui este doctor în individualizarea pedepselor.

 Ghiţă, mai tare decât CA şi decât rectorul

Rectorul Iulian Bîrsan a dispus constituirea unei comisii de analiză a art. 5, al. 8, pe al cărei raport pune următoarea apostilă: MODIFICAREA! Dar preşedintele Senatului, Georgescu, şi  preşedintele-procuror Ivan au spus NU şi au revalidat articolul în cauză. Ivan este acuzat că prin metodele lui parchetăreşti şi abracadabrante a falsificat sensul acestui raport, inducând în eroare membrii Senatului care au revalidat art. 5, al. 8. Consiliul de Administraţie al UDJ intervine şi propune reanalizarea articolului, dar Senatul, prin HS 154 din octombrie 2015, hotărâre modificată din nou în 3 noiembrie şi negociată în 4 noiembrie şi apoi votează metodologia de alegeri în funcţii din cadrul facultăţilor şi universităţii…

 

Gelu Ciorici 7 - octombrie - 2016

3 Responses so far.

  1. fără suspecți în universitate spune:

    Domnul Ivan are dreptate,acest urmărit penal trebuie sancționat disciplinar și trist în judecata pentru faptele sale penale de abuz in serviciu si defaimare.Blestemul profesorului sau îl va ajunge în curand!

  2. micu ion spune:

    Domnul Ivan are dreptate,acest urmărit penal trebuie sancționat disciplinar pentru prejudiciile aduse universitatii și trimis în judecata cu celeritate pentru abuz în serviciu și defăimare.

  3. fără urmariti penal în universitate spune:

    Domnul Ivan are dreptate,acest urmărit penal trebuie sancționat disciplinar și inculpat cu celeritate pentru abuz în serviciu și defăimare o forma continuată.

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Persoană trimisă

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi a ...

Farmaciile şi fieru

În două ediţii la rând am publicat TOP 2019, alcătuit ...