logoImpact EST nr. 853 - 18.01.2021

Revenim cu un nou episod care are ca subiect asaltul asupra Fabricii de Plase Pescăreşti, al cărei teren, după o falimentare dirijată, a devenit un adevărat EL DORADO pentru samsarii imobiliari. Războiul început în urmă cu 16-17 ani este reactivat acum, iată, prin însăilări care ţin loc de justiţie şi de practică judiciară, dar şi de împroprietărire a unor moştenitori cu suprafeţe de teren care nu rezultă din documentele depuse la instanţele de judecată şi în nici una dintre hotărârile date de către toate instanţele date în acest caz, nu se face referire la restituire de terenuri, ci doar de clădiri.
În 2016, avocatul Radu Chirică, bine situat şi cunoscut în SISTEMUL judiciar, dar şi prezent în relatările presei privind un scandal imobiliar care l-a avut ca protagonist pe colegul său Mihai Boldea, este „găsit” şi angajat de moştenitorii unor imobile – CLĂDIRI situate în partea de est a incintei Plase Pescăreşti (foto). Găselniţa criticabilă şi contestată a dlui avocat Chirică este … „lămurire întindere dispozitiv”, prin care sunt activate procese soluţionate încă din 2006.

O expertiză extrajudiciară inexistentă în drept

Revenim şi observăm că prin acest document numit „Lămurirea întinderii Dispozitivului”, avocatul moştenitorilor invocă un „raport de expertiză tehnică nr. 1186/1997, despre care apărătorii părţii reclamate nu au cunoştinţă. Din acesta ar rezulta că imobilele – CLĂDIRI revendicate au şi suprafeţe de teren cu titluri de proprietate. Odată un teren de 323,40 mp şi în alt loc, 626,4 mp.
Sigur că o expertiză tehnică EXTRAJUDICIARĂ, ADICĂ NEDISPUSĂ DE VREO INSTANŢĂ, chiar şi dacă ar exista, nu poate ţine loc de titlu de proprietate imobiliară.
Dar, să vedem cum se apără petenţii noşti în întâmpinarea prin care contestă această intervenţie, nu doar ciudată, dar dovedită şi ca fiind tardivă:
„Vă rugăm să observaţi că, după pronunţarea sen.civ. 3768/30.04.2007 de către Judecătoria Galaţi, şi după ce aceasta a rămas definitivă şi irevocabilă, reclamanţii-intimaţi Penu M., Penu C. şi Sorescu Mia-Silvia au trecut la executarea silită a hotărârii.” Sau:
„Făcând vorbire despre aparenţa unui paralelism în sensul că lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu s-ar putea face atât în temeiul art. 281 alin 1 c.proc.civ. cât şi în cadrul contestaţiei la executare în temeiul art. 399 alin 1 teza a II-a şi 400 alin. 2 c. proc. civ. Şi, au concluzionat că:
– cererea formulată în temeiul art. 281 c.proc.civ. se face până la începerea executării silite;
– lămurirea dispozitivului în temeiul art. 400 alin. 2 c.proc.civ. se face în cadrul contestaţiei la executare.
În speţă vă rugăm să observaţi că reclamanţii-intimaţi au formulat cererea de lămurire a dispozitivului la data de 02.06.2016, deci, evident după începerea executării.
Faţă de această situaţie instanţa de fond trebuia să respingă cererea ca inadmisibilă.
Dat fiind faptul formulării cererii după începerea executării reclamanţii-apelanţi aveau posibilitatea să formuleze o cerere numai în temeiul dispoz. art. 400 alin. 2 c.proc.civ.
Deci, cererea în discuţie, fiind întemeiată pe dispoz. art. 281 c.proc.civ. trebuia respinsă ca inadmisibilă.”

Ce e clar ca vaca, nu se poate vedea din cauza manuscrisului justiţiei făcută pe genunchi!

Şi mai cităm un pasaj edificator:
„Vă rugăm să observaţi că nu s-ar putea invoca faptul că în motivele de apel scrise nu s-ar fi solicitat admiterea apelului şi respingerea cererii de lămurire dispozitiv, ca inadmisibilă. Aceasta deoarece în motivele scrise de apelanţi, pag. 6 alin. 3 se face vorbire despre faptul că o astfel de cerere de lămurire, ca cea din prezenta speţă, putea fi formulată numai până la data la care s-a declanşat procedura executării silite.
Deci, detalierea acestui motiv de apel poate fi făcută în concluziile orale şi scrise.
2. Referitor la cererea de admitere a apelului şi modificarea hotărârii apelate (încheierea nr. 840/25.11.2008)
În vederea formulării de critici cu privire la încheierea 840/25.22.2016 a Judecătoriei Galaţi, am analizat în detaliu motivarea acestei hotărâri şi vă rugăm să observaţi că însuşi judecătorul fondului, prin încheierea respectivă:
– citează art. 281 c.proc.civ.;
– reţine în mod expres că nu s-a efectuat nici o expertiză atât în primul ciclu de judecată cât şi în cel de al doilea ciclu de judecată;
– reţine că, nu s-a depus la dosarul cauzei nici măcar o schiţă;
– reţine că, instanţa de judecată, în pronunţarea sen.civ. 3768/30.04.2007, nu s-a folosit de concluziile vreunui expert (de un punct de vedere al unui expert);
– reţine că deşi prin hotărâre s-a dispus „restituirea în natură a imobilului situat în Galaţi, str. Constantin Brâncoveanu nr. 19-21 (fostă 13-13 A) prin nici o probă de la dosar şi, pe cale de consecinţă, nici în cuprinsul titlului executoriu nu s-a stabilit în ce constă acest imobil sau care sunt limitele sale.”

Un scurt apel la memorie!

Petenţii Impact-est, care sunt şi acţionari ai SC Plase Pescăreşti, se întreabă retoric de ce până în anul 2016 moştenitorii nu au apelat la cererea de lămurire dispozitiv? Eheii, poate şi din cauză că până la începutul lunii iulie 2015, timp de 7,5 ani, peste această minune IMOBILIARĂ a domnit Clanul Chelu, cel prea mereu protejat de şefii instituţiilor de forţă din România. De atunci, Plase Pescăreşti a intrat sub un adevărat asediu. În septembrie 2015, a fost ordonat un control la sânge, dispus de către conducerea DGFP Galaţi, chiar dacă abia se încheiase un altul! Clavinia Petrescu, adjuncta bossului descoperit Lucian Domniţeanu, s-a comportat ca un adevărat buton atunci! Şi odată cu închiderea şirului de procese între acţionari şi Clanul Chelu, butoanele au răspuns la comenzi şi au tăiat şi nota de plată. Timp de 7,5 ani s-au adunat peste 24 miliarde de lei vechi, adică circa 500.000 de euro. Iar de aici s-au îndestulat executorii judecătoreşti, diverşi furnizori şi creditori şi, desigur, bugetul consolidat al statului care nu mai fusese platit atâţia ani de către Clanul Chelu, buget care a înghiţit din total 14 miliarde de lei vechi. A fost doar o paranteză pentru a înţelege de ce s-au declanşat alte războaie fix după retragerea Chelo Cătăliniană!
Desigur, ca de fiecare dată, nu încheiem înainte de a invita insistent petenţii – reclamanţi, clienţi ai dlui avocat Radu Chirică, să ne precizeze punctul de vedere susţinut de documente, precum şi Notificarea nr. 354/08.10.200 şi expertiza tehnică extrajudiciară prin care sunt scoase din joben cele două suprafeţe de teren, necertificate de cele două documente emise de către Arhivele Statului Galaţi, care ATESTĂ, FĂRĂ ECHIVOC, DOAR EXISTENŢA CLĂDIRILOR REVENDICATE, ele lămurind indubitabil – ca documente – întinderea dispozitivului unei sentinţe judecătoreşti trecută, prezentă şi viitoare.
Va urma.

A consemnat Gelu CIORICI 30 - iunie - 2017

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Ce troc! Dai mită 1

Da, dar eu şi sămtămânalul pamfletistic Impact-est nu avem voie ...

Fără portbagaj şi

Poliţiştilor locali, mai ales celor de la rutieră, care câştigă ...

Ciorici a picat la p

În sfârşit a venit vremea ca tizul meu întru nume ...