logoImpact EST nr. 844 - 27.10.2020

Onorariile minimale sunt următoarele:
B. ÎN MATERIE PENALĂ
3. Camera preliminară
3.1. Formularea cererilor şi/sau excepţiilor – 360 lei;
3.2. Asistenţa juridică în procedura verificărilor privind legalitatea măsurilor preventive – 360 lei pentru fiecare verificare;
3.3. Asistenţa sau reprezentarea juridică în dezbateri – 360 lei;
3.4. Declararea contestaţiilor – 120 lei fiecare;
3.5. Motivarea contestaţiei împotriva soluţiei date în camera preliminară – 480 lei
3.6. Asistenţa/reprezentarea juridică în dezbaterile privind judecarea contestaţiei formulate împotriva soluţiei date în camera preliminară – 480 lei
4. Judecata în primă instanţă
4.1. Formularea în scris a unei cereri, excepţii, plângeri sau a unui memoriu (altele decât cele vizând aplicarea procedurii simplificate) – 240 lei;
4.2. Declararea contestaţiilor împotriva încheierilor privind măsurile preventive şi asiguratorii – 120 lei fiecare;
4.3. Asistenţa/reprezentarea juridica a parţilor în procedura recunoaşterii învinuirii, fără schimbarea încadrării sau repunerea cauzei pe rol – 360 lei;
4.4. Formularea concluziilor scrise în procedura recunoaşterii învinuirii, vizând latura penală a cauzei – 240 lei;
4.5. Formularea concluziilor scrise în procedura recunoaşterii învinuirii, vizând ambele laturi ale cauzei – 360 lei;
4.6. Formularea concluziilor scrise în procedura recunoaşterii învinuirii, în contextul schimbării încadrării sau al repunerii pe rol – onorariile de mai sus, majorate cu 120 lei;
10
4.7. Asistenţa/reprezentarea juridică a parţilor în procedura recunoaşterii învinuirii, în contextul schimbării încadrării sau al repunerii cauzei pe rol – 600 lei;
4.8. Asistenţa/reprezentarea juridică a părţii în procedura judecării cauzei prin administrarea probelor, fără constituire de parte civila – 840 lei, dar nu mai puţin de 240 lei/termen;
4.9. Formularea concluziilor scrise în procedura judecării cauzelor prin administrarea probelor, fără examinarea laturii civile – 360 lei;
4.10. Asistenţa/reprezentarea juridica a părţii în procedura judecării cauzelor prin administrarea probelor, inclusiv prin examinarea laturii civile – 1200 lei, dar nu mai puţin de 360 lei/termen;
4.11. Formularea concluziilor scrise în procedura judecării cauzelor prin administrarea probelor – 600 lei;
4.12. Apărarea subiecţilor procesuali prevăzuţi la art. 34 C.pr.civ. – jumătate din onorariul perceput părţilor.
5. Judecata în apel
5.1. Motivarea apelului, incluzând studierea dosarului – onorariul egal cu cel aferent formulării concluziilor scrise pentru cei care îşi continuă mandatul sau egal cu suma dintre onorariul aferent formulării concluziilor scrise şi onorariul aferent studierii dosarului, dacă nu a fost perceput anterior;
5.2. Formularea în scris a unei cereri, excepţii, plângeri sau a unui memoriu (altele decât motivele de apel) – 360 lei;
5.3. Asistenţa/reprezentarea juridica a părţilor in procedura recunoaşterii învinuirii, fără schimbarea încadrării sau repunerea cauzei pe rol – 540 lei;
5.4. Asistenţa/reprezentarea juridica a părţilor în procedura recunoaşterii învinuirii, pentru schimbarea încadrării sau în caz de repunere a cauzei pe rol – 960 lei;
5.5. Asistenţa/reprezentarea juridica a părţilor în procedura judecării cauzei prin administrarea probelor, fără constituire de parte civila – 960 lei, dar nu mai puţin de 360 lei/ termen;
5.6. Asistenta/reprezentarea juridica a părţii in procedura judecării cauzei prin administrarea probelor, vizând ambele laturi ale cauzei – 1440 lei, dar nu mai puţin de 360 lei/termen;
*
Pentru formularea concluziilor scrise se percep onorariile stabilite pentru fiecare ipoteză prevăzută la art. I lit. B, pct. 4.4 – 4.6, 4.9 şi 4.11, majorate cu câte 120 lei fiecare;
Pentru ipoteza în care onorariul nu se stabileşte pentru prestaţii diferenţiate în fiecare cauză, se aplică onorariile minimale corespunzătoare judecăţii în fond la prima instanţă, majorate cu 50%.
6. Căile extraordinare de atac
6.1. Motivarea căii extraordinare de atac, incluzând studierea dosarului – un onorariu egal cu onorariul aferent formulării motivelor de apel pentru cazul în care se continuă activitatea profesională de acelaşi avocat sau egal cu suma dintre onorariul aferent activităţii de formulare a motivelor de apel şi onorariul aferent studierii dosarului, dacă avocatul nu a perceput un onorariu anterior în legătură cu cauza;
11
6.2. Asistenţa/reprezentarea juridică a părţii la judecarea căii de atac – jumătate din onorariul aferent activităţii de motivare a căii de atac, dar nu mai puţin de 480 lei/termen.
7. Executarea hotărârilor penale şi legile speciale de executare
7.1. Formularea contestaţiei la executare – 360 lei;
7.2. Asistenta/reprezentarea juridica a părţii în contestaţia la executare – 480 lei;
7.3. Formularea cererii de liberare condiţionată – 360 lei;
7.4. Asistenta/reprezentarea juridica a părţii în cererile de liberare condiţionată – 360 lei;
7.5. Formularea cererilor privind regimul de executare, plângerilor împotriva masurilor şi altele asemănătoare – 240 lei;
7.6. Asistenta/reprezentarea juridică a părţii în cererile privind regimul de executare, plângerile împotriva masurilor si altele asemănătoare – 360 lei;
7.7. Formularea cererilor privind obligaţiile din conţinutul supravegherii – 240 lei;
7.8. Asistenta/reprezentarea juridică a părţii în cererile privind obligaţiile din conţinutul supravegherii – 360 lei;
7.9. Asistenta/reprezentarea juridică a părţii în cererile privind revocarea suspendării sub supraveghere – 360 lei;
7.10. Asistenţa/reprezentarea juridică a părţii in executarea cheltuielilor judiciare sau a altor dispoziţii – 240 lei;
7.11. Declararea cailor de atac – 120 lei.
(va urma)

(R.I.) 6 - octombrie - 2017

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Persoană trimisă

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi a ...

Farmaciile şi fieru

În două ediţii la rând am publicat TOP 2019, alcătuit ...